De website voor Budel-Dorplein voor nieuws, wetenswaardigheden en achtergrondinformatie van Dorplein, voor Dorplein, door Dorplein

Budel-Dorplein, 12 november 2020

De kans dat er een recreatieve brug wordt aangelegd over de Zuid-Willemsvaart, ter hoogte van de haven in Budel-Dorplein, is zo goed als nihil. Dat hebben B&W van de gemeente Cranendonck middels een zogenaamde raadsinformatiebrief laten weten aan de gemeenteraad.


Foto’s: Jack Roosen

Reden voor de annulering is het besluit van de provincies Noord-Brabant en Limburg om geen geld beschikbaar te stellen.

Veel uren (of beter gezegd jaren) is er, vooral door vrijwilligers, gestoken in het plan van een verbinding tussen het Limburgse en Brabantse Kempen~Broek. Grote teleurstelling heerst er onder de vrijwilligers.
Frans Soers, voorzitter van de werkgroep “brug” van Buurtplatform Dorplein Uniek: “Het is niet van belang dat er veel uren in zitten. Wel van belang is dat er nu geen brug komt over het kanaal bij Dorplein. Dit is slecht voor de leefbaarheid van Dorplein en dat doet pijn.”
“Wat ook steekt is het feit dat de gemeenteraad geïnformeerd is maar Dorpleinuniek niet”, aldus Soers. “De gemeente heeft burgerparticipatie hoog in het vaandel, dan is informeren van hun eigen instrument, buurtbeheer, toch het minste wat je kunt doen.”

Buurtplatform Dorplein Uniek heeft de brug als speerpunt in hun Integraal Dorpsontwikkelingsplan (IDOP) staan. Dorplein is door de gemeente Cranendonck uitgeroepen tot een van de twee recreatieve poorten. Het is daardoor belangrijk dat Budel-Dorplein door de recreant goed bereikbaar is. Hiervoor is de brug over het kanaal nabij de haven essentieel.

Een andere optie als locatie voor de brug was ter hoogte van de centrale zandwinning (CZW), ook bekend als het Blauwe Meertje, in Weert. De Limburgers gaven hier de voorkeur aan. Voor Cranendonck maar in het bijzonder voor Dorplein zou deze locatie funest zijn. Maar hier stemde, voor Dorplein gelukkig, de grondeigenaren Defensie en Nyrstar niet mee in.

Frappant is, dat toen duidelijk werd dat de omgeving van de Dorpleinse haven als enige optie overbleef er ineens geen geld is voor de brug.

Burgemeester en Wethouders van Cranendonck én Weert zeggen teleurgesteld te zijn. Ze gaan nog wel met de provincie in overleg.
De gemeenten Cranendonck en Weert gaan het komende half jaar op zoek naar “alternatieve financieringsmogelijkheden”, maar voegen daar meteen aan toe dat de kans van slagen klein is. Dat geeft weinig hoop.

De fracties in de gemeenteraad is om een reactie gevraagd. Cranendonckactief! maakt zich zorgen over het feit dat initiatiefnemers afhaken en roept de wethouder op om dichter op de bal te spelen in dit proces. Zij verwachten dat alles op alles gezet wordt om de brugverbinding er te laten komen. Koen van Laarhoven: “We zijn zeer teleurgesteld in de beide provinciebesturen en hadden dit ook niet verwacht. We gaan vragen hierover stellen om te kunnen bepalen of de gemeente alles gedaan heeft wat binnen hun mogelijkheden lag.”
Ook wethouder van der Wiel, portefeuillehouder recreatie en buurtbeheer, is gevraagd naar zijn reactie. Hij heeft (nog) niet gereageerd.

Geen brug dus, omdat de provincies Brabant en Limburg niet over de brug komen.

Update onder foto!

Update 12-11-2020; 20:04

Marie Beenackers heeft namens Pro6 gereageerd. Vanwege de voorbereidingen voor de begrotingsbehandeling heeft zij niet eerder kunnen reageren.
“Wij”, Pro6, “zijn ook erg teleurgesteld dat zij de toegezegde financiële steun van 700.000 euro nu intrekken. Voor ons is ook niet duidelijk waarom.” zegt Beenackers.

“In deze tijden kan de gemeente Cranendonck ook zo maar niet ineens
700.000 euro kan ophoesten. We willen wel beloven, dat we erachter gaan te
proberen die gelden tóch bij elkaar gesprokkeld te krijgen. Zoveel jaar
inspanning voor niets dat mag en kan niet gebeuren naar ons idee.”

Beenackers ziet misschien wel kansen in een aanvraag bij het Prins Bernhard Cultuurfonds, dat o.a. geld beschikbaar stelt voor dit soort projecten.

Ook wethouder van der Wie heeft in een reactie laten weten teleurgesteld te zijn. “Ik ben natuurlijk zeer teleurgesteld dat de financiële middelen op dit moment niet beschikbaar zijn om de brug te realiseren. We hebben de afgelopen jaren veel tijd en inzet geleverd om als Samenwerking Grensgebied De Kempen te komen tot een keuze voor de locatie, gebruikersgroepen maar ook het onderzoeken van bijvoorbeeld de technische haalbaarheid en het opstellen van een kostenindicatie. Als we dan de stap kunnen maken van onderzoek naar realisatie maar de middelen niet beschikbaar komen, is dat natuurlijk teleurstellend voor alle betrokken partijen.
Ik ga samen met mijn collega van de gemeente Weert (Wethouder Gabriels) opnieuw in gesprek met beide provincies of er op (langere) termijn ook geen middelen beschikbaar kunnen komen. Ook gaan we de subsidiemogelijkheden nog een keer bekijken. Dit hadden we al eerder gedaan, zonder resultaat maar wellicht dat er nieuwe regelingen komen die kansen bieden. We schatten de kans dat er op (korte) termijn middelen beschikbaar komen wel (zeer) klein in, daar wil ik eerlijk over zijn.”

De stakeholders en belanghebbenden die betrokken zijn bij de brugverbinding ontvangen nog een brief van de voorzitter van de samenwerking, dhr. Gabriels.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Tag Cloud