De website voor Budel-Dorplein voor nieuws, wetenswaardigheden en achtergrondinformatie van Dorplein, voor Dorplein, door Dorplein

Insectenmuur

Fijn dat je een kijkje neemt op de website van de insectenmuur.

Misschien dat je hier zo maar naartoe gesurft bent of dat je hier terechtkomt via de qr code in het proefvak.

Als je de insectenmuur bezoekt zie je dat er in het linkse vak proefblokken zijn aangebracht.

 

Waarom de proef met dit soort nesten?

Naast de bekende Honingbij, komen er in Nederland zo’n 300 soorten solitaire bijen voor.

Bedreigingen waar alle Bijen mee te maken hebben zijn;

  • pesticiden
  • natuurlijke vijanden
  • afnemend voedselaanbod, minder (wilde)bloemen in onze leefomgeving
  • minder natuurlijke nestgelegenheden door onze manier van tuin en landbouw beheer.

Men kan de solitaire Bijen verdelen in, waar ze hun nest bouwen;

  • In (zand)grond
  • in nestholtes van kruidachtige of hout

De wilde Bij die niet in de grond nestelt, poetst een oud nest wel schoon, maar na een paar jaar is het echt uitgeleefd of is het besmet met parasieten.
Natuurlijke nestholtes zijn, omdat ze aan alle weersinvloeden blootstaan, na 1 jaar (bij kruidachtige) of na een paar jaar (houtachtige) verrot, waardoor ze niet meer voor bewoning geschikt zijn.
In een insectenmuur zijn de nesten beschermd tegen weerinvloeden omdat er een dak boven zit, maar ook hier zijn de woningen naar een paar jaar uitgeleefd.
Door onze opruim woede in onze tuinen en de omringde leefomgeving is er een chronisch gebrek aan woonruimte voor de solitaire bij. Hierdoor moeten ze noodgedwongen genoegen nemen met de uitgeleefde nesten. Het gevolg is;

  • afhankelijk van de parasieten/mijten soort, dat die het voedsel van de larve of de larven zelf op eten.
  • door de hoeveelheid van mijten in een nest neemt de besmetting van de omgeving drastisch toe.
  • dat de kwaliteit van de nest gelegenheid zo slecht is dat ze er geen gebruik meer van kunnen maken.
  • dat een aanvankelijke toename van solitaire bijen weer een daling op treed.

Om dit alles te voorkomen is er een proef opgezet om te komen tot nesten die schoon gemaakt kunnen worden.

Hoe kan een nest schoon gemaakt worden zonder de gezonde Bijen poppen te beschadigen?

Daarvoor moet er gekeken worden naar de levenscyclus van de solitaire Bij.
Solitaire Bijen hebben in tegenstelling tot de bekende Honingbij een jaarcyclus.
Na het uitvliegen wordt het vrouwtje bevrucht en begint ze meteen met het zoeken naar een geschikte woning. Als ze die heeft gevonden verzamelt ze voedsel (stuifmeel en/of nectar). Daarvan maakt ze een bolletje en legt daarop een eitje. Ze dicht de broedkamer af met een natuurlijk materiaal, ( dit is soort specifiek ) een aantal achter elkaar totdat de nestgang vol is. Heeft de Bij nog kracht dan begint ze aan een nieuw of ze sterft.
Nadat het eitje is uitgekomen begint het zich te voeden met het voedsel waarop ze ligt. Er ligt genoeg voedsel om uit te groeien tot een volwassen larve. De larve gaat zich verpoppen en als volwassen pop gaat ze in een rust toestand tot de combinatie tijd – temperatuur een bepaalde waarde hebben en dat is de tijd dat ze uitvliegt, en dan begint de cyclus weer opnieuw.


Nestgang ranonkelbij.
Gevulde en lege cellen wisselen elkaar af.

 


Ranonkelbijlarven halfvolgroeid, in bamboe.

 

Iedere soort heeft een bepaalde tijd van uitvliegen, van begin maart tot eind september.
Een volwassen pop zit in een cocon, die los in een nestgang ligt.

Door de constructie van het proef nestblok is het mogelijk deze te openen en de poppen er uit te halen. Door deze in een houten lade met een kleine gleuf op te bergen, kunnen ze gewoon uitvliegen. Als het schoonmaken gebeurt in de periode van eind januari tot begin februari wordt de natuurlijke ontwikkeling niet verstoort.
De nestblokken kunnen schoon gemaakt worden en zijn ze weer geschikt voor bewoning.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Tag Cloud