De website voor Budel-Dorplein

Archive for the ‘Nieuws’ Category

Opening “het smalspoor”


Aanleg smalspoor © Foto W. Cremers

Vorig jaar was het 125 jaar geleden dat de gebroeders Dor het initiatief namen om op een stuk woeste heide een zinkfabriek, het huidige Nyrstar, en een dorp voor zijn werknemers te stichten.

Buurtplatform Dorplein Uniek wilde ter gelegenheid van dit feit iets creëren wat aan dit ontstaan zou herinneren en tevens iets doen voor de gemeenschap van Dorplein. Gekozen werd voor het in het straatbeeld terugbrengen van een stukje smalspoor . . .’t Routje. Dit was de “levensader” voor de fabriek en het dorp en één van de eerste gerealiseerde onderdelen van dit ontstaan.

Na heel veel ideeën, praten, vergunningen aanvragen, sponsoren zoeken, materiaal verzamelen, ontwerpen, lasersnijden, lassen, slijpen, meten, lassen, slijpen, werkoverleg met de nodige koffie en heel veel inzet van de vele vrijwilligers is het project nu eindelijk klaar.

Hoe het is geworden?

Daarvoor nodigen we u uit om op 21 april a.s. om 14.00 aan de Hoofdstraat aanwezig te zijn bij de onthulling.

Projectteam Smalspoor
Buurtplatform Dorplein Uniek

 

Jaarvergadering Dorplein Uniek

Op maandag 23 april 2018 houdt Dorpsplatform Dorplein Uniek haar jaarvergadering.

Aanvang 19.30 uur. De Schakel is open vanaf 19.00 uur.

Thema voor deze jaarvergadering is niet alleen terugkijken naar 2017, maar het accent zal liggen op de toekomst van Dorplein.

Heel belangrijk voor de toekomst van Dorplein is Metalot 3C. De heren Philip de Goeij en Jan Vlassak zullen informatie geven over de plannen.

Ook over een andere belangrijke ontwikkeling in Dorplein, de Multiofunctionele haven. Informatie hierover wordt gegeven door de directeur.

Natuurlijk zal in deze jaarvergadering ook door de commissies van het platform teruggeblikt worden op het jaar 2017.

  • 19:00 Zaal open, koffie en thee
  • 19:30 Opening, welkom
  • 19:35 Presentatie over Metalot 3C door Philip de Goey en Jan Vlassak
  • 20:15 Pauze. Koffie en thee (zelfbediening)
    Tijdens de pauze kunnen de standjes bezocht worden waar de commissies zich presenteren. Dit is meteen een terugblik op wat we in het afgelopen jaar hebben gedaan. Centraal thema is de “Agenda voor Dorplein”.
  • 20:45 Presentatie over de Haven door dhr. Versteijnen
  • 21:00 Wederom tijd om de standjes te bezoeken
  • 21:30 bar open (drankjes voor eigen rekening)

Graag wil het dorpsplatform de inwoners van dorplein meer betrekken bij het maken van de plannen.

Op basis van de uitkomst van de enquete ”Kijk op Dorplein” van twee jaar geleden is de  “Agenda voor Dorplein” opgesteld. Deze Agenda zal leidend zijn voor de toekomstige activiteiten van het platform. Het platform wil tijdens deze jaarvergadering de inwoners uitnodigen om actief betrokken te worden bij de diverse onderwerpen.

De hele “Agenda voor Dorplein” kun je hier lezen.

Dus: maandag 23 april 2018, 19.30 uur. De Schakel Budel-Dorplein.

 

Agenda voor Dorplein

De agenda voor Dorplein is een door het Buurtplatform Dorplein Uniek (BDU) opgesteld document, waarin de wensen vanuit de gemeenschap van de kern Budel-Dorplein zijn samengevat.

