Nieuwe voorzitter voor Buurtplatform

Buurtplatform Dorplein Uniek heeft een nieuwe voorzitter, Tjarve Jochems. Voorafgaande aan de vergadering op 25 november jl. neemt Wim Cremers als eerste het woord. Hij geeft vervolgens het woord aan Wimke Houthuijzen. Wimke maakt van de gelegenheid gebruik om als oud-voorzitter de voorzittershamer over te dragen aan Tjarve. “Het heeft Lees meer…