De website voor Budel-Dorplein voor nieuws, wetenswaardigheden en achtergrondinformatie van Dorplein, voor Dorplein, door Dorplein

Algemene informatie

 

Wat is Buurtbeheer?

Buurtbeheer is een initiatief van de gemeente Cranendonck maar functioneert zelfstandig.

In Budel-Dorplein werkt Buurtbeheer onder de naam Buurtplatform Dorplein Uniek en is actief sinds 18 februari 2004.

Het principe van buurtbeheer is dat bewoners die een bepaald probleem in hun wijk constateren, of een idee hebben
dit kunnen bespreken in een commissie cq werkgroep van het buurtplatform (ook kan men leden van het buurtplatform aanspreken dan wel reageren per post of per e-mail).

Het doel van Buurtbeheer: Het leveren van een positieve bijdrage aan de sociale cohesie in de kern!

Het buurtplatform bekijkt of het probleem of idee zelf kan worden opgepakt, of dat hulp nodig is. Voor die hulp kan contact opgenomen worden met de gemeente (of andere instantie).

De kracht van dit concept zit hem in het feit dat hiervoor een coördinator buurtbeheer is aangesteld door de gemeente. De coördinator zorgt ervoor dat er, afhankelijk van de aard van het probleem/idee, passende ondersteuning wordt ingeroepen van professionele partijen, zoals de politie, welzijnswerk, groenvoorziening, jongerenwerk, ouderenwerk, woningcorporatie of noem maar op.

Buurtplatform Dorplein Uniek vergadert gemiddeld zo’n 6-8 keer per jaar in de Schakel. Vergaderdata worden aan het begin van het kalenderjaar voor dat jaar vastgesteld.

Op 20-08-2012 is een Huishoudelijk reglement van kracht geworden.


Looserplas
Foto: ©J. Roosen

De organisatie (structuur)

Bestuur
Het dagelijks bestuur van Buurtplatform Dorplein Uniek bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester.
Het bestuur krijgt ondersteuning van de coördinator Buurtbeheer van de gemeente. Voor politiële zaken kan zij een beroep doen op de buurtbrigadier van politie. Voor de website is een webbeheerder beschikbaar.

Commissies
Buurtplatform Dorplein Uniek bestaat uit drie commissies, De Commissie Openbare ruimte, Recreatie en Natuur, Commissie Sociaal Maatschappelijk en de Commissie Wonen en Ontwikkelen. De drie commissies zijn op zich weer onderverdeeld in werkgroepen. Elke werkgroep heeft een coördinator (”kartrekker”).
De commissies zijn zodanig verdeeld dat ze passen binnen het IDOP (Integraal Dorps Ontwikkelings Plan).

De commissies brengen in de platformvergaderingen verslag uit van de voortgang van de diverse werkgroepen.

Commissie Openbare ruimte, Recreatie en Natuur (coördinator Vacature)
Brug
Looserplas (voorheen De Hoort)
Groenplan
IBOR
Natuur algemeen
Speeltoestellen
Wandelroute
Zonnewijzer
Insectenwand
Educatieve Grondwaterpeilmeter

Commissie Sociaal Maatschappelijk
Andreasschool
AZC
De Schakel
Jongeren
Sociale activiteiten
Vliegtuiglawaai
Voorzieningen senioren

Commissie Wonen en Ontwikkelen
Beschermd dorpsgezicht
Cantine
DIC
IJzeren Rijn
Woningbouw


Ringselven (“Tweede Peel”)
Foto:© J. Roosen

De mensen

Theo van der Aalst, lid
Liedekerkestraat 161
6024 AK Budel-Dorplein
tel. 06 2535 4491
t.aalst@chello.nl

Tjeu Cox, lid
Kon. Wilhelminastraat 23
6024 BG Budel-Dorplein
tel. 0495-493684
tjeu.cox@gmail.com

Gerdie van Deurzen, lid
‘t Routje 11a
6024 CA Budel-Dorplein
gerdievandeurzen@hotmail.com
tel. 0495-630393

Wolter van der Pers, lid
‘t Routje 10
6024 BP Budel-Dorplein
woltervanderpers@hotmail.com
tel. 0495-518519

Jack Roosen, beheerder website www.dorpleinuniek.nl (waaronder de gegevens van Platform Dorpleinuniek)
tel. 0495-492377
prdorpleinuniek@gmail.com

Frans Soers, lid
Stationsweg 177
6024 BL Budel-Dorplein
tel. 0495-518340
franssoers@outlook.com
(Coördinator Commissie Openbare ruimte, Recreatie en Natuur)

In Buurtplatform Dorplein Uniek heeft verder zitting:
Mariette Claessens, tel. 06 8266 2179, sociaalmakelaar@cranendonck.nl (sociaal makelaar).

Bovenstaande lijst is NIET compleet. Wij respecteren de privacy van personen. Alleen de leden die toestemming hebben gegeven voor publicatie staan met gegevens vermeld.

 

Contact

Contact opnemen met buurtplatform Dorplein Uniek kan op verschillende manieren.

Voor informatie, vragen, opmerkingen, (opbouwende) kritiek, over deze website kun je mailen naar prdorpleinuniek@gmail.com


Rincopeel
Foto: © J. Roosen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Tag Cloud