De website voor Budel-Dorplein

We willen allemaal zo lang mogelijk blijven autorijden. Zolang je dit kunt blijven doen, heb je je vrijheid. Maar je wordt wat ouder en het verkeer vergt veel van je aandacht. Hoe zorg je dat je mobiel blijft?
Iedereen die zich dat weleens afvraagt kan gratis meedoen met de Opfriscursus Verkeerskennis van Veilig Verkeer Nederland. In opdracht van de gemeente Cranendonck en in samenwerking met de lokale VVN afdeling en je eigen seniorenvereniging organiseren we twee opfriscursussen voor de ervaren automobilist.
Ook is er de mogelijkheid voor deelnemers aan deze cursus om zich aan te melden voor een individuele praktijkrit in de eigen auto. (geheel vrijblijvend) Verdere informatie hierover ontvang je tijdens de cursus.
De cursussen zijn op (je wordt beide dagen verwacht):
Maandag 17 en 24 juni 2019 tijdstip 13.30 – 15.30 uur in Maarheeze.
Donderdag 19 en 26 september 2019 tijdstip 13.30 – 15.30 in Budel-Schoot.
Ben je inwoner van de gemeente Cranendonck en is dit iets voor jou?
Meld je dan aan voor een opfriscursus in Cranendonck via onderstaande link of bel tijdens kantooruren met 088-5248850.
vvn.nl/opfriscranendonck
Deelname is gratis, maar let op: vol=vol!
Je ontvangt een week voor aanvang van de cursus een bevestigingsmail met de locatiegegevens.


© J. Roosen

Donderdag 4 april 2019 zijn de werkzaamheden rondom het Heilig Hartpark in Budel-Dorplein gestart. Het Heilig Hartpark ligt aan de kruising Hoofdstraat/Fabrieksstraat, aan de overzijde van de Cantine en is onlangs door de gemeente aangekocht met behulp van een Interreg-subsidie. In dit natuurgebied gaat de gemeente Cranendonck, in samenwerking met de partners van Metalot Nature, beginnen met de herinrichting van het terrein. De maatregelen die de gemeente gaat nemen, hebben als doel de aanwezige biodiversiteit te behouden en te versterken.

Hoge natuurwaarde
Het Heilig-Hartpark kent een hoge natuurwaarde onder andere door de aanwezigheid van de Duitse zandloopkever, levendbarende hagedis en plantensoort galigaan. De Duitse zandloopkever in het bijzonder is een uiterst zeldzame soort in Nederland, die momenteel alleen voorkomt in Budel-Dorplein.

Wat houden de maatregelen in?
De geplande maatregelen bestaan uit het graven van een aantal grote (natte) poelen, het aanbrengen van stobbenwallen en het plaatsen van dood hout. Ook vinden er snoeiwerkzaamheden plaats en gaat de gemeente de inheemse plantensoorten terugbrengen in het gebied. De werkzaamheden zullen gedurende de hele maand april plaatsvinden. Omdat er onder saneringscondities in de bodem wordt gewerkt, wordt het gehele gebied tijdens de werkzaamheden afgezet met bouwhekken.

Bron: gemeente Cranendonck

 

Meer info: bosgroep zuid nederland

 

Donderdag 28 maart 2019 werd door het bestuur van de Schakel de plannen voor de toekomst uiteengezet. Ook de plannen voor de nieuwbouw werd uitvoerig besproken.
Het was een goed bezochte avond. Naar aanleiding van de presentatie hebben de aanwezigen vragen op papier gezet.
Vervolgbijeenkomst op 7 mei a.s. waar samen gesproken wordt over de plannen voor de nieuwe Schakel.

De presentatie kun je hier vinden.


Foto: © J. Roosen

Sinds de middeleeuwen werd in Luik en omgeving zinkerts gewonnen en verwerkt. In de negentiende eeuw waren er zoveel fabrieken dat de gemeente Luik geen nieuwe concessies meer verleende. Vooral de uitstoot van allerlei giftige dampen zorgde ervoor dat het leven in het Luikse geen pretje was. Twee zoons van de zinkfamilie Dor, Emile en Lucien, wilden een eigen fabriek beginnen. Daarvoor trokken ze samen met hun compagnon François Sepulchre  naar het noorden, naar  Limburg. In Overpelt was al een zinkfabriek en dus zochten ze in die omgeving naar een geschikte plek. De vestigingsplaats die ze in Weert vonden voldeed aan hun eisen. Een spoorlijn en een kanaal voor aanvoer van erts en kolen en afvoer van hun producten. In Weert stuitten ze echter op nogal wat weerstand. Vooral de pastoor was tegen. Hij zag al die ruige Waalse arbeiders de brave Weerter meisjes in het verderf storten. En de burgemeester wilde dat Weert een rustige plattelandsgemeente bleef. Daarom zochten de Dors hun heil bij de buurgemeente Budel. Het gemeentebestuur ontving hen met open armen. De agrarische gemeente met veel werkloze boerenzoons was heel blij met de werkgelegenheid. Op 7 juli werd een stuk waardeloze grond tegen de Belgische grens gekocht voor 23.500 gulden of 50.000 franc. Gunstig voor het stichten van een zinkfabriek want de meestal westen wind blies de kwalijke dampen niet richting Budel. Bovendien lag er een aantal vennen waar ze koelwater uit konden halen. Op 14 september 1892 werd de Société Anonyme des Zinc de la Campine, de Kempensche Zinkmaatschappij opgericht. Zolang Emile Dor nog geen huis had ging hij in Budel wonen en zijn broer Lucien in Weert. Er werd snel een zinkfabriek gebouwd. In 1893 werd al 150 ton erts geproduceerd. Bij de fabriek ontstond een heel nieuw dorp, Dorplein. En zo is Dorplein dus bij toeval ontstaan.

Dit unieke dorp willen wij, de cicerones van Dorplein, aan zoveel mogelijk mensen laten zien. We doen onze rondleidingen met veel enthousiasme en plezier.

Je kunt een rondleiding boeken bij de coördinator Wim Cremers, St.Servaasstraat 30, 6024 BV Budel-Dorplein. Telefoon 0495-492598 / 06 2296 1675. Je kunt hier ook terecht voor meer informatie.

Zonder afspraak kun je elke laatste zondag van de maand terecht bij de rondleiding met vrije inloop. De rondleiding duurt ongeveer 2 uur en gaat over goed begaanbare wegen, rolstoel vriendelijk. Vooraf inschrijven is niet nodig. Je zorgt dat je er op tijd bent. En weer of geen weer, de wandeling gaat altijd door. De kosten zijn €2,00 per persoon. Kinderen tot 12 jaar zijn gratis mits onder begeleiding. Je kunt ter plekke betalen aan de gids of de coördinator.

We staan voor jullie klaar op zondag 31 maart 2019 om 14.00 uur bij gemeenschapscentrum De Schakel, St. Barbaraweg 1, Budel-Dorplein. Telefoon 0495-518603.

 

Dorpsavond De Schakel

Het nieuwe bestuur van de Schakel nodigt alle bewoners uit om mee te denken en te praten over de toekomst van Gemeenschapscentrum De Schakel.

Deze belangrijke dorpsavond vind plaats op donderdag 28 maart 2019 vanaf 20.00 uur.

Het bestuur wil:

  • de bewoners bijpraten over de gang van zaken vanaf 1 januari 2019
  • vertellen wat de plannen zijn voor de nieuwe Schakel
  • de bewoners vragen wat zij vinden van de plannen

Iedereen is welkom!

Bekijk hier de flyer.


Foto © J. Roosen

 

Dorplein 18-01-18


Foto: © J. Roosen

Het was ’s morgens half tien. De wind gierde al een tijd om ons huis. We wilden nog een eind gaan wandelen. Zouden we het kunnen riskeren? Een frisse neus halen kan nooit kwaad. Wandelschoenen aan en paraplu mee. We liepen ’t Routje uit de Hoortweg op. Een enorm lawaai waaide ons tegemoet. De stormwind in de dennen. Naalden, dunne takjes van berken, dorre bladeren omzwermden ons. Het knallen van afbrekende bomen. Langzaam werden reuzen van bomen omgeduwd. Het zag er uit als een oorlogsveld. Wat een ravage. Halfweg de Hoortweg werden we steeds banger. Dit natuurgeweld hadden we nog niet eerder meegemaakt. Je zult maar bedolven worden onder een omvallende boom. We sloegen snel linksaf langs het hondenterrein. Nog een blokje om en dan over de Hoofdstraat terug naar ons veilige  huis. Bij de Schakel lagen omgevallen dennen over de weg. Het ergste van de storm moest nog komen. Toen we terug waren op ’t Routje hoorden we de dennen bij Stationsweg 165 afbreken. Het klonk als mitrailleurvuur in de oorlog. We hielden ons hart vast. Naast ons huis stonden ook hoge bomen. Gelukkig hebben ze het gehouden.

Dit was ruim een jaar geleden. Wie herinnert het zich nog. De littekens zijn nog overal te zien. Wekenlang hoorden we dag in dag uit het snerpen van kettingzagen. De ravage moest opgeruimd, het verkeer moest door kunnen. Natuurmonumenten besloot om bij de Looserplas alleen op te ruimen wat in de weg lag. Overal liggen nog omgevallen bomen. Leunen half omgewaaide bomen op andere. Het is beter voor de natuur. Voor de runderen die er rondscharrelen. Voor de insecten die zich tegoed doen aan het dode hout. Voor de vogels die er veilig kunnen nestelen. Sommige wandelaars vinden het maar niks al die rommel. Ze zouden liever zien dat het opgeruimd werd.

