De website voor Budel-Dorplein voor nieuws, wetenswaardigheden en achtergrondinformatie van Dorplein, voor Dorplein, door Dorplein

Foto: ©Jack Roosen

Sinterklaas en zijn Pieten zijn op 14 november jl. hartelijk ontvangen. Een vanzelfsprekendheid. Maar juist het ontbreken van het Sinterklaasfeest voor de kleine Dorpleiners is de reden geweest voor de oprichting van buurtvereniging Wijk 4 en 5 in 1971.

De zink
Tot eind jaren ’60 van de vorige eeuw regelde de zinkfabriek zowat alles in Dorplein. De harmonie, de turnvereniging, duivenclub, schutterij, basisonderwijs en dus ook het Sinterklaasfeest zijn voorbeelden van verenigingen en activiteiten die door de zinkfabriek geregeld en betaald werden. Toen de fabriek die voorzieningen afbouwden en tot slot de wegen, die tot dan eigendom waren van de fabriek, verkocht aan de gemeente werd Dorplein een normaal kerkdorp van Budel. Dat betekende dat er voor de kinderen in Budel-Dorplein, waarvan de vader niet op de fabriek werkte, geen Sinterklaasfeest meer was.

Burgerinitiatief
Een aantal jonge ouders waarvan hun kinderen in de leeftijd waren dat ze naar Sinterklaas mochten staken de koppen bij elkaar. Sinterklaas moest voor alle kinderen uit hun buurt gevierd kunnen worden. In de eerste paar jaren nog onofficieel, ze waren nog niet ingeschreven als vereniging.
De eerste voorzitter en tevens medeoprichter was Frits Weegels. Hij nam ook de rol als hulp-Sint op zich. Het fenomeen burgerinitiatief is dus niets nieuws, dat werd in Dorplein allang eerder toegepast. Toen dacht men daar zo niet over na, het was gewoon nodig.
Behalve het doel om Sinterklaas te kunnen blijven vieren wilden ze ook andere activiteiten organiseren die vooral toegankelijk moesten zijn voor kinderen.

Naam
Bij het oprichten van de vereniging lag de nadruk vooral op het organiseren van activiteiten. “Geen poespas maar praktisch aan de slag”. Om te kunnen communiceren en bekendheid te geven moest er een naam gekozen worden. De parochie Dorplein werd door het kerkbestuur ingedeeld in wijken die de namen wijk 1, 2, 3 enzovoort kregen. De wijken 4 en 5 werden in de vijftiger jaren gebouwd als uitbreiding van oud-Dorplein. Omdat de vereniging zich vooral richtte op de directe omgeving werd de toepasselijke naam “buurtvereniging Wijk4*5” gekozen. Het sterretje (*) is door de jaren heen vervangen door een plusje (+) en in het e-mailadres in “en”.

50 jaar lid
Opvallend is dat er 19 gezinnen zijn die al 50 jaar lid zijn van buurtvereniging Wijk 4 en 5. Lies Valkenaars is zo’n voorbeeld. Van die 50 jaar heeft ze ook 36 jaar lang in het bestuur gezeten. Waarom? “Nou”, zegt Lies, “Mijn man Harrie ging destijds in het bestuur van de duivenclub. Ik dacht, als hij dat kan dan kan ik het ook. Toevallig, of misschien niet toevallig, vroegen ze mij voor in het bestuur van Wijk 4 en 5. Ik heb ja gezegd en er nooit een minuut spijt van gehad.” Op de vraag hoe ze dat zo lang volhoudt zegt Lies: ”Je moet er in zitten voor je gevoel. En dan gaat dat vanzelf.” Dat de gemeenschapszin in de familie zit wordt bewezen door het feit dat ook twee dochters van Lies, Annemie en Hennie, al jaren actief zijn in het verenigingsleven in Budel-Dorplein. Hennie zit op dit moment in het bestuur als penningmeester.

