De website voor Budel-Dorplein

Archive for the ‘Nieuws’ Category

Goede opkomst peiling woningbehoefte Dorplein


Foto’s: © J. Roosen

Een goed gevulde Schakel was het maandag 20 november jl. – zo’n vijftig mensen waren aanwezig- bij de info avond naar aanleiding van de peiling naar woningbehoefte in Budel-Dorplein.

Op de avond werd duidelijk dat er gebouwd mag gaan worden op de huidige plaats van de Schakel. Voor gemeenschapscentrum de Schakel wordt een nieuw gebouw neergezet aan de overkant van de straat, naast de St. Andreasschool.

Wimke Houthuijzen, voorzitter Dorpleinuniek, die de avond mede organiseerde, samen met gemeente en Wocom, trad op als avondvoorzitter cq gastvrouw. Sprekers waren Petra Hoffman, beleidsmedewerker van de gemeente Cranendonck, Marion Vereijken van Wocom en Aad van Leeuwen (vastgoedregisseur).

De aanvankelijk stille zaal, zoals Aad van Leeuwen het verwoordde, kwam pas laat met vragen. Enige scepsis was hier mogelijk oorzaak van zoals een bezoeker aangaf. Met de eerder uitgeschreven enquêtes is zichtbaar niets mee gedaan. Wimke Houthuijzen gaf aan dat toentertijd de interesse laag was en daarom heeft Dorplein Uniek en gemeente hier verder niets mee gedaan.

Hoewel ook nu niets concreets gemeld werd door gemeente is men er wel van overtuigd dat een behoeftepeiling nu op zijn plaats is. Nieuwe inzichten enerzijds en werken naar aanleiding van behoefte uit het dorp anderzijds moeten het plan om te bouwen op de huidige locatie van de Schakel uitvoerbaar kunnen maken.

De eerder gepresenteerde locaties (Hompes, Rood-Wit terrein, St. Servaasstraat e.d.) komen met dit plan te vervallen.

Mocht een plan van gezamenlijk bouwen in de vrije sector al of niet gecombineerd met sociale woningbouw niet haalbaar zijn kan eventueel verder gekeken worden naar kavelverkoop voor individuele woningbouw, aldus Petra Hoffman van de gemeente Cranendonck.

Uit de zaal klonk nog een vraag richting gemeente, om de enquête concreter te maken zodat mensen iets te kiezen hebben.

Geïnteresseerden konden een enquêteformulier “De woonwens enquête” invullen of meenemen en later invullen.
De woonwens enquête kan ingeleverd worden tot 5 december 2017 bij het Dörpelke.


Budel-Dorplein, 20-11-2017

Dorplein gevangen door de regenboog

Welkom Sinterklaas en Zwarte Piet


Foto’s: © J.Roosen

Zondagmiddag 19 november 2017 bezocht Sinterklaas Budel-Dorplein. Het weer was niet al te best. Maar dat mocht de pret niet drukken.

Met de koets, bestuurd door “Piet Martien”, reed hij door de straten van Dorplein, richting de Schakel.

Hier werd hij verwelkomt door de kinderen van Budel-Dorplein. In de Schakel deelde hij iets lekkers uit.

Wij wensen de Sint en zijn Zwarte Pieten een fijne tijd in Nederland en in het bijzonder in Budel-Dorplein.

 

Wonen in Budel-Dorplein?

Foto: J. Roosen

Op maandag 20 november 2017 om 19.30 uur organiseert Buurtplatform Dorplein Uniek in samenwerking met de gemeente Cranendonck en WoCom een informatieavond over wonen in Budel-Dorplein. De infoavond vind plaats in de Schakel. Tijdens deze avond wordt u bijgepraat over de ontwikkelingen op het gebied van wonen in Cranendonck in het algemeen en in het bijzonder in Budel-Dorplein.

Een van de onderwerpen is de bouwmogelijkheden in Budel-Dorplein, waaronder de herontwikkeling van de locatie van gemeenschapshuis de Schakel.

We willen tijdens deze avond graag weten waar u behoefte aan heeft met betrekking tot wonen in Budel-Dorplein. U krijgt hiervoor de mogelijkheid een vragenlijst in te vullen. Wilt u graag uw wensen doorgeven? Over wonen bij gemeenschapshuis de Schakel, of ergens anders binnen de kern? Denk ook aan behoefte aan huurwoningen of zorg gerelateerde woningen, voor ouderen maar ook voor jonge mensen met een zorgvraag. Kom naar deze informatieavond en laat het ons weten.
Ook mensen die graag in Budel-Dorplein willen komen wonen, zijn uiteraard van harte welkom.

