Verslag + oproep infobijeenkomst “Glasvezel in Cranendonck”

Verslag informatiebijeenkomst “Glasvezel in Cranendonck

De gemeente Cranendonck heeft aangekondigd dat ook zij bezig is met plannen om Cranendonck te voorzien van glasvezel.

In de pers zijn hierover diverse mededelingen gedaan. Toch bestond er, met name bij de bewoners van de kleinere kernen en de buitengebieden, nog veel onduidelijkheid over de aanpak. De vrees is dat zij, zoals vaker, niet of veel later tegen veel hogere kosten in dit project worden meegenomen. De late en deels incomplete  berichtgeving van de kant van de gemeente is hier deels debet aan.

Vandaar dat allerlei opvattingen/ meningen/ geruchten de ronde doen.

Om deze reden werd op donderdag, 21 juni in de Schakel een voorlichtingsavond georganiseerd voor de leden van Buurtplatform “Dorplein Uniek” waar dhr. Stephan Roijers van Simpact BV  tekst en uitleg gaf over hoe het project eigenlijk wordt aangepakt. Een kort verslag van wat er die avond is besproken:

(meer…)

Persbericht gemeente – DIC

Persbericht Informatieavond DIC van 26 januari 2012 wordt verplaatst. De informatieavond over het DIC van 26 januari wordt verplaatst naar een later tijdstip. Aanleiding voor deze verplaatsing is het geluidseffectonderzoek dat deze week is afgerond. De gemeente wil de resultaten van dit onderzoek eerst nader bespreken met deskundigen. Het uitstel Lees meer…

Ontwikkelingen Geluidsoverlast

NIEUWE ONTWIKKELINGEN GELUIDSOVERLAST Zonder dat het Buurtplatform (Buurtbeheer Dorplein Uniek), de Kerngroep en de overlegpersonen uit Budel-Dorplein in de overleggroep “inzake DIC en de gevolgen daarvan”, ervan wisten is er op 03 oktober 2011 een bijeenkomst geweest. Deelnemers aan dit overleg waren Kempen Airport, Gemeente Cranendonck, Provincie, Nyrstar, Directoraat Generaal Lees meer…

Happen en Trappen

De bestuurders van de gemeente Cranendonck, inclusief de burgemeester,  staken hun geplande bezoek aan Buurtbeheer eens in een nieuw jasje. Ze lieten zich dit keer niet informeren aan de vergadertafel maar door middel van het actief, per fiets, Budel-Dorplein te bezoeken. Ze bezochten de actuele punten die in Dorplein aan Lees meer…