De website voor Budel-Dorplein


Prisonneke Budel-Dorplein
Foto: ©J. Roosen

De Limburgers zingen het al heel lang, “Wi-j sjoeën os Limburg is”. Maar in Dorplein kunnen we ook zeker uit volle borst zingen “Hoe schoeën os Dorplein is”. Loop maar eens rond in het historische dorp. Beschermd dorpsgezicht sinds een aantal jaren, dus er mag niets aan veranderd worden. We zouden het ook niet willen. Dit fabrieksdorp met zijn Waalse uitstraling en op een brievenbus in een oude voordeur niet “brieven” maar “lettres”. De voertaal was Waals, ze kwamen oorspronkelijk uit Luik. En dus ook “prison” in plaats van “gevangenis” en “route”en niet “spoorlijn”.  Al dit moois en nog veel meer laten de gidsen van Dorplein, “cicerones”, aan de bezoekers zien.

We staan de laatste zondag van deze maand (26 november 2017), weer klaar voor jullie bij gemeenschapscentrum de Schakel, St. Barbaraweg 1, Budel-Dorplein, telefoon: 0495-518603. We vertrekken om 14.00 uur. De rondleiding duurt ongeveer 2 uur en gaat over goed begaanbare wegen, rolstoel vriendelijk. Vooraf inschrijven is niet nodig. Je zorgt dat je er op tijd bent. En, weer of geen weer, de wandeling gaat altijd door. De kosten zijn €2,- per persoon en kinderen tot 12 jaar zijn gratis. Ter plekke te betalen aan de gids of de coördinator.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Wim Cremers, St.Servaasstraat 30, 6024 BV Budel-Dorplein
Tel: 0495-492598 / 0622961675
E-mail: w.cremers@chello.nl

Je kunt altijd los van deze laatste zondag van de maand, als familie, vereniging of andere groep, rondgeleid worden. Er zijn allerlei arrangementen mogelijk. Van beginnen met een kop koffie en een stuk vlaai en vervolgens een rondleiding tot een volledig verzorgde ochtend of middag compleet met lunch en na borrelen of diner.

Hiervoor kun je bellen met Rob Ploum, telefoon 06 2221 5106 of met de Schakel, telefoon 0495-518603.

Zaterdag 18 november komt Sinterklaas met zijn zwarte pieten aan in Nederland, in Dokkum.

Zondag 19 november 2017 zal Sinterklaas ook een bezoekje brengen aan Budel-Dorplein.

Hij vertrekt vanaf ongeveer 14.30 uur vanaf de St. Servaasstraat. Hij gaat vervolgens via de St. Eloystraat, Pr. Irenestraat en St. Barbaraweg naar de Schakel. Daar zal hij om ongeveer 15.00 uur arriveren.

sinterklaas-op-paard

In de Schakel deelt St. Nicolaas traktaties uit aan de kinderen.
Alle kinderen van Budel-Dorplein van 0 t/m groep 4 ontvangen een gratis traktatie.
(Kinderen van de Andreasschool in Budel-Dorplein ontvangen hiervoor op school een kaartje. De kleinsten kunnen uiteraard zonder kaartje naar Sinterklaas).

De Sint en zijn zwarte pieten vinden het fijn als veel kinderen (en grote mensen) hen verwelkomen, en langs de kant toejuichen.

sint-2009-aanksint-20087

Repaircafé


J. Roosen

Op zaterdag 4 november 2017 is er van 10.00 tot 12.00 uur weer een repaircafé in gemeenschapscentrum de Schakel in Budel-Dorplein. Er staat dan een team vrijwilligers klaar om allerlei klussen op te knappen.

Als u de nieuwe onderdelen meebrengt zorgen de vrijwilligers ervoor dat alles weer pico  bello in orde komt. En…. terwijl u wacht kunt u lekker een kopje koffie drinken, want die staat ook klaar.


J. Roosen

Op dinsdagmiddag 31 oktober 2017 is er van 14.00 tot 15.30 uur bloemschikken in de huiskamer van Dorplein. I.v.m. Allerheiligen kan er ook een grafstuk worden gemaakt als men dat wil. Kosten zijn afhankelijk van de gebruikte materialen. Zelf een schaal of vaas meebrengen kan ook. Opgeven vooraf graag bij Riek van der Aalst, telefoon 0495-518378 of in de huiskamer.

Mais geniet nog even

Ook de mais geniet nog even van de zon voordat hij af gaat.


