Milieu Effecten Rapportage DIC ter inzage

De Milieu Effecten Rapportage (MER) voor het Duurzaam Industriepark Cranedonck (DIC) ligt ter inzage. Het rapport is via onderstaande links te downloaden.  r00001-9s6512-hoofdrapport-mer r0003-9s6512-bijlagenrapport-mer-blz-1-tm-35 r0003-9s6512-bijlagenrapport-mer-blz-36-tm-70 r0003-9s6512-bijlagenrapport-mer-blz-71-tm-106 r0003-9s6512-bijlagenrapport-mer-blz-107-tm-141 Website DIC

Ik heb een idee en Cranendonck betaalt mee

  “Ik heb een idee!” en Cranendonck betaalt mee……  Een beter Cranendonck begint bij Jou! Een prettig leefklimaat is het begin van verbondenheid binnen een dorpskern. Samen werken aan een goede leefomgeving vergroot deze verbondenheid bij de inwoner. In het kader van de iDOP’s (integraal DorpsOntwikkelingsProgramma’s) steunt de gemeente Cranendonck Lees meer…