Wat is Buurtbeheer?

Buurtbeheer is een initiatief van de gemeente Cranendonck maar functioneert zelfstandig.

In Budel-Dorplein werkt Buurtbeheer onder de naam Buurtplatform Dorplein Uniek en is actief sinds 18 februari 2004.

Het principe van buurtbeheer is dat bewoners die een bepaald probleem in hun wijk constateren, of een idee hebben
dit kunnen bespreken in een commissie cq werkgroep van het buurtplatform (ook kan men leden van het buurtplatform aanspreken dan wel reageren per post of per e-mail).

Het doel van Buurtbeheer: Het leveren van een positieve bijdrage aan de sociale cohesie in de kern!

Het buurtplatform bekijkt of het probleem of idee zelf kan worden opgepakt, of dat hulp nodig is. Voor die hulp kan contact opgenomen worden met de gemeente (of andere instantie).

De kracht van dit concept zit hem in het feit dat hiervoor een coördinator buurtbeheer is aangesteld door de gemeente. De coördinator zorgt ervoor dat er, afhankelijk van de aard van het probleem/idee, passende ondersteuning wordt ingeroepen van professionele partijen, zoals de politie, welzijnswerk, groenvoorziening, jongerenwerk, ouderenwerk, woningcorporatie of noem maar op.

Buurtplatform Dorplein Uniek vergadert gemiddeld zo’n 6-8 keer per jaar in de Schakel. Vergaderdata worden aan het begin van het kalenderjaar voor dat jaar vastgesteld.

Op 20-08-2012 is een Huishoudelijk reglement van kracht geworden.

mooi-dorplein-02 Looserplas
Foto: ©J. Roosen

De organisatie (structuur)

Bestuur
Het dagelijks bestuur van Buurtplatform Dorplein Uniek bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester.
Het bestuur krijgt ondersteuning van de coördinator Buurtbeheer van de gemeente. Voor politiële zaken kan zij een beroep doen op de buurtbrigadier van politie. Voor de website is een webbeheerder beschikbaar.

Commissies
Buurtplatform Dorplein Uniek bestaat uit drie commissies, De Commissie Openbare ruimte, Recreatie en Natuur, Commissie Sociaal Maatschappelijk en de Commissie Wonen en Ontwikkelen. De drie commissies zijn op zich weer onderverdeeld in werkgroepen. Elke werkgroep heeft een coördinator (”kartrekker”).
De commissies zijn zodanig verdeeld dat ze passen binnen het IDOP (Integraal Dorps Ontwikkelings Plan).

De commissies brengen in de platformvergaderingen verslag uit van de voortgang van de diverse werkgroepen.

Commissie Openbare ruimte, Recreatie en Natuur (coördinator Vacature)
Brug
Looserplas (voorheen De Hoort)
Groenplan
IBOR
Natuur algemeen
Speeltoestellen
Wandelroute
Zonnewijzer
Insectenwand
Educatieve Grondwaterpeilmeter

Commissie Sociaal Maatschappelijk (coördinator Henk Hoeben)
Andreasschool
AZC
De Schakel
Jongeren
Sociale activiteiten
Vliegtuiglawaai
Voorzieningen senioren
Commissie WMO (leden: Gerdie van Deurzen secr., Rieni van Deurzen, Erica de Graaf, Wimke Houthuijzen Voorz.)

Commissie Wonen en Ontwikkelen
Beschermd dorpsgezicht
Cantine
DIC
IJzeren Rijn
Woningbouw

mooi-dorplein-25 Ringselven (“Tweede Peel”)
Foto:©J. Roosen

De mensen

Dorpleinuniek telt 18 leden.

Theo van der Aalst
Liedekerkestraat 161
6024 AK Budel-Dorplein
tel. 06 2535 4491
t.aalst@chello.nl

Tjeu Cox
Kon. Wilhelminastraat 23
6024 BG Budel-Dorplein
tel. 0495-493684
tjeu.cox@gmail.com

Gerdie van Deurzen
Bresseledijk 21
6024 CA Budel-Dorplein
gerdievandeurzen@hotmail.com
tel. 0495-493803

Wolter van der Pers
’t Routje 10
6024 BP Budel-Dorplein
woltervanderpers@hotmail.com
tel. 0495-518519

Jack Roosen
tel. 0495-492377
prdorpleinuniek@gmail.com
(Beheerder Website)

Frans Soers
Stationsweg 177
6024 BL Budel-Dorplein
tel. 0495-518340
franssoers@outlook.com
(Coördinator Commissie Openbare ruimte, Recreatie en Natuur)

Lian van Vlierden
St. Barbaraweg 79
6024 AR Budel-Dorplein
tel. 0495-491004 / 06 2121 8957
h.heuvelvlierden@upcmail.nl
(secretaris)

Walter Waterschoot
Oranjeplein 2
6024 CB Budel-Dorplein
tel. 06 1077 8809
pdu@waterschoot.co.nl
(vice-voorzitter)

In Buurtplatform Dorplein Uniek heeft verder zitting:
Claire Haarmans tel. 0495-431146 (coördinator buurtbeheer Cranendonck, gemeente).
Jos Lowis tel. 0900-8844, jos.lowis@politie.nl (Buurtbrigadier Budel-Schoot en Budel-Dorplein, Politie Cranendonck).
Mariette Claessens, sociaalmakelaar@cranendonck.nl (sociaal makelaar).

Bovenstaande lijst is NIET compleet. Wij respecteren de privacy van personen. Alleen de leden die toestemming hebben gegeven voor publicatie staan met gegevens vermeld.

mooi-dorplein-01 Looserplas
Foto: ©J. Roosen

Contact

Contact opnemen met buurtplatform Dorplein Uniek kan op verschillende manieren.

Voor vragen en/of opmerkingen over buurtbeheer in Cranendonck algemeen kan contact opgenomen worden met Claire Haarmans, coördinator buurtbeheer, tel. 0495 431146, of per e-mail buurtbeheer@cranendonck.nl.

Voor informatie, vragen, opmerkingen, (opbouwende) kritiek, over deze website kun je mailen naar prdorpleinuniek@gmail.com

mooi-dorplein-15 Mooi Dorplein; (Rincopeel)
Foto: © J. Roosen

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *