De website voor Budel-Dorplein voor nieuws, wetenswaardigheden en achtergrondinformatie van Dorplein, voor Dorplein, door Dorplein


Tekst en foto: ©J. Roosen

De ouders van basisschool St. Andreas in Budel-Dorplein kregen vrijdag 05 juni jl. een brief met daarin de toekomstplannen voor de scholen van Budel-Dorplein en Budel-Schoot.
Hierop is de Dorpleinse “tam-tam” gaan luiden. “De school gaat dicht”, “leerlingen van Dorplein moeten naar Schoot” en “dan kan de Schakel in de school komen”.

Reden om de directeur van de beide scholen, mevrouw Trees Kessels, eens op te zoeken en haar te vragen naar haar visie en een toelichting op de brief middels het voorleggen van een aantal vragen.

  1. In welke stadium bevinden zich de fusiegesprekken? Er zijn nog geen concrete fusiegesprekken. De term fusiegesprek is dan ook nog misleidend. We onderzoeken van binnenuit met het team. We nemen hierbij mee, zaken als kwaliteit onderwijs op kleine scholen, grote investeringen die nodig zijn voor gebouw en omgeving., de wens van de gemeenschap van Dorplein, plannen voor nieuwbouw bij de Wereldwijzer (dus afbraak van een gedeelte van de school en het eventueel afstaan van een deel van de speelplaats voor parkeerplaatsen), wens om zorgpartners in de school te hebben (logopedie, CJG), huisvestingsproblemen scholen in Budel en Maarheeze. Allemaal zaken waar we naar willen kijken.
  2. Op welke termijn moet de nieuwe school open gaan? Hiervoor zijn op dit moment nog geen concrete plannen. Wel is belangrijk dat we er zelf, met alle partners, vooraf over nadenken voordat straks van bovenaf iets wordt beslist waar niemand gelukkig mee is.
  3. Welke positie heeft de St. Andreasschool t.o.v. de Wereldwijzer? Voor Andreas is het immers nijpender. Heeft de Wereldwijzer een sterkere onderhandelingspositie? Zowel de teams als de medezeggenschapsraden van beide scholen willen hier samen in optrekken. De positiebepaling speelt hier niet.
  4. Wordt er gedacht aan nieuwbouw of is er ook een optie voor verbouw van een bestaand gebouw? Als het tot een fusie komt gaan we uit van nieuwbouw. Ergens tussen Dorplein en Schoot. De ouders moeten niet het gevoel hebben dat ze naar Schoot moeten en andersom. Samen optrekken is hierin belangrijk. Ook hier zijn de wensen van een grote groep partners weer belangrijk en uiteraard is de gemeente hier een belangrijke partner.
  5. Hoe staan de teams hierin? Het zou voor hen een onzekere factor kunnen vormen bijvoorbeeld qua baan. Op beide scholen staat een krachtig team. In onze visie geven we aan dat we het onderwijs afstemmen op de leerlingen. Wat daarvoor nodig is, proberen we te bieden en naar mijn mening slagen we daar goed in. Het team heeft unaniem aangegeven open te staan om te onderzoeken wat het beste is voor de kinderen uit Dorplein en Schoot.
  6. De gemeente heeft in het jongste raadsvoorstel staan dat elke kern een school moet behouden. Hoe rijmt dit met het voornemen tot fusie? Vanuit de gemeente wordt gekeken naar de leefbaarheid in de kernen en school is daar onderdeel van. Vanuit school wordt gekeken naar de onderwijskwaliteit en daarbij speelt ook de omgeving een rol.
    We hebben hetzelfde doel, maar focus ligt anders. Ideeën kunnen tot iets moois leiden als je samen optrekt. Daarvoor is een overzicht van harde data en alle ontwikkelingen in de gemeente nodig. Daarna kun je op grond van deze informatie met alle betrokkenen proberen samen tot een keuze te komen. En ja, soms wijzigen standpunten en is er sprake van voortschrijdend inzicht. Dan is het nodig om opnieuw te wikken en te wegen. Het is in ieder geval waardevol dat school en gemeente samen hierin optrekken. Hun inwoners, onze kinderen!
  7. Waarom maakt u dit nu bekend middels een brief en niet eerder, of later als er meer duidelijk is? Ook dat is wikken en wegen. In deze tijd waarin berichtgeving via social media soms zeer snel gaat, vind ik het prettig om zelf regie te houden over hetgeen gepubliceerd wordt. Alle maatregelen m.b.t. corona zullen in dit proces zeker niet helpen. Veel liever had ik ouders en burgers op een informatieavond persoonlijk op de hoogte gebracht. Dat ging  nu niet.

Mevrouw Kessels voegt er samenvattend aan toe dat ze wenst dat alle partijen bewust worden van elkaars standpunten en dat van daaruit vanuit een gezonde situatie gekozen kan worden samen met dorp en gemeente.

Verder geeft de directeur van beide scholen aan graag in gesprek te gaan met alle partijen om haar verhaal te vertellen. Ze staat open voor discussie en zienswijzen van anderen.

 

Tekst en foto: J. Roosen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Tag Cloud