Historie Budel-Dorplein

Na de Tweede-Wereld oorlog haalde de fabriek mensen uit Spanje en Italië; ook zij vonden aanvankelijk onderdak in de ”Cantine”. Het geheel werd beheerd door zusters onder de supervisie van de familie Dor. Naast de ”Cantine” lag een groot plein met kiosk.

Verder werd voor de bevoorrading een boerderij gebouwd aan de Gebr. Looymansstraat.
Later is nog een tweede boerderij gebouwd: ”Boszicht”.

Op 25 januari 1968 werden de wegen in Dorplein (24 stuks) overgedragen aan gemeente Budel. Er kwam een einde aan een unieke situatie. Dorplein werd een kerkdorp van Budel. Met de overdracht was een bedrag gemoeid van maar “liefst” 2 Gulden.

De ”Cantine” werd in 1985 verkocht. Het gebouw kreeg de naam ”Kempensche Veste”.
Het heeft daarna dienst gedaan als opvangcentrum voor voornamelijk asielzoekers en arbeidsmigranten.

  • december 1988 – mei 1996 asielzoekerscentrum (COA)
  • 1998-2004 asielzoekerscentrum (COA)
  • mei 2007 – 31 december 2008 huisvesting (veelal Poolse) arbeidsmigranten
  • 1 januari 2009 – 1 augustus 2012 asielzoekerscentrum (COA)
  • 28 april 2014 – 1 april 2017 asielzoekerscentrum (voornamelijk uit Syrië, Somalië en Eritrea)
  • vanaf augustus 2017 huisvesting Poolse arbeidsmigranten werkzaam in distributiecentra (E&A uitzendbureau)

 

Samensteller Jack Roosen