De website voor Budel-Dorplein voor nieuws, wetenswaardigheden en achtergrondinformatie van Dorplein, voor Dorplein, door Dorplein

Archive for the ‘Nieuws’ Category

Profielschets nieuwe burgemeester van Cranendonck


Tijdens de open dag van de gemeente Cranendonck op 20 januari konden bezoekers, door middel van een wensboom, hun verwachting van de nieuwe burgemeester van Cranendonck opschrijven.
Zo dachten de inwoners van Cranendonck mee over de nieuwe burgemeester.

Na het vertrek van burgemeester Vermue is door de Commissaris van de Koning de heer De Wijkerslooth benoemd als waarnemend burgemeester. Na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 gaat de nieuwe gemeenteraad op zoek naar een nieuwe burgemeester. Daarvoor wordt eerst een profielschets opgesteld door de gemeenteraad. In deze profielschets komt te staan wat er van de nieuwe burgemeester verwacht wordt, wat voor iemand hij/zij moet zijn en aan welke eisen de nieuwe burgemeester moet voldoen.

Om ook inwoners bij het opstellen van de profielschets te betrekken, kunnen zij hun verwachtingen kenbaar maken.

Stuur hiervoor een e-mail naar mijnburgemeester@cranendonck.nl.

Groenwerkplan gemeente Cranendonck


De gemeente Cranendonck heeft het groenwerkplan vastgesteld. In dit werkplan staan de werkzaamheden vermeld die de gemeente Cranendonck gaat verrichten op groengebied, zoals snoeiwerkzaamheden, rooien van bomen en struiken, nieuwe aanplantingen en dergelijke.

Voor vragen over het werkplan kunt u contact opnemen met de gemeente, afdeling leefomgeving onder telefoonnummer 14 0495.

Bekijk HIER het groenwerkplan.

 

Militaire oefening

In het kader van de eindoefening nieuwe Infanteristen voor de koninklijke Landmacht vinden er op 2 tot en met 6 februari 2018 militaire oefeningen plaats. De militairen verplaatsen zich merendeel te voet en kruisen de Weerterheide tussen Budel en Weert.

Meer informatie

Er wordt gebruikt gemaakt van (oefen)munitie op niet Militair Oefenterrein. Aan deze oefening nemen 35 personen deel en wordt ondersteunt met 7 militaire wielvoertuigen. Te allen tijde wordt er voor gezorgd dat het gewone verkeer geen hinder ondervindt van deze oefening.

Repaircafe!

Zaterdag 3 februari 2018 is er weer een repaircafe in de Schakel.

Van 10.00 – 12.00 uur ben je welkom voor reparatie van uw kapotte spullen.

Reparatie is gratis. Onderdelen zelf meebrengen.

Welke route volgde wolf Naya?

Welke route volgde wolf Naya voordat en nadat zij Dorplein aandeed?

Door Frans Soers

In november 2016 werd Naya als grote welp gevangen en van een zender voorzien (Bron: Norman Stier & Vendula Meiẞner-Hylanová).

(meer…)

Gemeente heeft goederenvervoer niet zelf in hand

  
Foto’s: J. Roosen

Gemeente wil open informatie over goederenvervoer voor omwonenden

Het college van burgemeester en wethouders is medio december geconfronteerd met het bericht dat vervoerder Lineas, in samenwerking met lokale industriële spelers, gaat starten met structureel goederenvervoer op het traject tussen Hamont-Budel-Schoot-Weert. De gemeente heeft geen zeggenschap over het gebruik van het spoor. Dit is een verantwoordelijkheid van Prorail en dit is wettelijk bepaald.

