De website voor Budel-Dorplein

Archive for the ‘Nieuws’ Category

Dorplein 18-01-18


Foto: © J. Roosen

Het was ’s morgens half tien. De wind gierde al een tijd om ons huis. We wilden nog een eind gaan wandelen. Zouden we het kunnen riskeren? Een frisse neus halen kan nooit kwaad. Wandelschoenen aan en paraplu mee. We liepen ’t Routje uit de Hoortweg op. Een enorm lawaai waaide ons tegemoet. De stormwind in de dennen. Naalden, dunne takjes van berken, dorre bladeren omzwermden ons. Het knallen van afbrekende bomen. Langzaam werden reuzen van bomen omgeduwd. Het zag er uit als een oorlogsveld. Wat een ravage. Halfweg de Hoortweg werden we steeds banger. Dit natuurgeweld hadden we nog niet eerder meegemaakt. Je zult maar bedolven worden onder een omvallende boom. We sloegen snel linksaf langs het hondenterrein. Nog een blokje om en dan over de Hoofdstraat terug naar ons veilige  huis. Bij de Schakel lagen omgevallen dennen over de weg. Het ergste van de storm moest nog komen. Toen we terug waren op ’t Routje hoorden we de dennen bij Stationsweg 165 afbreken. Het klonk als mitrailleurvuur in de oorlog. We hielden ons hart vast. Naast ons huis stonden ook hoge bomen. Gelukkig hebben ze het gehouden.

Dit was ruim een jaar geleden. Wie herinnert het zich nog. De littekens zijn nog overal te zien. Wekenlang hoorden we dag in dag uit het snerpen van kettingzagen. De ravage moest opgeruimd, het verkeer moest door kunnen. Natuurmonumenten besloot om bij de Looserplas alleen op te ruimen wat in de weg lag. Overal liggen nog omgevallen bomen. Leunen half omgewaaide bomen op andere. Het is beter voor de natuur. Voor de runderen die er rondscharrelen. Voor de insecten die zich tegoed doen aan het dode hout. Voor de vogels die er veilig kunnen nestelen. Sommige wandelaars vinden het maar niks al die rommel. Ze zouden liever zien dat het opgeruimd werd.

Wij, de cicerones van Dorplein trekken er ons niets van aan. We doen onze rondleidingen door ons mooie Dorplein met veel enthousiasme en plezier. Op afspraak via de coördinator of bij de vrije inloop elke laatste zondag van de maand.

De rondleiding op de laatste zondag duurt ongeveer 2 uur en gaat over goed begaanbare wegen, rolstoel vriendelijk. Vooraf inschrijven is niet nodig. Je zorgt dat je er op tijd bent. En weer of geen weer, de wandeling gaat altijd door. De kosten zijn 2 euro per persoon en kinderen tot 12 jaar zijn gratis. Je kunt ter plekke betalen aan de gids of de coördinator.

We staan voor jullie klaar op zondag 24 februari 2019 om 14.00 uur bij gemeenschapscentrum de Schakel, St. Barbaraweg 1, Budel-Dorplein, telefoon: 0495-518603. Nogmaals we vertrekken om 2 uur ’s middags.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Wim Cremers, St.Servaasstraat 30, 6024 BV Budel-Dorplein, Telefoonnummer 0495-492598 / 06 2296 1675.

OVER NIEUWDORP, DORPLEIN EN BUDEL-DORPLEIN


© Jack Roosen

Harrie van Cranenbroeck is archivaris van de gemeente. Hij weet heel veel over vroeger en nu. Als hij iets niet weet gaat hij zoeken in het gemeente-archief. Dit wordt niet meer bewaard in Budel maar in Eindhoven. Harrie doet daar een bestelling over een onderwerp of een periode. Na een paar dagen heeft hij dikke dossiers op zijn bureau liggen. Met veel geduld, vasthoudendheid en doorzettingsvermogen zoekt hij in de honderden bladzijden archief naar een antwoord. Een tijdje geleden kwamen we bij hem met de vraag wanneer Dorplein Budel-Dorplein is geworden. Na een paar weken had hij het antwoord gevonden. In de notulen van de raadsvergadering van de gemeente Budel van 27 juli 1967. Onder punt 5 komt aan de orde het “voorstel met betrekking tot de benaming van de kerkdorpen Schoot en Dorplein.” Het lid Jansen stelt een vraag over de nieuwe naamborden. Voorzitter Derckx antwoordt. Nadat de raad de naamgeving heeft bekrachtigd, worden de naamborden besteld. “Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad de namen Budel-Schoot en Budel-Dorplein vast te stellen.” En toen waren Schoot en Dorplein hun namen kwijt.

