Logo DIC

Waar staan we vanuit Dorplein’s belang gezien? Of, de stand van zaken rondom het DIC.

Er zijn nog veel open vragen waar de Overleggroep DIC (nog) geen antwoord op krijgt. Er zijn ook een fors aantal zaken die nog steeds een knelpunt zijn, van wezenlijk belang voor de leefbaarheid in Dorplein. Zaken welke niet gerealiseerd lijken te worden. Te veel en te gecompliceerd om op te noemen.

De standpunten van de overleggroep (2009/2010):

Voor DIC, echter onder 3 voorwaarden:

Houd de industrie op afstand
Houd Dorplein verkeersluw
Houd Dorplein gezond

Houd de industrie op afstand
Behaald: Dit doel is grotendeels in de Gemeenteplannen opgenomen. A. Geen zware industrie in “de driehoek”, afstand 500 meter;. 2. De zuidkant (beschermd Dorpsgezicht) van “de driehoek” blijft groen en wordt opnieuw ingericht. 3. De noordkant (oude stort) blijft onbebouwd tot evt. baanverplaatsing van Kempen Airport is gerealiseerd. Misschien komen er in de tussentijd zonnepanelen, maar hier is discussie over. 4. Het historisch gezicht vanuit dorp op fabriek blijft behouden volgens de ingediende plankaart.
Niet behaald: 1. Het DIC komt toch een heel stuk over de grens van het Beschermd Dorpsgezicht richting het dorp te liggen. Het beschermde dorpsgezicht blijft daardoor niet intact. Na realisatie (niet zeker) van verplaatsing startbaan kan de noordoosthoek van het Beschermd Dorpsgezicht met lichter industrie bebouwd worden. 2. De geplande gebouwen voor Research & Development kunnen al meteen gebouwd worden. Met als praktijkgevolg dat vliegtuigen van Kempen Airport zuidelijker (richting Dorplein en over Dorplein) gaan vliegen. Pas als de startbaan verplaatst is er voldoende hoogte voor de piloten om de vliegroute weer veilig te volgen. 3. Invloed op het uiterlijk van de gebouwen die in zicht staat is er niet (landschappelijke inpassing, beeldkwaliteitsplan. Misschien komt dat nog)

Houd Dorplein verkeersluw
Behaald: 1. Er is een nieuwe weg voorzien van de Nyrstar-ingang richting de eerste spoorwegovergang op de Fabrieksstraat. Die weg wordt waarschijnlijk ook voor de bouwstart van Dic bedrijven aangelegd, in plaats van achteraf (wat eerder het plan was). De hoofdstraat wordt ontlast van zakelijk en industrieel verkeer, ook al tijdens de bouw van DIC bedrijven. 2. Er wordt rekening gehouden met fiets en wandelverkeer (Hoe nog in te vullen).
Niet behaald: 1. Er is niet voor veiliger en gezondere oplossingen gekozen vanwege de kosten. 2. De geplande weg loopt bij de Nyrstar-ingang met een bocht ten zuiden van portiersloge en daardoor komt een hele drukke weg op dat knelpunt op de lip van het dorp te liggen. Met alle consequenties voor geluid, uitlaatemissies en ongelukken. Boven deze flessenhals loopt ook de vliegroute> Dat geluid kan er bij het verkeerslawaai opgeteld worden. Overigens niet alleen de directe omwonenden worden daarmee geconfronteerd, ook verder gelegen woningen zullen dit merken. 3. Gesproken is over een geluidswal tussen dorp en weg. Of de aanwonenden met dat uitzicht gelukkig zijn en hoe dat ingrijpt in het Beschermd Dorpsgezicht, is de vraag. Het lijkt op een noodgreep. 4. Het nieuwe wegtrace loopt door Beschermd Dorpsgezicht, dichter bij Dorplein dan ooit de bedoeling was. Ook het Dam/Dijk trace dat mee duurzaam was, is vanwege kosten verworpen. 5. De baanverplaatsing van Kempen Airport is (nog) onzeker. Zolang die niet is gerealiseerd loopt Dorplein reëel risico op een fikse toename van het vliegverkeer bij en over het dorp.