Of anders gezegd: “wat wil Dorplein?”

naar de voor Dorplein

De Cicerones van Dorplein


© J. Roosen

Een nieuwe lente en een nieuwe naam. Een gids in Dorplein heet voortaan een cicerone. Op de fabriek werd Frans gesproken en cicerone betekent gids in het Frans. Dit is overigens niet het enige wat nieuw is. Dankzij de steun van de gemeente zijn er mooie blauwe jassen en poloshirts aangeschaft. Op de rugzijde staat “Cicerone Dorplein”. Vanaf nu zijn we heel goed te herkennen als we een rondleiding door Dorplein geven. We willen onze nieuwe outfit graag aan iedereen presenteren. Dit gaan we doen op 29 april ’s middags vanaf 13.00 uur bij gemeenschapscemtrum De Schakel / onthaalpunt Kempenbroek. We willen iedereen een beetje mee laten profiteren dus doen we om twee uur een gratis rondleiding voor iedereen die daar zin in heeft.

Ook nieuw is dat we weer aan het zomerseizoen beginnen. Dit betekent dat we iedere laatste zondag van de maand om tien en om twee uur de rondleiding doen met vrije inloop. Je hoeft niet vooraf in te schrijven, je komt gewoon om 10.00 of 14.00 uur naar gemeenschapscentrum De Schakel, St.Barbaraweg 1, Budel-Dorplein, telefoon 0495-518603. De rondleiding duurt ongeveer twee uur en gaat over goed begaanbare wegen. Weer of geen weer, de rondleiding gaat altijd door. De kosten zijn 2 euro per persoon. Kinderen tot 12 jaar zijn gratis. Je kunt ter plekke betalen aan de gids of de coördinator.

Je kunt ook los van de vrije inloop alle dagen van de week met een groep rondgeleid worden.

Wil je liever niet door het historische dorp maar door de natuur, of beide, het is allemaal mogelijk.

Voor alle informatie kun je contact opnemen met de coördinator Wim Cremers, telefoon: 0495-492598 / 06 2296 1675.

e-mail: w.cremers@chello.nl

Er zijn allerlei arrangementen mogelijk: koffie met vlaai en een rondleiding, rondleiding met lunch, enz. Hiervoor is het telefoonnummer 0622215106 / 0495-518603

 

Repaircafe!

Zaterdag 7 april 2018 is er weer een repaircafe in de Schakel.

Van 10.00 – 12.00 uur ben je welkom voor reparatie van uw kapotte spullen.

Reparatie is gratis. Onderdelen zelf meebrengen.

Paasactiviteiten in ’t Dörpelke

Met Pasen in aantocht worden er in de huiskamer van Dorplein weer extra paasactiviteiten ingepland.

Op vrijdagmorgen 23 maart worden er in de huiskamer van Dorplein paasbloemstukjes gemaakt van 10.00 tot 12.00 uur. Zelf spullen meebrengen zoals een schaal, paasspulletjes of een krans kan natuurlijk. Oase, groen, bloemen, enz. zijn aanwezig. Afhankelijk van het gebruik worden de onkosten berekend.

Op woensdagmiddag 28 maart is er knutselen voor basisschoolkinderen vanaf 6 jaar, deelname is zoals gewoonlijk € 1,50. Uiteraard wordt er iets voor Pasen gemaakt.

Op donderdag 29 maart is er een paaslunch van 12.00 tot 13.30. Opgeven en meteen betalen hiervoor kan elke dag in de huiskamer TOT 27 maart. Deelname is € 6,50 per persoon. Aansluitend is de huiskamer geopend tot 16.00 uur.

Smalspoorloc geplaatst


Foto’s: © W. Cremers

Dinsdag 13 maart 2018 werd de smalspoorloc, of in ieder geval een replica ervan, geplaatst op het smalspoor in Budel-Dorplein. Hoewel het geen echte loc is en zonder motor weegt hij nog altijd ruim een ton. Met een verreiker (met dank aan de familie van Deurzen) werd de locomotief in delen geplaatst op de fundering. Leden van platform Dorplein Uniek, aangevuld met andere vrijwilligers, manoeuvreerde de loc op zijn plek en laste hem aan elkaar.

Hoewel het silhouet al goed zichtbaar was is hij nog niet klaar. De afwerking, die ook nog tijd vergt van de vrijwilligers, moet nog gebeuren.

Voorlopig is de loc nog even afgedekt maar binnenkort volgt een bericht over de opening.
Daarna zal een stukje straat (spoor) beeld van vroeger tijden herleven in Budel-Dorplein.

Zie ook: Aanleg Smalspoor anno 2017

 

Tag Cloud