Bijna 75 jaar eerder besloot de gemeenteraad van toen het volgende: “De zinkfabriek met bijbehorende gebouwen zal voortaan de naam Dorplein dragen. Zulks tot blijvende herinnering aan de Heer Dor onder wiens directie de aanleg begonnen en het werk voortgezet is” Emile Dor had zelf voor fabriek en dorp de toepasselijke naam Nieuwdorp bedacht. Een heel geschikte naam want alles was nieuw. Hij zal er geen moeite mee gehad hebben dat zijn idee werd veranderd. Zo werd hij immers vereeuwigd in de naam van zijn eigen dorp. Hij heeft er gewoond van 1898 tot 1932 in de Witte Villa tegenover de kerk. En zo waren we als gidsen van Dorplein weer een stukje wijzer. Dankzij Harrie.

 

Het is heel erg de moeite waard om in het oude dorp, Nieuwdorp/Dorplein/Budel-Dorplein rond te wandelen. Overal staan bordjes met informatie over de historie en de gebouwen. Geen zin om op eigen houtje te gaan rondwandelen. De cicerones ( gidsen ) nemen het graag over. Op afspraak via de coördinator of bij de vrije inloop elke laatste zondag van de maand. De rondleiding op de laatste zondag duurt ongeveer 2 uur en gaat over goed begaanbare wegen, rolstoel vriendelijk. Vooraf inschrijven is niet nodig, je zorgt dat je er op tijd bent en weer of geen weer, de wandeling gaat altijd door. De kosten zijn 2 euro per persoon en kinderen tot 12 jaar zijn gratis. Je kunt ter plekke betalen aan de gids of de coördinator.

We staan voor jullie klaar op zondag 27 januari 2019 om 14.00 uur bij gemeenschapscentrum de Schakel, St. Barbaraweg 1, Budel-Dorplein, telefoon: 0495-518603. Nogmaals we vertrekken om 2 uur ’s middags.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Wim Cremers, Sint Servaasstraat 30, 6024 BV Budel-Dorplein; Telefoon: 0495-492598 / 06 2296 1675; e-mail: w.cremers@chello.nl

Je kunt altijd los van deze laatste zondag van de maand als familie, vereniging of andere groep rondgeleid worden. Er zijn allerlei arrangementen mogelijk. De coördinator Wim Cremers kan je er alles over vertellen.

 

 

OUD EN NIEUW IN DORPLEIN


Foto: © J. Roosen

“In Dorplein is nooit wat te doen”. Deze opmerking hoor je geregeld. Was zondag 25 november dan een grote uitzondering? ’s Morgens was in de Schakel een heel goed verzorgde informatie bijeenkomst voor de nieuwe bewoners van Dorplein. ’s Middags was de maandelijkse rondleiding met vrije inloop door het oude dorp. En in de Cantine was een concert van gemengd koor de Volharding uit Valkenswaard. Zeg nou maar eens dat er niks te doen was.

Buurtbeheer Dorplein Uniek had alle nieuwe bewoners van Dorplein uitgenodigd naar de Schakel te komen. Een twintigtal had hieraan gehoor gegeven. Ze werden ontvangen met koffie en iets lekkers. Er werd een heel interessante presentatie gegeven over allerlei belangrijke zaken die in Dorplein spelen. Zo kwamen aan bod het oude dorp, een stukje historie, de huidige stand van zaken. Ook de toekomst werd niet vergeten. De aanwezigen werden bijgepraat over de plannen met Metalot, het havengebied en niet te vergeten met het vliegveld. Wat dit te betekenen heeft voor de leefbaarheid van Dorplein kwam ook uitvoerig ter sprake. Dat Dorplein een steeds  belangrijkere functie krijgt op het terrein van tourisme en recreatie werd duidelijk over het voetlicht gebracht.Tijdens de vragenronde werd nog eens nadrukkelijk gevraagd hoe het zat met de nieuwe Schakel. Komt hij er nu wel of niet. En wanneer zal hij er dan komen. En wat is de rol van de Cantine in dit hele gebeuren? Heel belangrijke vragen met betrekking tot de leefbaarheid van Dorplein. De bijeenkomst werd besloten met een rondleiding door het historische dorp, onder leiding van een van de cicerones ( gidsen ).

