De website voor Budel-Dorplein

Mais geniet nog even

Ook de mais geniet nog even van de zon voordat hij af gaat.


©J.Roosen

Slagbomen vaker dicht


Foto: ©J.Roosen

door J. Roosen
Op het spoorwegtraject Hamont-Budel-Weert zullen binnen afzienbare tijd personentreinen gaan rijden. De slagbomen, hier bij de overweg aan de Fabriekstraat, zullen dan vaker gesloten zijn. Het spoorvak wordt geëlektrificeerd.

Het nieuw te vormen kabinet gaat hier geld voor vrijmaken. De Belgische overheden hadden al gelden vrijgemaakt. De provincie Limburg en de gemeente Weert hebben ook reeds een zak geld klaar staan.

Wethouder Frans van Eersel van de gemeente Weert is blij met dit resultaat, geeft hij aan in een reactie aan dorpleinuniek.nl.
“Eindelijk, het is gelukt” was zijn eerste reactie. Na 4,5 jaar wethouderschap in Weert is dit wel “een van de mooiste resultaten wat mij betreft” aldus van Eersel. Het was een lange weg om eerst in Weert geld in de begroting te krijgen, toen bij de provincie Limburg. Vervolgens aan de Belgische kant veel Lobbywerk met een belangrijke rol voor en van burgemeester Schuurmans van Hamont. “Hij heeft in België echt fantastisch werk geleverd”. Toen dit allemaal geregeld was moesten de eindjes nog aan elkaar geknoopt worden door de Nederlandse regering. Na veel gesprekken met Kamerleden is het gelukt dit expliciet in het regeerakkoord te krijgen. Daar staat het nu vast in verankerd.

Nu is het in feite nog werken aan in -en uitvoering. Met alle procedures en vergunningen gaat er nog wel wat tijd overheen. In België moet spoorverbinding Mol-Hamont nog geëlektrificeerd worden en dat moet voor 2020. Frans van Eersel zou heel tevreden zijn als dat als richtdatum aangehouden kan worden.
Het is nu aan de Gemeente Cranendonck om te kijken of de trein nog een stop kan gaan maken in Budel-Schoot. Desgewenst wil hij daar in mee denken.

 

Het regeerakkoord vind je hier! (Zie blz.40)

Vergadering Dorpleinuniek

Op maandag 16 oktober 2017 om 20:00 uur vergadert Dorpsplatform Dorplein Uniek in de Schakel.
Alle inwoners van Dorplein zijn van harte welkom bij deze vergadering.

Streven is om Dorplein Uniek nog meer transparant en toegankelijk te maken.
We zijn er voor de bewoners van Dorplein. Dit zal in de vergaderingen tot uiting komen: iedereen mag mee discussiëren. Hiervoor wordt in de agenda plaats gemaakt.
We zullen in deze vergadering hier nadere afspraken voor de toekomst over moeten maken op basis van de voorstellen die zijn gedaan door één van de platformleden en de reactie van het bestuur hierop.

Door het vertrek van onze secretaris, Wim Cremers  moeten we afspraken maken over het overnemen van de taken die hij ook naast het secretariaat vervulde.
Wij betreuren zijn vertrek uit het platform, maar zijn hem zeer erkentelijk voor het vele werk.

We zullen ons ook moeten beraden over onze rol in zeer complexe en soms ook majeure thema’s waar Dorplein mee te maken heeft/krijgt. Wellicht kunnen we hierover tijdens de vergadering afspraken maken.

Op de agenda staan ook o.a. DIC/Metalot, Het woonproject, De Schakel.

 • Het bestemmingsplan DIC is vastgesteld in de laatste raadsvergadering, maar dat betekent voor ons niet dat de vlag uit kan. In onze optiek zijn de lusten en lasten niet in balans.

Toch is in de laatste platformvergadering het besluit genomen om onze energie te steken in de uitvoering van de plannen en niet in beroep te gaan  bij de Raad van State. Hoe gaan we dit aanpakken?

 • Wonen in Dorplein staat al sinds het IDOP hoog op de agenda van de inwoners van Dorplein.

Het besluit is genomen in overleg met de gemeente om de platformvergadering van 15 november a.s. geheel  te wijden aan wonen in Dorplein. De uitnodiging wordt binnenkort huis-aan-huis verspreid

 • Hoe is het met de nieuwbouw van de Schakel. Hoe gaat de Schakel eruit zien en wanneer gaat de bouw starten. Vanuit de commissie zullen we hierover geïnformeerd worden.

