De website voor Budel-Dorplein

Het moet niet gekker worden in Dorplein!!!!! Gaan ze een smalspoorlijn aanleggen.

Hebben al een IJzerenrijn, een Haven, Kempen Airport en misschien wel een DIC en nu willen ze ook nog een smalspoor aan leggen. Dorplein wil wel heel veel, ze denken zeker dat ze Eindhoven of Rotterdam zijn.

Zie onderstaand citaat van de gemeente Cranendonck.

“Hoofdstraat ong. Budel-Dorplein (kadastraal BDL G 1440)

Gegevens bekendmaking
Einde reactietermijn: 16-06-2017
Einde bezwaartermijn: 16-06-2017
Datum beschikking: 04-05-2017

Aanleg smalspoorlijn, OV 20172062

Degene wiens belang rechtstreeks is betrokken door het verlenen van bovenvermelde omgevingsvergunning, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Cranendonck binnen zes weken na de dag waarop de vergunning aan aanvrager is verzonden.

Indien gedurende de bezwarentermijn bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank tevens een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden verzonden aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank ‘s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Deze stukken liggen ook ter inzage op het gemeentehuis. Desgewenst kan een mondelinge toelichting worden gegeven.”

Gelukkig betreft het hier niet de aanleg van een heus smalspoor, zoals er van 1892 tot begin jaren vijftig van de vorige eeuw gelegen heeft in Budel-Dorplein, maar een replica ter herinnering hieraan.

De bouw van een replica (silhouet) van een smalspoortrein is een project van de commissie Natuur, recreatie en natuur van Platform Dorplein Uniek.

Het moet niet gekker worden in Dorplein!!!!!

Zie ook: Locomotief zoekt smalspoor

 

 

Op maandag 22 mei om 20.00 uur is er in De Schakel weer de maandelijkse vergadering van Buurtplatform Dorplein Uniek.

Deze bijeenkomsten zijn openbaar.

De punten die aan de orde komen zijn:

Metalot/ DIC:

Wat zijn de ontwikkelingen op dit moment van het Metalot C3/DIC?

Glasvezel:

De Gemeente heeft aangegeven om de ontwikkelingen omtrent glasvezel verder toe te lichten.

Komt er in Dorplein glasvezel of alleen zoals men schrijft in de buiten gebieden?

Via een dia presentatie zal het e.e.a. duidelijker worden.

Burger peiling:

De Gemeente heeft weer het voornemen om een enquête te houden in de Gemeente Cranendonck.

Deze keer zal er meer aandacht worden geschonken wat er in de kernen ingevuld gaat worden. De inwoners kunnen aan de hand van diverse vragen hun gevoel kenbaar maken.

Bij de vorige enquête is niet goed duidelijk geworden.

Aan de hand van de uitslag per kern kan men meer doel gericht proberen te gaan werken.

Enquête kijk op Dorplein:

Welke projecten kunnen en willen we nog realiseren, in samenspraak met de Gemeente.

Misschien kan het door indienen van ’n burgerinitiatief wat gerealiseerd worden.

Recreatie en Natuur.

Nu het mooie weer eraan gaat komen heeft het Platform diverse gidsen ter beschikking die de belangstellenden kunnen begeleiden voor een rondleiding door het historische Dorplein. Als groep kan men zich aanmelden bij Wim Cremers. Ook zal er op 28 mei de laatste zondag van maand een vrije inschrijving zijn voor een rondleiding. Nu is de rondleiding nog om 10.00 uur en om 14.00 uur.

De start is vanuit de Schakel/Kempenbroek / St. Barbaraweg 1 Budel Dorplein.

Wie wil nog wat betekenen voor het Buurtplatform?

Wat let u om eens een avond bij te wonen van Buurtplatform Dorplein Uniek, de koffie of thee staat gereed voor u, en kunt u kennis maken met de leden van het Platform.

 

 

Militaire oefeningen

In het kader van training van de infanteristen van de Koninklijke Landmacht wordt in gemeente Cranendonck een militaire oefening gehouden van 22 t/m 24 mei 2017.

taliban-in-budel-25-09-2008

In het kader van training van F16 piloten wordt er op vliegbasis Kleine-Brogel (BE) een mogelijke extra nachtvlucht gehouden op woensdag 3 mei 2017. Daarnaast wordt tot 31 mei en 1 juni tot 31 augustus elke werkdag gevlogen tussen 8.00 uur en 17.00 uur. Tot 31 mei worden op maandag en dinsdag ook mogelijke avondvluchten gehouden tot 0.00 uur.

 

 

Lintje

In Budel-Dorplein is vandaag aan twee Dorpleiners een Koninklijke onderscheiding uitgereikt.