Je hebt het hierboven ook al kunnen lezen. Elke laatste zondag van de maand wordt er een rondleiding gegeven door het historische dorp. Zoveel moois is zeker een bezoek waard. De cicerones, gidsen, van Dorplein willen daar heel graag bij helpen. Daarom is er een vrije inloop georganiseerd, elke laatste zondag van de maand. Deze maand is dat 30 december. ‘s Middags om twee uur staan de gidsen klaar om de rondleiding te doen. Je hoeft niet vooraf in te schrijven, je komt gewoon om 2 uur naar gemeenschapshuis de Schakel, St.Barbaraweg 1, Budel-Dorplein, telefoon 0495-518603. De rondleiding duurt ongeveer twee uur en gaat over goed begaanbare wegen. Weer of geen weer het gaat altijd door. De kosten zijn 2 euro per persoon en kinderen tot 12 jaar zijn gratis. Je kunt ter plekke betalen aan de gids of de coördinator.

Naast de vrije inloop kun je ook alle dagen van de week als groep rondgeleid worden. B.v. als je een familiedag hebt of een uitstapje met de vereniging of de buurt. Voor alle informatie kun je contact opnemen met de coördinator Wim Cremers, telefoon: 0495-492598 / 0622961675

e-mail: w.cremers@chello.nl

 

 

Dorplein vanuit de lucht

Een stukje Dorplein vanuit de lucht gezien (± 40 sec.).

 

Seniorenvereniging Dorplein!

Beste mensen van Budel-Dorplein

Mogen wij ons even voorstellen?

Wij verkopen niets, wij smeren niets aan en u hoeft echt niet te doneren. WIJ WILLEN ONS ALLEEN GRAAG EVEN VOORSTELLEN. Wij zijn de seniorenvereniging van Dorplein, voor iedereen van 55+.
Wij proberen voor elk wat wils te organiseren: Jaarlijkse activiteiten, zoals een fietstocht met barbecue en een busreis. Wekelijkse activiteiten, zoals kaarten ♣ ♥ ♦ ♠ en biljarten, maandelijkse activiteiten zoals koersballen. Regelmatig een etentje samen. Met Kerst en Pasen ontvangen de leden een kleine attentie. Life muziek bij de Kerstviering en de Seizoen afsluiting. Enkele keren per jaar een wisselende activiteit, zoals een museumbezoek of kegelen. Bij voldoende animo gaan we in 2019 knutselen/handwerken en wandelen en/of fietsen.
Wij willen alle activiteiten graag zo goedkoop mogelijk en voor iedereen toegankelijk houden. Ideeën zijn altijd welkom. Wij willen de contributie nog even op € 17,50 per lid per jaar houden. Bent u al lid van onze vereniging? Probeer dan andere mensen enthousiast te maken! Bent u te jong voor onze vereniging? Misschien kunt u uw ouders, ooms, tantes, broers, zussen of de buren enthousiast maken. Bent u te oud voor onze vereniging? Dat kan niet! Ons oudste lid wordt in 2019 100 jaar! Woont u niet in Dorplein? Geen probleem, ook inwoners uit de andere kernen zijn welkom!
Wij zouden het heel leuk vinden u eens te mogen begroeten.
Kom gerust eens kijken op donderdagmiddag in De Schakel.
Interesse? U kunt contact opnemen met Ton Matheeuwsen, telefoon 0495-49 38 14 of Gemmy Wilens telefoon 0495-49 64 34.

E-mail seniorenverenigingbd@hotmail.com

WIJ WENSEN IEDEREEN HELE FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GOED EN GEZOND 2019.

Brief aan bewoners!


Foto: © Jack Roosen

Brief aan alle bewoners van BUDEL-DORPLEIN.

Betreft: “De Schakel”.

Naar de brief ⇒ Brief aan alle bewoners van Dorplein betreft De Schakel

Bron: Joop Overhand

Winterfair in Budel-Dorplein

Buurtvereniging Sint-Andreas organiseert i.s.m. De Schakel in Budel-Dorplein weer een WINTERMARKT op zondag 16 december 2018. Deze middag hebben wij diverse buurtbewoners/hobbyisten en bedrijven gevonden die hun werk/hobby tentoonstellen en eventueel spullen hiervan te koop aanbieden. Er zullen die dag optredens zijn van diverse aard zodat het samen met jullie een gezellige dag kan worden. Zo zal 3 mansformatie The Boondocks en de streetdancegroep M K van Mikki Martens uit ons eigen Dorplein, het jeugdkoor Animo uit Budel-Schoot en Accordenduo Jos van Deursen uit Hamont voor u gaan optreden. In de grabbelton voor de kinderen zitten weer leuke prijsjes en de Kerstman heeft belooft deze middag ook aanwezig te zullen zijn. Buurtvereniging Sint-Andreas houdt ook een verloting met prachtige prijzen. Het gebeuren zal plaatsvinden in Gemeenschapscentrum De Schakel,  Sint Barbaraweg 1, 6024 AR  Budel-Dorplein. Aanvang 13.00 uur. Gratis entree.

 

 

Tag Cloud