De website voor Budel-Dorplein

Maandag 25 juni 2018 om 20.00 uur komt Dorpsplatform “Dorplein Uniek” weer bij elkaar in De Schakel.
Na de jaarvergadering in april, waarbij het zwaartepunt lag bij METALOT en de haven, willen we nu een ander onderwerp aan de orde laten komen waar Dorpleiners zich zorgen over maken: De Schakel.
Komt er nu een compleet nieuwe Schakel naast de school of zijn er toch nog andere opties?
Een aantal inwoners van Dorplein laat het er niet bij zitten en is een actie gestart om De Schakel op de huidige locatie te houden.
Zij zullen tijdens deze bijeenkomst verslag doen van hun activiteiten en van wat er in de toekomst op stapel staat. Het blijkt geenszins een gelopen race te zijn.
Naast dit onderwerp blikken we ook terug op de jaarvergadering. Zijn er nog aanvullingen, hoe werd de avond ervaren, zijn er verbeterpunten?
Uiteraard zijn ALLE inwoners van Dorplein van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze bijeenkomst.
Hebt U zelf nog onderwerpen waarvan U denkt: daar zouden ze ook eens aandacht aan moeten schenken? Geef het dan door via de mail: secretaris@dorpleinuniek.nl

Zomer in Dorplein


Foto: Jack Roosen

De meteorologische zomer is 1 juni begonnen, maar eigenlijk is hij dit jaar al op 1 mei van start gegaan. Het zachte voorjaar werpt al zijn vruchten af. Alles bloeit veel rijker dan andere jaren en je kunt aan de beuken zien dat er dit jaar veel nootjes zullen komen. Ook de eiken doen geweldig hun best. Veel eikels en beukennootjes is goed voor de wilde zwijnen maar daar zal niet iedereen zo blij om zijn.

Dorplein met al zijn prachtige natuur doet volop mee in de uitbundigheid van deze zomer. En als je dan al die mooie, oude gebouwen ziet liggen midden in al het groen en omringd door de vennen en plassen dan denk je soms wat een paradijsje is dit Dorplein toch. Als maar meer mensen ontdekken haar schoonheid en willen er ook van genieten. Ze maken een wandeling door het historische dorp of om de Looserplas. En genieten met volle teugen van de oase van stilte en vergapen zich aan het beschermd dorpsgezicht.

Ook in Heeze heeft men ontdekt hoe bijzonder Dorplein is. Op de Brabantse Dag dit jaar zal een van de voorstellingen over Dorplein gaan. Iedereen is heel erg benieuwd wat er uitgebeeld gaat worden. Er wordt gefluisterd dat er in elk geval zink aan te pas komt, wat niet zo gek is als je bedenkt dat in Dorplein de grootste zinkfabriek van Europa ligt en dat Dorplein zijn ontstaan er aan te danken heeft. Dus dit jaar op naar Heeze.

En kom ook eens langs in Dorplein. Iedere laatste zondag van de maand, deze maand op 24 juni, om tien en om veertien uur is er de rondleiding met vrije inloop. Je hoeft niet vooraf in te schrijven, je komt gewoon om 10.00 of 14.00 uur naar gemeenschapscentrum de Schakel, Sint Barbaraweg 1, Budel-Dorplein, telefoon 0495-518603. De rondleiding duurt ongeveer twee uur en gaat over goed begaanbare wegen. Weer of geen weer, de rondleiding gaat altijd door. De kosten zijn 2 euro per persoon en kinderen tot 12 jaar zijn gratis. Je kunt ter plekke betalen aan de gids of de coördinator.

Je kunt ook los van de vrije inloop alle dagen van de week met een groep rondgeleid worden.

Voor alle informatie kun je contact opnemen met de coördinator Wim Cremers, telefoon: 0495-492598 / 06 2296 1675.

e-mail: w.cremers@chello.nl

Dan zijn er ook allerlei arrangementen mogelijk: koffie met vlaai en een rondleiding, rondleiding met lunch, enz. Hiervoor is het telefoonnummer 06 2221 5106 / 0495-518603.

 

 


Foto’s: Liesbeth van der Kruijs

Op zaterdag 2 juni vertrokken vanaf het Schepenhuis in Budel maar liefst 8 Cicerones uit Dorplein. Cicerone betekent in het Italiaans: geleider van reizigers of wandelaars. De 8 Cicerones hadden er afgesproken met een welbespraakte gids uit Budel te weten: Diel Feijen. Met haar zou er deze middag een historische wandeling gemaakt worden door het centrum van Budel met als hoogtepunt de beklimming van de kerktoren van de Onze Lieve Vrouwe Visitatie. Tijdens de wandeling bleek maar eens hoe ver het verleden van Budel gaat en hoe het verleden zich kan herhalen. Het was een genot om onder een stralend zonnetje te horen dat er zelfs al Romeinse nederzettingen moeten zijn geweest en hoe een klein riviertje Budel groot heeft gemaakt. In de kerk stond Jen Adams en Johan Mathijssen klaar om het ontstaan van de kerk toe te lichten. Eerste werktekeningen, geheime ruimtes, de voor deze tijden onnozele tradities, maar zeker de klim naar het topje van de toren, hebben bij alle gidsen een grote indruk achter gelaten! Ondanks het slaan van de klok van 4, wilden niemand naar huis. En zelfs toen ook de kerk ging sluiten had men nog steeds niet genoeg van alle mooie verhalen en persoonlijke herinneringen die naar boven kwamen. Een tegenbezoek staat al op de planning. De Cicerones zullen op 11 juli de gidsen van Budel met diezelfde liefde en trots verwelkomen en vertellen over het bijzondere verleden en de schoonheid van Dorplein.

