De website voor Budel-Dorplein voor nieuws, wetenswaardigheden en achtergrondinformatie van Dorplein, voor Dorplein, door Dorplein

Basisschool St. Andreas in Budel-Dorplein wordt samengevoegd met De Wereldwijzer in Budel-Schoot. Dat was de boodschap die bestuurder Nol van Beurden van overkoepelende stichting SKOzoK had voor de ouders van de leerlingen en andere inwoners op maandag 11 oktober jl. in gemeenschapscentrum De Schakel in Budel-Dorplein.

Rectificatie: Aanvankelijk stond in de titel dat St. Andreas dicht gaat. Dat is niet expliciet gezegd. 
De schrijver van het artikel geeft echter aan dat de bestuurder van SKOzoK wel degelijk benoemd heeft dat St. Andreas onvoldoende ruimte heeft voor de leerlingen van beide scholen en dat De Wereldwijzer wél alle kinderen van beide scholen kan huisvesten. De toekomst zal het leren.

Kwaliteit van onderwijs
Zo’n vijftig mensen waren naar De Schakel gekomen om “de discussie aan te gaan over de toekomst van de twee basisscholen” zoals wethouder Marcel Lemmen het verwoordde. Echter de discussie over het voortbestaan van de afzonderlijke scholen was niet nodig. De beslissing was al genomen. Dat maakte bestuurder van Beurden snel duidelijk. “We willen graag onderwijs verzorgen voor beide kernen maar wel met behoud van kwaliteit van onderwijs. De scholen zijn te klein om dat overeind te houden. Qua aantal leerlingen en qua kosten. Maar vooral ook doordat het behouden en aantrekken van goed personeel een probleem is.” Hij gaf een voorbeeld van kwaliteit die volgens hem in gevaar is. “Een kind moet met meerdere kinderen van verschillend niveau kunnen spelen, niet steeds met een zelfde kind.” En daar ontbreekt het o.a. aan bij een kleine school.

Nieuw gebouw
Wethouder Lemmen van de gemeente Cranendonck sprak van oneigenlijk besteden van geld als hij twee van zulke kleine scholen, wiens huisvesting onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt, open moet houden. Hij is sinds “enige tijd” in gesprek met SKOzoK over het probleem van de twee gebouwen. Hij gaat onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor de bouw van één nieuwe school, voor beide kernen, op de scheidslijn ván die kernen. Met name de woorden “gaat onderzoeken” gaven verwijtende reacties richting de wethouder. “Waarom is dat niet allang eerder onderzocht?” was een vraag uit de zaal. De wethouder suggereerde dat dat niet eerder bekend was. Ook hier kwam reactie op. “Dit is al heel lang bekend bij zowel de gemeente als bij SKOzoK.”

Duidelijkheid
Een aantal andere vragenstellers wilden vooral weten waar ze aan toe zijn. “Wanneer gaan de scholen daadwerkelijk samen, en waar?” “Wanneer zal een nieuw gebouw er staan?”
Van Beurden bleef wat vaag in het antwoord op de vraag wanneer de scholen worden samengevoegd. Ook nadat de vraag door enkele bewoners werd herhaald.
De wethouder wilde geen datum noemen wanneer een nieuw gebouw er kan staan. Hij gaat een plan voorbereiden en wil en moet de juiste weg, namelijk via de gemeenteraad, bewandelen.
De angst dat, als de twee scholen eenmaal samen in één gebouw zitten, er dan geen haast gemaakt wordt voor een nieuw gebouw probeerde de wethouder weg te nemen. Dat lukte echter maar deels.

Vervoer
Omdat De Wereldwijzer voldoende ruimte heeft om de leerlingen van beide scholen te huisvesten zal het zo zijn dat de kinderen van Dorplein naar Schoot moeten.
Als het zo is dat kinderen vanuit Dorplein naar Schoot moeten reizen, zal de gemeente zorgen voor vervoer zegde Wethouder Lemmen toe.

Ideeën
Nol van Beurden riep ouders op om via de bestaande overlegorganen, de MR-en, hun ideeën te ventileren. Zo zijn er enkele scenario’s mogelijk. De kleuters zouden tijdelijk in Dorplein kunnen blijven of juist de groepen 7/8 zouden hun basisschoolperiode kunnen afmaken op hun huidige school. Hij zegde verder toe dat als hij duidelijkheid heeft van de gemeente hij wil kijken om extra middelen in te zetten. Te denken valt hierbij aan extra menskracht.

Op donderdag 21 oktober is er om 17.15 uur in Gemeenschapshuis De Reinder in Budel-Schoot eenzelfde bijeenkomst. Wellicht dat hier dan al meer bekend is.

Foto’s: ©Jack Roosen


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Tag Cloud