De website voor Budel-Dorplein

Op woensdag 14 februari 2018, daags na Carnaval, is er weer knutselen voor basisschoolkinderen vanaf 6 jaar in de huiskamer van Dorplein. De bijdrage voor deelname is € 1,50 per kind en iedereen is welkom van 14.00 tot 15.30 uur in ’t Dörpelke bij de Schakel.

De volgende knutsel dag is op woensdag 28 februari 2018.


Tijdens de open dag van de gemeente Cranendonck op 20 januari konden bezoekers, door middel van een wensboom, hun verwachting van de nieuwe burgemeester van Cranendonck opschrijven.
Zo dachten de inwoners van Cranendonck mee over de nieuwe burgemeester.

Na het vertrek van burgemeester Vermue is door de Commissaris van de Koning de heer De Wijkerslooth benoemd als waarnemend burgemeester. Na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 gaat de nieuwe gemeenteraad op zoek naar een nieuwe burgemeester. Daarvoor wordt eerst een profielschets opgesteld door de gemeenteraad. In deze profielschets komt te staan wat er van de nieuwe burgemeester verwacht wordt, wat voor iemand hij/zij moet zijn en aan welke eisen de nieuwe burgemeester moet voldoen.

Om ook inwoners bij het opstellen van de profielschets te betrekken, kunnen zij hun verwachtingen kenbaar maken.

Stuur hiervoor een e-mail naar mijnburgemeester@cranendonck.nl.


De gemeente Cranendonck heeft het groenwerkplan vastgesteld. In dit werkplan staan de werkzaamheden vermeld die de gemeente Cranendonck gaat verrichten op groengebied, zoals snoeiwerkzaamheden, rooien van bomen en struiken, nieuwe aanplantingen en dergelijke.

Voor vragen over het werkplan kunt u contact opnemen met de gemeente, afdeling leefomgeving onder telefoonnummer 14 0495.

Bekijk HIER het groenwerkplan.

 

In het kader van de eindoefening nieuwe Infanteristen voor de koninklijke Landmacht vinden er op 2 tot en met 6 februari 2018 militaire oefeningen plaats. De militairen verplaatsen zich merendeel te voet en kruisen de Weerterheide tussen Budel en Weert.

Meer informatie

Er wordt gebruikt gemaakt van (oefen)munitie op niet Militair Oefenterrein. Aan deze oefening nemen 35 personen deel en wordt ondersteunt met 7 militaire wielvoertuigen. Te allen tijde wordt er voor gezorgd dat het gewone verkeer geen hinder ondervindt van deze oefening.

Repaircafe!

Zaterdag 3 februari 2018 is er weer een repaircafe in de Schakel.

Van 10.00 – 12.00 uur ben je welkom voor reparatie van uw kapotte spullen.

Reparatie is gratis. Onderdelen zelf meebrengen.

Jaarprogramma 2018 seniorenvereniging Budel-Dorplein

 • 20 februari 2018; Jaarvergadering
 • 20 maart 2018; “Eten bij de Griek”
 • 10 april 2018; Klokkenmuseum
 • 9 mei 2018; Barbecue en fietstocht
 • 19 juni 2018; Seizoensafsluiting
 • Juli en augustus; Vakantie
 • 12 september 2018; Busreis boerenbondsmuseum
 • 5 oktober 2018; Nationale ouderendag
 • 16 oktober 2018; “Eten bij de Chinees”
 • 6 november 2018; “Eten in Mariënburght”
 • 18 december 2018; Kerstviering

Kaarten en biljarten iedere donderdagmiddag in de Schakel (behalve in de vakantie).

Koersballen iedere derde woensdag van de maand in de Schakel
(in maart 2018 op de tweede woensdag i.v.m. de gemeenteraadsverkiezingen op de derde woensdag)

 

Nieuwe leden zijn van harte welkom!

Kom gerust eens kijken bij het wekelijkse kaarten/biljarten op donderdagmiddag of bij het maandelijkse koersballen op de 3e woensdagmiddag van de maand in de Schakel.

Als u iemand kent van onze vereniging die ziek is, zou u dat dan s.v.p. aan ons willen doorgeven? Wij zullen dan contact opnemen voor een ziekenbezoek.

Contact met de seniorenvereniging? Mail naar: seniorenverenigingbd@hotmail.com

 

Als u lid bent van onze vereniging en over een e-mailadres beschikt, zou u dat dan s.v.p. aan ons door willen geven?

Mocht u nog geen lid zijn en graag lid worden van onze vereniging, dan kunt u contact met ons opnemen, liefst per mail.

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het secretariaat, liefst per mail.

 

Bestuur:

 • Ton van Berlo    0495-51 82 05 voorzitter
 • Math Kuijpers   0495-51 82 65 penningmeester
 • Gemmy Wilens 0495-49 64 34 secretaris (06-22 36 98 70)
 • Anneke Abbing
 • Anneke Hoeks
 • (Theo Kivits)

Onze voorzitter is om privé redenen aftredend en niet herkiesbaar. Mocht u zich kandidaat willen stellen, of kent u een geschikte kandidaat, neem dan s.v.p. contact met ons op.

 

Wil je ook een keer gezellig buitenshuis, en samen met anderen, lunchen dan kan dat op dinsdag 6 februari 2018 in ’t  Dörpelke, de huiskamer van Budel-Dorplein. De onkosten hiervoor zijn € 6,50 (inclusief koffie of thee) en de lunch is van 12.00  tot 13.30 uur.

Aansluitend is de huiskamer open van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Opgeven (en meteen betalen hiervoor) kan tot maandag 5 februari tijdens de openingstijden van de huiskamer. Telefonisch opgeven kan bij Gerdie van Deurzen, telefoon 0495-493803.

Openingstijden van ’t Dörpelke zijn van maandag t/m donderdag iedere middag van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. Kom gerust eens binnenlopen, de koffie staat altijd klaar en het is altijd gezellig.

Tag Cloud