Kortom veel onderwerpen waar we de inwoners van Dorplein  ook graag bij betrekken.

Op zaterdag 7 oktober 2017 is er weer het maandelijkse repaircafé van 10.00 tot 12.00 uur in gemeenschapshuis de Schakel in Budel-Dorplein. Hebt u iets te repareren, breng het mee naar de Schakel en het wordt weer gemaakt. Zelf wel nieuwe onderdelen meebrengen graag.

Op woensdag 4 oktober is er van 14.00 tot 15.30 uur knutselen voor basisschoolkinderen vanaf 6 jaar. Bijdrage is € 1,50. Op 18 oktober is het ook weer knutselen.

De openingstijden voor de huiskamer in Dorplein zijn:

Van maandag tot en met donderdagmiddag geopend van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur.

Onze sociale makelaar Mariëtte Claessens heeft iedere donderdagmorgen van 10.30 tot 12.00 uur

spreekuur in ‘t Dörpelke.

 

Het RICK (Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie) organiseert in Cantine Theater Dorplein in Budel-Dorplein een cursus improvisatietheater voor volwassenen en Kom op Toneel voor de jeugd.

De cursussen starten op woensdag 4 oktober 2017 in het Theater van de Cantine in Budel-Dorplein.

Docent is Ellen ten Haken.

Lesdata:

 • 4-10-2017
 • 11-10-2017
 • 25-10-2017
 • 01-11-2017
 • 08-11-2017
 • 15-11-2017
 • 22-11-2017
 • 29-11-2017
 • 06-12-2017
 • 13-12-2017
 • 20-12-2017

 

De cursus Kom op Toneel begint om 13.30 uur tot 14.30 uur.

Doelgroep: Jeugd van groep 3 tot en met 5.

Kosten:

 • €82,00 als je in Cranendonck woont.
 • €94,00 als je in Weert, Nederweert of Heeze woont.
 • €103,00 als je in een andere gemeente als hierboven woont.Volwassenen.
  (prijs varieert per gemeente i.v.m. subsidies)

 

De cursus improvisatietheater begint om 20.00 tot 22.00 uur.

Doelgroep: Volwassenen.

Kosten:

 • €205,- als je in Cranendonck woont.
 • €236,- als je in Heeze, Nederweert of Weert woont.
 • €256,- voor overige gemeenten.
  (prijs varieert per gemeente i.v.m. subsidies)

 

 

 

De mensen huiskamer (‘t Dorpelke ) in Budel-Dorplein gingen zaterdag samen met sociaal makelaar Mariette Claessens het dorp in om de buren op de koffie te vragen. Met partytent en volle bolderkar trokken ze er op uit.

Het idee sprak iedereen goed aan en er werd aan de huisdeuren gebeld om iedereen naar de tent te krijgen.

Er zijn zeker wel 30 personen op de koffie geweest. Voor iedereen gezellig.

Volgend jaar weer?

 

 

 

 

 

Foto: Gerdie van Deurzen

Veilig bankieren!

NIEUWS VAN SENIORENVERENIGING DORPLEIN

Op dinsdagavond 24 oktober 2017 organiseert seniorenvereniging Dorplein in de Schakel een presentatie over “veilig bankieren” die gegeven wordt door de Rabobank.
Het is niet zo dat u klant moet zijn van de Rabobank om hierbij aanwezig te zijn, iedereen is welkom. De avond begint om 19.30 uur. Wij verzoeken u op tijd aanwezig te zijn.
De presentatie gaat onder andere over veilig internetbankieren, internetcriminaliteit, mobiel bankieren, veilig pinnen en volmachten.
De bank wil ons graag inlichten over de mogelijkheden die geboden worden en over de risico’s die bij het bankieren anno 2017 komen kijken.
Op deze avond zijn zowel leden als niet-leden van onze vereniging welkom, de avond is voor iedereen (dus ook inwoners/senioren uit de andere kernen) toegankelijk.
U wordt in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen.
Voor koffie/thee en iets lekkers wordt gezorgd.
Aan deze avond zijn geen kosten verbonden.
Niet-leden kunnen een vrijwillige bijdrage geven voor onze vereniging.
U moet zich wel vooraf aanmelden, uiterlijk 14 oktober.

Liefst per mail: seniorenverenigingbd@hotmail.com

Of telefonisch: 06-2236 9870 (bij geen gehoor s.v.p. voicemail inspreken, u wordt altijd teruggebeld).

Tag Cloud