De website voor Budel-Dorplein

Buurtvereniging Sint Andreas uit Budel-Dorplein organiseert i.s.m. De Schakel op zondag 16 december 2018 een WinterFair in De Schakel. Wij zijn op zoek naar hobbyisten, bedrijven en/of buurtbewoners die tijdens deze dag hun bedrijf/hobby willen laten zien. Ook buurtbewoners die hun streekproducten of hebbedingetjes willen promoten kunnen bij ons terecht. Een tafel/kraam (ca. 120 cm breed) kost € 6,00 en bewoners uit Dorplein hebben de voorkeur. Inschrijven kan tot 1 december. Voor info en inschrijven kunt u contact opnemen met Jiles Smits Boszicht 217, Budel-Dorplein. Telefoon 06 1024 0960. E-mail: j.smits598@upcmail.nl

 

 • Pompoendagen
 • Halloweenfeest
 • Heksentocht
 • Frankensteinlaboratorium

Bij Eynderhoof in Nederweert, het Limburgs Openluchtmuseum, wordt het weer een super spannende oktober maand.
Speciaal de openingsdagen woensdag 17 oktober ’18, zondag 21 oktober ’18 en woensdag 24 oktober ’18.
Er zijn geweldige activiteiten georganiseerd voor het Halloween feest!
Programma’s voor kinderen en natuurlijk voor de papa’s, mamma’s, opa’s en oma’s!

 • Kinderen kunnen onder begeleiding een pompoen uitsnijden, versieren of beschilderen.
 • Een echt laboratorium van Frankenstein wordt opengesteld.
 • Meedoen aan een spannende heksentocht.
 • Iedereen kan gratis een heksenbezempje maken bij de Vlechtgroep.
 • Van klei kunnen pompoentjes geboetseerd worden.
 • Er wordt pompoensoep geserveerd. Dit alles gratis.
 • Er kunnen nestkastjes getimmerd worden waar een bijdrage van € 5,00 voor gevraagd wordt.
 • Er zijn pompoenen te koop, gekweekt in onze eigen tuin, voor € 3,00.

Tot ziens in Eynderhoof?

Bijeenkomst Dorplein Uniek

Maandag 15 oktober om 20:00 is er weer een bijeenkomst van Buurtplatform Dorplein Uniek in de Schakel.
Het platform bestaat al heel wat jaren en al die tijd hebben de deelnemers zich ingespannen voor de leefbaarheid van Dorplein.
Denk daarbij aan het DIC, de haven, de zonnewijzer, de insectenmuur, de restauratie van het Prisonneke en recent de onthulling van “Het Machientje”.
Tijd om eens even stil te staan en te evalueren.
Wat vinden de inwoners van Dorplein er nu zelf van? Spannen we ons in voor de onderwerpen die ZIJ belangrijk vinden? Of zijn we een klubje dat alleen maar bezig is met de eigen hobby’s?
De enige manier om daar achter te komen is door het de inwoners van Dorplein zelf te vragen.
Wellicht hebben zij heel andere doelen, misschien dat er mensen zijn die denken: daar wil ik ook aan meewerken.
Hoe denkt U over Dorplein Uniek? Hebt U een onderwerp waarvan U denkt: daar zouden ze eens aandacht aan moeten besteden?
Maandag 15 oktober is de hele vergadering gewijd aan U.
Heeft U nu al onderwerpen die U wilt aandragen? Mail ons dan even: secretaris@Dorpleinuniek.nl

 


Foto: © Jack Roosen

Op dinsdag 9 oktober 2018 organiseert de gemeente Cranendonck een informatiebijeenkomst over gemeenschapscentrum De Schakel in Budel-Dorplein. Tijdens deze bijeenkomst, die om 19.00 uur start, presenteert de aangestelde externe procesbegeleider, dhr Cox, zijn bevindingen na gesprekken met betrokkenen in Budel-Dorplein. Iedereen is van harte welkom.

Aanleiding
In mei 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel om naast de St. Andreasschool de nieuwbouw van gemeenschapshuis De Schakel uit te werken. Inmiddels zijn de nieuwbouwplannen voor een nieuwe Schakel gereed voor aanbesteding. Een betrokken groep inwoners uit Budel-Dorplein heeft bij het college van B&W haar zorgen geuit over deze nieuwbouwplannen. Naar aanleiding hiervan zijn, mede vanuit het perspectief van burgerparticipatie, door een externe procesbegeleider gesprekken gevoerd met diverse betrokkenen uit Dorplein, het bestuur van De Schakel, buurtplatform Dorplein Uniek en de basisschool. Dit met als doel om in het belang van Budel-Dorplein tot een gezamenlijke en gedragen oplossing te komen. Inmiddels hebben alle gesprekken plaatsgevonden en is er door de externe procesbegeleider een advies uitgebracht aan het college van B&W.

Bron: gemeente Cranendonck


Foto: © Rob Ploum

Op zaterdag 22 september 2018 organiseerde het bestuur van De Schakel burendag.

Vooraf hadden bewoners zich kunnen aanmelden voor diverse activiteiten zoals biljarten, koersballen, wandelen of gewoon gezellig samenzijn.
Omdat er zich ook mensen hadden aangemeld die minder mobiel zijn, is er voor een huifkartocht gekozen.

Zoals gebruikelijk werd er begonnen met koffie. Onderwijl werd er door een gids een inleiding gegeven over het ontstaan van Dorplein.