©J.Roosen

Slagbomen vaker dicht


Foto: ©J.Roosen

door J. Roosen
Op het spoorwegtraject Hamont-Budel-Weert zullen binnen afzienbare tijd personentreinen gaan rijden. De slagbomen, hier bij de overweg aan de Fabriekstraat, zullen dan vaker gesloten zijn. Het spoorvak wordt geëlektrificeerd.

Het nieuw te vormen kabinet gaat hier geld voor vrijmaken. De Belgische overheden hadden al gelden vrijgemaakt. De provincie Limburg en de gemeente Weert hebben ook reeds een zak geld klaar staan.

Wethouder Frans van Eersel van de gemeente Weert is blij met dit resultaat, geeft hij aan in een reactie aan dorpleinuniek.nl.
“Eindelijk, het is gelukt” was zijn eerste reactie. Na 4,5 jaar wethouderschap in Weert is dit wel “een van de mooiste resultaten wat mij betreft” aldus van Eersel. Het was een lange weg om eerst in Weert geld in de begroting te krijgen, toen bij de provincie Limburg. Vervolgens aan de Belgische kant veel Lobbywerk met een belangrijke rol voor en van burgemeester Schuurmans van Hamont. “Hij heeft in België echt fantastisch werk geleverd”. Toen dit allemaal geregeld was moesten de eindjes nog aan elkaar geknoopt worden door de Nederlandse regering. Na veel gesprekken met Kamerleden is het gelukt dit expliciet in het regeerakkoord te krijgen. Daar staat het nu vast in verankerd.

Nu is het in feite nog werken aan in -en uitvoering. Met alle procedures en vergunningen gaat er nog wel wat tijd overheen. In België moet spoorverbinding Mol-Hamont nog geëlektrificeerd worden en dat moet voor 2020. Frans van Eersel zou heel tevreden zijn als dat als richtdatum aangehouden kan worden.
Het is nu aan de Gemeente Cranendonck om te kijken of de trein nog een stop kan gaan maken in Budel-Schoot. Desgewenst wil hij daar in mee denken.

 

Het regeerakkoord vind je hier! (Zie blz.40)

Vergadering Dorpleinuniek

Op maandag 16 oktober 2017 om 20:00 uur vergadert Dorpsplatform Dorplein Uniek in de Schakel.
Alle inwoners van Dorplein zijn van harte welkom bij deze vergadering.

Streven is om Dorplein Uniek nog meer transparant en toegankelijk te maken.
We zijn er voor de bewoners van Dorplein. Dit zal in de vergaderingen tot uiting komen: iedereen mag mee discussiëren. Hiervoor wordt in de agenda plaats gemaakt.
We zullen in deze vergadering hier nadere afspraken voor de toekomst over moeten maken op basis van de voorstellen die zijn gedaan door één van de platformleden en de reactie van het bestuur hierop.

Door het vertrek van onze secretaris, Wim Cremers  moeten we afspraken maken over het overnemen van de taken die hij ook naast het secretariaat vervulde.
Wij betreuren zijn vertrek uit het platform, maar zijn hem zeer erkentelijk voor het vele werk.

We zullen ons ook moeten beraden over onze rol in zeer complexe en soms ook majeure thema’s waar Dorplein mee te maken heeft/krijgt. Wellicht kunnen we hierover tijdens de vergadering afspraken maken.

Op de agenda staan ook o.a. DIC/Metalot, Het woonproject, De Schakel.

  • Het bestemmingsplan DIC is vastgesteld in de laatste raadsvergadering, maar dat betekent voor ons niet dat de vlag uit kan. In onze optiek zijn de lusten en lasten niet in balans.

Toch is in de laatste platformvergadering het besluit genomen om onze energie te steken in de uitvoering van de plannen en niet in beroep te gaan  bij de Raad van State. Hoe gaan we dit aanpakken?

  • Wonen in Dorplein staat al sinds het IDOP hoog op de agenda van de inwoners van Dorplein.

Het besluit is genomen in overleg met de gemeente om de platformvergadering van 15 november a.s. geheel  te wijden aan wonen in Dorplein. De uitnodiging wordt binnenkort huis-aan-huis verspreid

  • Hoe is het met de nieuwbouw van de Schakel. Hoe gaat de Schakel eruit zien en wanneer gaat de bouw starten. Vanuit de commissie zullen we hierover geïnformeerd worden.

Kortom veel onderwerpen waar we de inwoners van Dorplein  ook graag bij betrekken.

Tag Cloud