Geslaagde middag over “De zink en het dorp”


Foto’s © J. Roosen

Zondagmiddag 12 november 2017 organiseerde Heemkundekring de Baronie van Cranendonck samen met werkgroep Historie KZM een middag in Cantine Theater Dorplein rond de geschiedenis van de zinkfabriek en fabrieksdorp Budel-Dorplein.

Op 14 september 2017 was het 125 jaar geleden dat de fabriek onder de noemer NV Kempensche Zink Maatschappij (KZM) werd opgericht.

Jac Biemans van heemkundekring de Baronie van Cranendonck opende de middag en stelde de sprekers voor.

Simon Pustjens stond stil bij de verschillen maar zeker bij de overeenkomsten tussen heden, 2017, en verleden (rond 1900).
Zo liet hij zien dat zinkerts per trein aangevoerd werd toen en nu. Dat het (industrie)terrein rondom de fabriek in ontwikkeling was toen en nu. Hij gaf meerdere voorbeelden.
Tijdens de presentatie werd een film getoond van het oude, thermische, proces van zink maken en het nieuwe elektrolyse proces van nu.

Na de pauze ging Rein Reuter in op de ontwikkelde website www.historiekzm.nl. Hij liet zien wat de werkgroep ontwikkeld heeft om de geschiedenis van de zinkfabriek te bewaren.

De middag werd afgesloten met beelden en verhalen van ‘Urban Exploration‘. Tochten die door Rein Reuter en Kees de Jong gemaakt worden. En die vastgelegd worden op foto.

In de benedenzaal presenteerde de Werkgroep Kadaster van de heemkundekring voor het eerst haar beelden van Dorplein, zoals die uit gegevens van het kadaster zijn gereconstrueerd.

In de zaal klonk tijdens de presentaties en films regelmatig “och ja” duidend op herkenning van plaats op personen.

Iets minder was de rumoerigheid op het balkon van enkele bezoekers die het blijkbaar iets minder interessant vonden en daar ook anderen van lieten “meegenieten”.

Tot slot overhandigde Jac Biemans de sprekers een presentje en nodigde de bezoekers uit aan de bar.

Een goed voorbereide en geslaagde middag.

(more…)

Prins Joey Heiknuuterprins 2017


Foto: ©Heiknuuters

Zondagmiddag 12 november 2017 werd in de Schakel in Budel-Dorplein Joey Roost gepresenteerd, of beter gezegd hij presenteerde zichzelf, als prins carnaval 2017-2018 van carnavalsstichting de Heiknuuters in Budel-Dorplein.

Prins Joey I Roost (23) was in 2005 ook al eens prins, weliswaar jeugdprins, samen met zijn vader Toon, die toen Prins carnaval van de Heiknuuters was.

Prins Joey I, die de vijfenveertigste prins is van de Heikuuters, werkt als monteur bij digitale schoolbordengigant Prowise in Budel. Hij voetbalt en is leider bij voetbalclub Rood/Wit ’67 in Budel-Schoot. De nieuwe Prins is lid van C.V. de Gekkenbekken.

Prins Joey’s leus luidt: Voetballen in de Zaal of op het Veld, Carnaval is wat nou telt!’ ALAAAAAF!

Prins Joey I wordt tijdens carnaval bijgestaan door zijn adjudanten Nick en Martijn Roost.

Het jeugdprinsenpaar van de Heiknuuters is Jeugdprins Mies I (zoon van Michel en Nicole Hompes) en jeugdprinses Lorena (Rodriguez).


Foto: ©Heiknuuters

Knutselen in ’t Dörpelke

Knutselen voor kinderen in ’t Dörpelke

Op woensdag 15 november 2017 is er weer knutselen voor basisschoolkinderen vanaf 6 jaar in de huiskamer van Dorplein. De bijdrage voor deelname is € 1,50 per kind en men is welkom van 14.00 tot 15.30 uur in ’t Dörpelke bij de Schakel.

Graag vóór woensdag 15 november deelname even doorgeven bij Riek van der Aalst via telefoonnummer 0495-518378 of in de huiskamer.

(De volgende knutseldag is op 29 november 2017.

 

Tag Cloud