Na de koffie liet ervaren koetsier Martien Frenken per huifkar, de mooie en interessante plekjes van Dorplein zien, zowel de natuur als historie. Onderweg werd regelmatig stilgestaan bij de monumentale panden die Dorplein rijk is. Naast koetsier liet Martien ook zien en horen dat hij een echte Dorplein kenner is. Regelmatig werd aangegeven dat zelfs mensen die al jaren in Dorplein wonen nieuwtjes kregen te horen.

Na de tocht van zo’n twee uur trok men weer terug naar De Schakel voor koffie met vlaai en naderhand een glaasje.

Voorzitter Henri Thornabay bedankte Martin Frenken, Jiles Smits, Rob Ploum, en de gids voor de organisatie. Ook de deelnemers werden bedankt.

Burendag 2018 was de moeite waard. Met elkaar en voor elkaar. Zeker voor herhaling vatbaar en niet alleen voor mensen die goed uit de voeten kunnen. Ook de mensen die iets minder goed ter been zijn hebben kunnen genieten van het moois dat Dorplein te bieden heeft.

 


Foto: © Natuurmonumenten

Zaterdag 13 oktober 2018 organiseert Natuurmonumenten in samenwerking met betrokken vrijwilligers een werkdag rond de Looserplas in Budel-Dorplein. Van 10.00 tot 14.00 uur gaan we samen aan de slag in de natuur. Heb je zin om mee te werken meld je dan per mail aan op kempenbroek@natuurmonumenten.nl. Voor koffie, thee en soep wordt gezorgd, neem zelf je eigen boterham mee.


Looserplas op z’n herfst-best

Samen klussen om de natuur aan de plas nog een stukje mooier en beter beleefbaar te maken. Onlangs heeft Natuurmonumenten stapstenen geplaatst om ook met hoogwater een rondje rond de plas te kunnen lopen. Op deze werkdag willen we een houvast maken langs de stapstenen. Andere klussen zijn; overbodig raster opruimen, maaien in het hondenlosloopgebied en her en der kleine dennen weghalen om het terrein beter begaanbaar en meer brandveilig te maken. Voor de kleine helpers is er ook de mogelijkheid om afval op te halen in het terrein.


Foto: © J. Roosen

 

 

‘L’arrivée du zinc’

DORPLEIN OP DE 61e BRABANTSE DAG

Heel veel grijs, heel veel zink en grote snorren. Zo had Het Zij Zo hun creatie vormgegeven. Binnen het thema van dit jaar ‘Van Ravenstein tot Roosendaal’ hadden ze gekozen voor Dorplein. Als 8e in een deelnemersveld van 16 lieten ze de historie van Dorplein herleven. Hotel Sint Joseph verweven met de oude zinkfabriek was een artistieke prestatie van formaat. En in vlekkeloos Waals werd de komst van de gebroeders Dor met hun zwager François Sepulchre naar de oaw Hei-j in Budel gestalte gegeven. Het uitmeten van 625 ha heidegrond werd voortreffelijk aan het duizendkoppige publiek duidelijk gemaakt. Een en ander gebeurde op een humoristische manier wat het onderwerp een stuk lichter maakte. Met de gekozen titel ‘L’arrivée du zinc’ werd nog eens benadrukt dat de voertaal in het begin alleen maar Waals was. Omdat er geen enkele kennis was van het produceren van zink werden tientallen ervaren zinkarbeiders uit Luik naar Budel gehaald. Er werd een compleet nieuw dorp bij de zinkfabriek gebouwd met in het midden het imposante Hotel Sint Joseph, later de Cantine genoemd. De arbeiders die een gezin hadden kregen een woning in het village nouveau ( Nieuwdorp ) en de vrijgezelle ouvriers ( arbeiders ) een kamer in het hotel. Zo ontstond een Franstalige enclave, geheel zelfvoorzienend, met een gesloten structuur. Dit werd nog eens benadrukt door een aantal slagbomen aan begin en einde van de nederzetting. Om de gebroeders Dor als stichters te eren besloot de gemeenteraad van Budel in 1893 de naam te veranderen in Dorplein. En dit Dorplein is een uniek stukje Nederland geworden met een beschermd dorpsgezicht en twaalf rijksmonumenten. Wat een geluk dat de sloopplannen door geldgebrek nooit zijn doorgegaan.
Zoveel moois is zeker een bezoek waard. De cicerones, gidsen, van Dorplein willen daar heel graag bij helpen. Daarom is er een vrije inloop georganiseerd, elke laatste zondag van de maand. Deze maand is dat 30 september. ’s Morgens om tien uur en ’s middags om twee uur staan de gidsen klaar om de rondleiding te doen. Je hoeft niet vooraf in te schrijven, je komt gewoon om 10.00 uur of om 14.00 uur naar gemeenschapscentrum De Schakel, St.Barbaraweg 1, Budel-Dorplein, telefoon 0495-518603. De rondleiding duurt ongeveer twee uur en gaat over goed begaanbare wegen. Weer of geen weer het gaat altijd door. De kosten zijn 2 euro per persoon en kinderen tot 12 jaar zijn gratis. Je kunt ter plekke betalen aan de gids of de coördinator.
Los van de vrije inloop kun je ook alle dagen van de week met een groep rondgeleid worden. B.v. als je een familiedag hebt of een uitstapje met de vereniging of de buurt.
Voor alle informatie kun je contact opnemen met de coördinator Wim Cremers, telefoon: 0495-492598 / 0622961675
e-mail: w.cremers@chello.nl

Dan zijn er ook allerlei arrangementen mogelijk: koffie met vlaai en een rondleiding, rondleiding met lunch, enz. Hiervoor is het telefoonnummer 0622215106 / 0495-518603

Tag Cloud