De website voor Budel-Dorplein


Foto: ©J.Roosen

Dorpsraden Sterk Schoot en Dorplein Uniek organiseren een bijeenkomst over toename treinverkeer Antwerpen – Weert

Op donderdag 3 mei 2018 om 19.30 uur wordt er in gemeenschapshuis “De Reinder” een extra vergadering gehouden over de toename van het treinverkeer vanuit Antwerpen naar Weert.
Tijdens de vergaderingen van de dorpsplatforms in Budel-Dorplein (Dorpleinuniek) en Budel-Schoot (Sterk Schoot) zijn hier een aantal vragen over gesteld. Bijvoorbeeld over het stilstaan van de trein voor de overgang bij de Plus en de beveiliging van de overwegen. Eveneens bespreken we deze avond de verkeerssituatie op de Heuvel. Mocht u geïnteresseerd zijn dan bent u van harte welkom!

 

Brand op de Hoortweg

Op de hoort in Budel-Dorplein is zondagavond brand geweest.

Het vermoeden bestaat dat het vuur is ontstaan door illegaal barbecuen.

De brandweer heeft bluswater betrokken uit de hoortplas. Een reeds tweede opgeroepen wagen was niet nodig mede door de korte maar hevige regenbui.

Beelden: Weertdegekste.nl

Zo’n 100 mensen kwamen zaterdagmiddag 21 april jl. een kijkje nemen toen wethouder Frans Kuppens van de gemeente Cranendonck het zeil van de smalspoorloc verwijderde. Er kwam een prachtige replica tevoorschijn van een smalspoor locomotief die tot in de vijftiger jaren door Budel-Dorplein gereden heeft.

De uit cortenstaal samengestelde locomotief kwam tot stand dankzij sponsoring van een aantal bedrijven/instanties en door de inzet van een groep vrijwilligers.

Een stukje geschiedenis van Dorplein visueel maken, is hiermee gerealiseerd.

Foto’s: ©J. Roosen


Onthulling door wethouder F. Kuppens

Lees verder »


Foto: J. Roosen

In de gemeente Cranendonck gaan de komende vier jaar drie wethouders aan de slag. Frans Kuppens (CDA), Frits van der Wiel (Pro6, of zeg maar de PvdA) en Marcel Lemmen (VVD).

Frans Kuppens heeft met zijn partij de onderhandelingskar getrokken omdat zj de grootste partij waren.

Frans Kuppens en Frits van de Wiel waren ook al wethouder in de vorige periode. Jan van Tulden (CA) is verruild voor Marcel Lemmen.

Hoewel de gemeenteraad hun “zegen” nog moeten geven zal de wethouders ploeg er waarschijnlijk toch wel zo uit gaan zien.

Over 4 jaar mogen de bewoners (kiezers) beoordelen of de wethouders het goed gedaan hebben.

 


Aanleg smalspoor © Foto W. Cremers

Vorig jaar was het 125 jaar geleden dat de gebroeders Dor het initiatief namen om op een stuk woeste heide een zinkfabriek, het huidige Nyrstar, en een dorp voor zijn werknemers te stichten.

Buurtplatform Dorplein Uniek wilde ter gelegenheid van dit feit iets creëren wat aan dit ontstaan zou herinneren en tevens iets doen voor de gemeenschap van Dorplein. Gekozen werd voor het in het straatbeeld terugbrengen van een stukje smalspoor . . .’t Routje. Dit was de “levensader” voor de fabriek en het dorp en één van de eerste gerealiseerde onderdelen van dit ontstaan.

Na heel veel ideeën, praten, vergunningen aanvragen, sponsoren zoeken, materiaal verzamelen, ontwerpen, lasersnijden, lassen, slijpen, meten, lassen, slijpen, werkoverleg met de nodige koffie en heel veel inzet van de vele vrijwilligers is het project nu eindelijk klaar.

Hoe het is geworden?

Daarvoor nodigen we u uit om op 21 april a.s. om 14.00 aan de Hoofdstraat aanwezig te zijn bij de onthulling.

Projectteam Smalspoor
Buurtplatform Dorplein Uniek

 

Op maandag 23 april 2018 houdt Dorpsplatform Dorplein Uniek haar jaarvergadering.

Aanvang 19.30 uur. De Schakel is open vanaf 19.00 uur.

Thema voor deze jaarvergadering is niet alleen terugkijken naar 2017, maar het accent zal liggen op de toekomst van Dorplein.

Heel belangrijk voor de toekomst van Dorplein is Metalot 3C. De heren Philip de Goeij en Jan Vlassak zullen informatie geven over de plannen.

Ook over een andere belangrijke ontwikkeling in Dorplein, de Multiofunctionele haven. Informatie hierover wordt gegeven door de directeur.

Natuurlijk zal in deze jaarvergadering ook door de commissies van het platform teruggeblikt worden op het jaar 2017.

  • 19:00 Zaal open, koffie en thee
  • 19:30 Opening, welkom
  • 19:35 Presentatie over Metalot 3C door Philip de Goey en Jan Vlassak
  • 20:15 Pauze. Koffie en thee (zelfbediening)
    Tijdens de pauze kunnen de standjes bezocht worden waar de commissies zich presenteren. Dit is meteen een terugblik op wat we in het afgelopen jaar hebben gedaan. Centraal thema is de “Agenda voor Dorplein”.
  • 20:45 Presentatie over de Haven door dhr. Versteijnen
  • 21:00 Wederom tijd om de standjes te bezoeken
  • 21:30 bar open (drankjes voor eigen rekening)

Graag wil het dorpsplatform de inwoners van dorplein meer betrekken bij het maken van de plannen.

Op basis van de uitkomst van de enquete ”Kijk op Dorplein” van twee jaar geleden is de  “Agenda voor Dorplein” opgesteld. Deze Agenda zal leidend zijn voor de toekomstige activiteiten van het platform. Het platform wil tijdens deze jaarvergadering de inwoners uitnodigen om actief betrokken te worden bij de diverse onderwerpen.

De hele “Agenda voor Dorplein” kun je hier lezen.

Dus: maandag 23 april 2018, 19.30 uur. De Schakel Budel-Dorplein.

 

De agenda voor Dorplein is een door het Buurtplatform Dorplein Uniek (BDU) opgesteld document, waarin de wensen vanuit de gemeenschap van de kern Budel-Dorplein zijn samengevat.

Of anders gezegd: “wat wil Dorplein?”

naar de voor Dorplein

Tag Cloud