In 2013 heeft het college met aanwonenden en het Samenwerkingsverband IJzeren Rijn bezwaar ingediend tegen goederenvervoer op dit spoor. Toen zijn het Samenwerkingsverband en de gemeente door de rechter niet in het gelijk gesteld. Er zijn wel voorwaarden aangegeven waar Prorail (en dus ook de vervoerder) zich aan moet houden. Deze voorwaarden richten zich op het aantal treinen en hoe vaak ze mogen rijden. Dit betekent nu dat als zich er een vervoerder meldt bij Prorail, deze binnen de door de rechter aangegeven voorwaarden mag gaan rijden. De gemeente kan dit dus niet voorkomen.

Spoorvervoerder Lineas benadrukt dat een uitgebreide risicoanalyse is uitgevoerd, met positieve uitslag. Het gaat om samengestelde treinen, die lege en volle wagons met verschillende soorten goederen transporteren, voor een aantal verschillende opdrachtgevers gevestigd op het Chemelot terrein. Lineas geeft aan te werken volgens de wettelijke veiligheidseisen.

Open informatie en veiligheid
De gemeente heeft ProRail en de vervoerder vanaf het begin verzocht omwonenden zorgvuldig en op een open wijze te informeren. De communicatie heeft ProRail ingevuld door de omwonenden begin januari een brief te sturen. We merken dat er bij de omwonenden toch nog vragen zijn. Daarom hebben we ProRail en de vervoerder gevraagd om een voorlichtingsbijeenkomst te organiseren. Daarnaast dringt de gemeente bij ProRail aan op het borgen van de veiligheid en het organiseren van veilige spoorwegovergangen. Aanvullend op de veiligheidsmaatregelen van ProRail, heeft de gemeente waarschuwingsborden besteld en gaat deze binnenkort plaatsen bij de onbewaakte overgang bij de Heuvel in Budel-Schoot. Deze week vindt er een bestuurlijk overleg plaats tussen Prorail en gemeente om goede afspraken te maken.

Bron: Gemeente Cranendonck

 

Winterwandeling door Place Dor

“Ik heb de schoonheid gevonden. De schoonheid in de verbondenheid tussen mens en industrie, mens en natuur, industrie en natuur”. ( Angeline Maas: La Place Dor )

Heel veel bezoekers hebben dit ook zo ervaren en gevoeld. Honderden mensen zijn rondgeleid door Dorplein en zijn enthousiast naar huis gegaan om te vertellen over de Cantine, het Prisonneke, de carré Mulhousien woningen. Velen van hen komen zeker nog eens terug met familie, buurt of vereniging  om ook hen te laten genieten van een onvergetelijke wandeling door Dorplein.

De  gidsen die de rondleidingen verzorgen staan weer te popelen om met jullie die schoonheid van Dorplein te beleven. De laatste zondag van deze maand, 28 januari 2018, gaan ze weer van start bij gemeenschapshuis de Schakel/Kempenbroek , St. Barbaraweg 1, Budel-Dorplein, telefoon: 0495-518603. Ze vertrekken alleen om 2 uur ’s middags omdat het nog winterseizoen is. De rondleiding duurt ongeveer 2 uur en gaat over goed begaanbare wegen. Vooraf inschrijven is niet nodig, je zorgt dat je er op tijd bent en weer of geen weer, de wandeling gaat altijd door. De kosten zijn 2 euro per persoon en kinderen tot 12 jaar zijn gratis. Ter plekke te betalen aan de gids of de coördinator.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Wim Cremers, St.Servaasstraat 30, 6024 BV Budel-Dorplein
Tel: 0495-492598 / 0622961675
e-mail: w.cremers@chello.nl

Je kunt altijd los van deze laatste zondag van de maand met een groep rondgeleid worden. Er zijn allerlei arrangementen mogelijk. Van beginnen met  een kop koffie en een stuk  vlaai en vervolgens een rondleiding, tot een volledig verzorgde ochtend of middag compleet met lunch en na borrelen of diner.

Voor meer informatie kun je bellen met Rob Ploum, telefoon:0622215106 of met de Schakel, telefoon: 0495-518603.


Foto: © J. Roosen

Tag Cloud