Fancy-fair
Een andere activiteit die jarenlang succes had in het dorp was de fancy-fair. Dat zeggen ook José Ras en Marij Viana, resp. 27 en 21 jaar actief in de vereniging en beiden dochters van oprichter Frits Weegels. Ook zij hebben het vrijwilligerswerk van thuis uit meegekregen. “Garage Hompes werd voor dit tweedaags evenement omgebouwd tot feestzaal”, aldus Marij Viana. “Overdag was het feest voor de jeugd, ’s avonds voor de ouders. De bonnetjes voor het rad van avontuur, een gokspel waarbij je prijzen kon winnen, maakten we zelf. Avonden lang knipten we die uit grote vellen papier. Allemaal om de kosten zo laag mogelijk te houden en dus zoveel mogelijk winst te halen uit de opbrengst van de fancy-fair. Met de opbrengst bekostigden we o.a. de jaarlijkse busreis naar attractieparken als de Efteling.” Lies Valkenaars geeft aan dat in de topjaren “ze met wel 5 volle bussen richting pretpark afreisden.” In eerste instantie alleen de kinderen in groepjes van zo’n 6 kinderen onder begeleiding van een vrijwilliger van de buurtvereniging. “De kinderen kregen per groepje een kaartje met een koordje om de nek, elk groepje een andere kleur zodat ze herkenbaar waren. Die kaartjes maakten we ook zelf”, aldus Marij Viana.
Later mochten ook de ouders mee. Jose Ras: “Ouders konden aangeven bij wie ze graag in de bus wilden. We maakten dan een schema en dat stopten we de avond van te voren bij de deelnemers in de brievenbus.”
Toen gemeenschapscentrum De Schakel werd geopend, werd de fancy-fair daar gehouden. Dat was geen succes. Het bracht te weinig op en de fancy-fair is het jaar daarop gestopt. Daarvoor in de plaats is de rommelmarkt gekomen die wél goed opbrengt en die nog steeds jaarlijks wordt georganiseerd.

Moederdag werd Valentijn
Naast het Sinterklaasfeest, rommelmarkt en het uitstapte naar een pretpark organiseert buurtvereniging Wijk 4 en 5 ieder jaar het Paaseieren zoeken voor de kinderen, een 55+-avond en een fietstocht. Verder zorgen zij voor een passende attentie bij een geboorte, huwelijk of jubileum.
Ook bezorgde de buurtvereniging jarenlang een attentie met moederdag. Omdat er steeds meer gezinnen zonder moeder zijn is dit een attentie geworden voor Valentijnsdag.

Oude traditie hersteld
Het feest van Sinterklaas werd vroeger altijd gevierd in Hotel St. Joseph beter bekend als de Cantine. Nadat de zinkfabriek Sinterklaas niet meer organiseerde voor heel Dorplein, maar alleen voor het eigen personeel en Wijk 4 en 5 het voortaan deed, week men uit naar o.a. De Schakel om de Sint te ontvangen. Sinds een paar jaar is de oude traditie echter hersteld en kunnen de kinderen Sinterklaas weer ontmoeten in de Cantine of zoals het nu heet Cantinetheater.

Contributie
Het huidige bestuur wordt gevormd door Renske Sengers (voorzitter), Melina Schneider (secretaris) en Hennie Kwant (penningmeester). Daarnaast is er nog een aantal andere vrijwilligers actief. Renske vindt het leuk om dingen te organiseren en iets te betekenen voor de gemeenschap. “Toen Wim Cremers in 2017 stopte als bestuurslid en dus als voorzitter voelde niemand zich geroepen om het stokje over te nemen. Daarom heb ik het maar gedaan. Als vereniging moet je nu eenmaal een voorzitter hebben. Alles wat we organiseren, bedenken en doen we samen, met het hele bestuur.“
Een puntje van trots bij zowel het huidige alsook het oud-bestuur is dat de contributie voor het lidmaatschap sinds de oprichting in 1971 in principe steeds hetzelfde is gebleven, Achttien gulden per gezin per jaar. Bij de invoering van de euro is dat €8,17 geworden en altijd gebleven (nou ja op 3 cent na dan, het is nu €8,20). In de beginjaren werd de contributie maandelijks opgehaald. Nu wordt de contributie jaarlijks geïnd en liefst per online bankieren.

Dat de buurtvereniging nog altijd haar bestaansrecht heeft blijkt uit het feit dat ruim 240 gezinnen lid zijn. Dus Wijk 4 en 5 mag met veel voldoening blijven organiseren.

Gefeliciteerd en dank voor het vele (vrijwilligers) werk!

Foto: © Collectie José Ras


Foto: © Collectie Jac Duis

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Tag Cloud