Enkele weken geleden is er een kalfje geboren aan de Looserplas. De geboorte van de kleine Galloway kon rekenen op veel belangstelling. Helaas heeft een van de boswachters van Natuurmonumenten in het weekend het kalf dood aangetroffen. Natuurmonumenten controleert al haar kuddes (minimaal) eenmaal per week op aanwezigheid en gezondheid. Vanwege de nieuwe situatie is de kudde aan de Looserplas meerdere malen per week bezocht door toezichthouders en boswachters. Tijdens de controle vorige week viel op dat het kalfje een mindere conditie had. Het kalf liep in tegenstelling tot de eerste dagen niet meer met de kudde mee. Het komt in alle kuddes voor dat kalveren, of volwassen dieren, sterven doordat ze minder sterk en gezond zijn.

Gelukkig ook goed nieuws over de kudde, de runderen hebben hun plek aan de plas goed kunnen vinden. Ze benutten het hele terrein en binnenkort wordt de geboorte van een nieuw kalf verwacht. De kudde wordt nauwlettend in de gaten gehouden.

Alle jonge dieren zijn gevoelig voor verstoring door loslopende honden. Natuurmonumenten verzoekt dan ook dringend om honden aan de lijn te houden (m.u.v. het hondenlosloopgebied).

Bron: Natuurmonumenten
Foto: Jack Roosen

 


Foto: Politie Cranendonck

Politie te fiets

Op donderdag 14 juni 2018 gaat de politie Cranendonck op pad te fiets. Ze vertrekken om 15.00 uur vanaf het gemeentehuis in Budel en het politiebureau in Maarheeze.

Als je ze tegenkomt mag je ze aanspreken. Misschien fiets je liever een eindje mee op met ze. Wellicht heb je een vraag of een opmerking die niet urgent is maar die je wel eens kwijt wil aan de politie.

Je kunt ze herkennen aan een blauw uniform met gele opdruk “Politie”.

Van 18.00 – 19.00 uur is er een inloopspreekuur in gemeenschapshuis De Reinder in Budel-Schoot en De Smeltkroes in Maarheeze.

De politie wil op deze manier nog meer, en laagdrempelig, in contact komen met de burgers.

 


Boswachter Joris Hurkmans met op de achtergrond de kudde Gallowayrunderen
Foto’s: © J. Roosen

De wat oudere jeugd zal het zich vast nog herinneren, boswachter Beijk. Hij hield een oogje in het zeil in de bossen en op de gronden van de zinkfabriek.
Sinds deze maand heeft Budel-Dorplein weer een boswachter. Joris Hurkmans beheert voor Natuurmonumenten de Looserheide (voorheen de Hoort). Zinkfabriek Nyrstar, eigenaar van het gebied, heeft het beheer overgedragen aan Natuurmonumenten.

Waar “Beijkske” destijds achter stropers aanzat ziet een werkdag voor Hurkmans er anders uit. Een boswachter van Natuurmonumenten beheert met een groep collega’s vele hectaren natuurgronden. Zij zorgen ervoor dat de natuur zich kan ontwikkelen door aanplant of juist kappen van bomen. Het observeren en verzorgen van uitgezette dieren, zoals de vier Gallowayrunderen die onlangs zijn uitgezet. Een andere taak van Hurkmans is educatie en het uitvoeren van reparaties aan omheining en toegangspoortjes. Maar ook het aanspreken van mensen die de regels overtreden hoort bij zijn werk. En daar heeft hij nog zijn handen vol aan op de Looserheide.

Een uurtje meelopen met de boswachter leert dat nog lang niet iedereen begrijpt wat de regels zijn in het gebied. De vriendelijke, gastvrije, boswachter spreekt zeker zo’n 10 mensen aan op het niet naleven van de regels, zoals het los laten lopen van honden en zwemmen in de Looserplas. Regels die overigens duidelijk aangegeven zijn aan de ingang van het gebied.
De meesten volgen netjes zijn instructies op maar niet iedereen. Sommigen denken dat de regels vrijblijvend zijn. “Nu blijft het nog bij waarschuwen en uitleggen waarom de regels er zijn, maar er komt een moment dat er sancties moeten komen” aldus Hurkmans.

Natuurmonumenten, Nyrstar en gemeente steken veel tijd, geld en moeite in de voorzieningen die er voor de bezoekers worden gemaakt. Zo komt er een zes hectare groot honden uitlaatterrein. Uniek in Nederland. Vrijwilligers hebben het terrein omheind met zogenaamde schapendraad. De rest van het gebied is toegankelijk voor wandelaars.

Als wij, de bezoekers van de Looserheide, ons houden aan de gedragsregels, onze auto’s parkeren bij De Schakel, dan kan het gebied zich ontwikkelen en kunnen we vele jaren plezier hebben van de Looserheide. Dan kan boswachter Joris Hurkmans zich bezig houden met natuurontwikkeling en heeft hij af en toe tijd om een praatje te maken.


Nog niet iedereen kent de regels

Repaircafe!

Zaterdag  2 juni 2018 is er weer een repaircafe in de Schakel.

Van 10.00 – 12.00 uur ben je welkom voor reparatie van uw kapotte spullen.

Reparatie is gratis. Onderdelen zelf meebrengen.

Tag Cloud