Stichting Dorpsplatform Budel-Dorplein/ Huishoudelijk reglement

Sinds 22 december 2009 heeft het buurtplatform Dorplein Uniek een officiële status en heet Stichting Dorpsplatform Budel-Dorplein.

De Stichting is ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Conform artikel 10 van de statuten van de Stichting is er aanvullend een huishoudelijk reglement samengesteld.

Op 20 augustus 2012 is het Huishoudelijk reglement aan de statuten toegevoegd.