Marion Rutten-Stevens (59) was 20 jaar vrijwilliger bij de jeugdkampen van voetbalvereniging Rood Wit ’67.  Voor deze club heeft ze ook jaren de shirtjes gewassen en draaide ze bardiensten in de kantine. Marion is verder 20 jaar penningmeester geweest van turnvereniging Vlug en Vrij en eveneens 10 jaar Turnlust. Op dit moment bemenst ze de Wereldwinkel.

 

Paul Coenegracht (54) kreeg zijn lintje voor veel vrijwilligerstaken op het gebied van veiligheid bij de zinkfabriek,  Veiligheidsregio Brabant Zuid Oost, Brandweerzorg Dommelvallei en andere bedrijfsbrandweerkorpsen in de regio. Verder is hij vrijwilliger bij grote oefeningen, bij verenigingen of als EHBO-ondersteuner bij evenementen of EHBO- cursussen. Ook was Paul voorzitter van de Medezeggenschapsraad van de St. Andreasschool.
Voor de carnavalsvereniging is hij actief op verschillende gebieden; Voorzitter, lid van de Raad van Elf, voorzitter van de Bonte Avond Commissie en presentator van de bonte avond van de Heiknuuters.

 

Michel van Gansewinkel (69) komt weliswaar niet uit Dorplein, hij woont in Maarheeze, maar mag toch wel genoemd worden omdat hij naast vele vrijwilligerstaken in Maarheeze, ook een belangrijke rol heeft gespeeld en nog speelt, in de rehabilitatie van de theaterzaal in de Cantine in Budel-Dorplein.

Lees verder »

Op 4 mei 2017 om 20.00 uur staat Nederland stil tijdens de Nationale Herdenking. Tijdens deze herdenking worden alle Nederlandse oorlogsslachtoffers herdacht.
Ook in Cranendonck staan wij stil bij dit moment.

In Budel-Dorplein wordt een herdenking georganiseerd bij het monument achter de kerk.

Het programma is als volgt:

 • 19.30 uur: spelen van stemmige muziek door harmonie Les Echos de Dorplein
 • 19.45 uur: verzamelen bij het monument
 • 19.58 uur: aanvang plechtigheid
 • 20.00 uur: 2 minuten stilte Nederlandse graven
 • 20.02 uur: kranslegging door vertegenwoordiger gemeente Cranendonck en familieleden
 • 20.05 uur: spelen van The Last Post door een lid van harmonie Les Echos de Dorplein
 • 20.10 uur: toespraak door vertegenwoordiger gemeente Cranendonck
 • 20.15 uur: Nederlands volkslied
 • 20.20 uur: 2 minuten stilte Engelse graven
 • 20.22 uur: kranslegging door vertegenwoordiger gemeente Cranendonck
 • 20.25 uur: spelen van The Last Post door een lid van harmonie Les Echos de Dorplein
 • 20.30 uur: woordje door vertegenwoordiger gemeente Cranendonck
 • 20.35 uur: Engels volkslied
 • 20.40 uur: afsluiting door vertegenwoordiger gemeente Cranendonck

Vertegenwoordiging vanuit de gemeente Cranendonck is Burgemeester Vermue en Wethouder van der Wiel.
Ceremoniemeester is de heer F. Verstappen.

 


Tijdens de Winterfair van buurtvereniging Sint-Andreas uit Budel-Dorplein afgelopen december had de heer Mart Verbakel uit Budel-Schoot een rondvlucht gewonnen met de loterij.

Afgelopen weekend is hij de lucht in gegaan met enkele familieleden.

De heer Verbakel mocht tijdens deze vlucht zelf de stuurknuppel bedienen, wel onder toeziend oog van de ervaren piloot en lid van onze vereniging Gertjan van Dijk.

Ze vonden het allemaal een zeer leuke ervaring en hebben de hun eigen buurt nu eens van bovenaf kunnen bekijken.

Meer info op de website van buurtvereniging Sint Andreas

 

 

Koekjes bakken in de huiskamer van Dorplein

Op woensdagmiddag 19 april 2017 is er voor basisschoolkinderen koekjes bakken in huiskamer ’t Dörpelke .
De activiteit gaat door van 14.00 tot 15.30 uur. Eigen bijdrage is zoals altijd € 1,50. Je mag de koekjes natuurlijk mee naar huis nemen.
Opgeven bij Riek van der Aalst, telefoon 0495-518378.

Op donderdagavond 20 april 2017 is ’t Dörpelke open van 19.00 tot 21.00 uur.

Voor Pasen werden mooie bloemstukjes gemaakt.

Tag Cloud