Wij, de cicerones van Dorplein trekken er ons niets van aan. We doen onze rondleidingen door ons mooie Dorplein met veel enthousiasme en plezier. Op afspraak via de coördinator of bij de vrije inloop elke laatste zondag van de maand.

De rondleiding op de laatste zondag duurt ongeveer 2 uur en gaat over goed begaanbare wegen, rolstoel vriendelijk. Vooraf inschrijven is niet nodig. Je zorgt dat je er op tijd bent. En weer of geen weer, de wandeling gaat altijd door. De kosten zijn 2 euro per persoon en kinderen tot 12 jaar zijn gratis. Je kunt ter plekke betalen aan de gids of de coördinator.

We staan voor jullie klaar op zondag 24 februari 2019 om 14.00 uur bij gemeenschapscentrum de Schakel, St. Barbaraweg 1, Budel-Dorplein, telefoon: 0495-518603. Nogmaals we vertrekken om 2 uur ’s middags.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Wim Cremers, St.Servaasstraat 30, 6024 BV Budel-Dorplein, Telefoonnummer 0495-492598 / 06 2296 1675.


© Jack Roosen

Harrie van Cranenbroeck is archivaris van de gemeente. Hij weet heel veel over vroeger en nu. Als hij iets niet weet gaat hij zoeken in het gemeente-archief. Dit wordt niet meer bewaard in Budel maar in Eindhoven. Harrie doet daar een bestelling over een onderwerp of een periode. Na een paar dagen heeft hij dikke dossiers op zijn bureau liggen. Met veel geduld, vasthoudendheid en doorzettingsvermogen zoekt hij in de honderden bladzijden archief naar een antwoord. Een tijdje geleden kwamen we bij hem met de vraag wanneer Dorplein Budel-Dorplein is geworden. Na een paar weken had hij het antwoord gevonden. In de notulen van de raadsvergadering van de gemeente Budel van 27 juli 1967. Onder punt 5 komt aan de orde het “voorstel met betrekking tot de benaming van de kerkdorpen Schoot en Dorplein.” Het lid Jansen stelt een vraag over de nieuwe naamborden. Voorzitter Derckx antwoordt. Nadat de raad de naamgeving heeft bekrachtigd, worden de naamborden besteld. “Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad de namen Budel-Schoot en Budel-Dorplein vast te stellen.” En toen waren Schoot en Dorplein hun namen kwijt.

Bijna 75 jaar eerder besloot de gemeenteraad van toen het volgende: “De zinkfabriek met bijbehorende gebouwen zal voortaan de naam Dorplein dragen. Zulks tot blijvende herinnering aan de Heer Dor onder wiens directie de aanleg begonnen en het werk voortgezet is” Emile Dor had zelf voor fabriek en dorp de toepasselijke naam Nieuwdorp bedacht. Een heel geschikte naam want alles was nieuw. Hij zal er geen moeite mee gehad hebben dat zijn idee werd veranderd. Zo werd hij immers vereeuwigd in de naam van zijn eigen dorp. Hij heeft er gewoond van 1898 tot 1932 in de Witte Villa tegenover de kerk. En zo waren we als gidsen van Dorplein weer een stukje wijzer. Dankzij Harrie.

 

Het is heel erg de moeite waard om in het oude dorp, Nieuwdorp/Dorplein/Budel-Dorplein rond te wandelen. Overal staan bordjes met informatie over de historie en de gebouwen. Geen zin om op eigen houtje te gaan rondwandelen. De cicerones ( gidsen ) nemen het graag over. Op afspraak via de coördinator of bij de vrije inloop elke laatste zondag van de maand. De rondleiding op de laatste zondag duurt ongeveer 2 uur en gaat over goed begaanbare wegen, rolstoel vriendelijk. Vooraf inschrijven is niet nodig, je zorgt dat je er op tijd bent en weer of geen weer, de wandeling gaat altijd door. De kosten zijn 2 euro per persoon en kinderen tot 12 jaar zijn gratis. Je kunt ter plekke betalen aan de gids of de coördinator.

We staan voor jullie klaar op zondag 27 januari 2019 om 14.00 uur bij gemeenschapscentrum de Schakel, St. Barbaraweg 1, Budel-Dorplein, telefoon: 0495-518603. Nogmaals we vertrekken om 2 uur ’s middags.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Wim Cremers, Sint Servaasstraat 30, 6024 BV Budel-Dorplein; Telefoon: 0495-492598 / 06 2296 1675; e-mail: w.cremers@chello.nl

Je kunt altijd los van deze laatste zondag van de maand als familie, vereniging of andere groep rondgeleid worden. Er zijn allerlei arrangementen mogelijk. De coördinator Wim Cremers kan je er alles over vertellen.

 

 

Tag Cloud