Houd Dorplein gezond
Onbesproken punt. Of eigenlijk is er geen antwoord op vragen gekomen en hebben we geen inzicht. “Dat is niet goed. De milieueffecten die door het DIC los gaan komen zullen flinke impact hebben op Dorplein. Geluid, geur, uitstoot schadelijke stoffen, licht, etc. Er komt meer, dat is al bekend. Hoeveel blijft een vraagteken, misschien net binnen thans geldende normen, maar hoe is dat berekend? En wie houdt het in toom? We moeten vertrouwen op de handhaving, maar we zijn er niet echt gerust op. De optelsom van (bijvoorbeeld) het toegenomen verkeerslawaai, industrielawaai en vlieglawaai kan te veel het goede zijn. Dat geldt ook voor andere emissies. Het is vreemd dat er een plankaart wordt vastgestel (officieel) terwijl de Dorpleiners geen inzicht hebben wat te verwachten valt. Er is gepleit om dorplein te betrekken bij het toelatingsbeleid van industrie op DIC. Daar horen we niets meer van. Op dit punt van “gezondheid”kunnen duveltjes uit doosjes komen springen. Dat geldt ook voor veiligheid.

Welke invloed hebben we gehad?
We hebben invloed gehad. Niet in de vorm van echt overleg en participatie. Maar onze signalen zijn (met veel horten en stoten) uiteindelijk wel doorgedrongen tot de Gemeente. Communicatie verdiende beslist niet de schoonheidsprijs en leidde tot grote irritaties. Nog steeds. Maar toch werd Dorplein gehoord. Met name door de invloed vanuit de partijen en de Gemeenteraad. Met de Raadsleden hebben we heel prettige en volwassen contacten gehad., ook al hadden we vaak ook pittige discussies en oneindigheden. Zij hebben zich vaak hard gemaakt voor de Dorpleinse belang.

Wat met de informatiemarkt op 24 juni aanstaande?
Er is door de Gemeente van het afgesproken procedure-pad afgeweken. Jammer. We hadden als Overleggroep DIC met u willen bespreken wat bereikt is en wat niet. En de resultaten daarvan terugkoppelen aan de Gemeente. Nu ligt er een door het college van B&W vastgestelde plankaart. Waar nog veel haken en ogen aan vast zitten welke, in onze ogen, niet doordacht en duurzaam zijn. De informatiemarkt is de presentatie van de Gemeente aan Dorplein. We hebben geen idee wat daar gaat gebeuren. Het zal, denken we, puur mededelen worden, invloed is niet mogelijk. Denkelijk wordt veel informatie niet concreet onderbouwd. Eenzijdig ‘vertellen’ dus. Dat kan ook niet anders. De plannen waar die informatiemarkt op gebaseerd is liggen namelijk al lang bij de Gemeenteraad die er op de 30 ste juni en 7 juli over moet beslissen. Zes dagen er na! De datum van de bijeenkomst is al ongelukkig, immers, veel Dorpleiners bezig met de voorbereidingen op Plein Publiek op 28 juni. De Gemeente was hiervan op de hoogte. Overigens, de mooie plaatjes van gepresenteerde ‘wenskaarten’ zijn –als altijd- geen werkelijkheid!

Waar staan we nu?
In grote lijnen hebben we aangegeven wat behaald is en niet behaald is. Door het verlaten van het overlegpad door de Gemeente wordt Dorplein voor een voldongen feit gesteld. Dit is – als de Raad instemt – de plankaart van het bestemmingsplan DIC. Die is niet vrijblijvend! En … zonder de ‘Regels’ (die er nog niet zijn) kan de plankaart niet beoordeeld worden.
Ondanks wat bereikt is zijn we ongelukkig met de gang van zaken. Omdat er nog zoveel onopgeloste zaken zijn. Daarbij gaat het niet om handje klap van geven en nemen, maar om veiligheid, gezondheid en leefbaarheid. De Gemeente zet op dit moment door met het bestemmingsplanproces. Er lijkt geen sprake te zijn van ruimte voor werkelijk gelijkwaardig overleg. In de afgelopen vier/vijf jaar zijn we iedere keer vol goede moed in het gesprek aangegaan. Steeds weer komen we teleurgesteld terug. Omdat het enorm lang duurt of omdat onze veiligheids- gezondheids- en leefbaarheids- standpunten minder belangrijk schijnen te zijn dan economische belangen. Omdat werkelijke onderbouwing ontbreekt of uitgangspunten onjuist zijn. Zonde van tijd en energie. Maar…. Het gaat om Dorplein, dat motiveert.
De oplossing voor het vliegverkeer is een van de belangrijke punten. Kempen Airport en Gemeente zijn het niet eens. Verplaatsing van de startbaan kan DIC ruimte geven. En Dorplein rust. Zolang dat niet geregeld is kan er eigenlijk geen sprake zijn van een ‘duurzaam ’bestemmingsplan. Of plankaart.

Wat kunnen we doen? De overleggroep DIC beraadt zich. Ze informeert B&W (en de Raad) over haar zienswijze. Dan toch weer praatsessies ingaan? We neigen er toe om eerst het hele bestemmingsplan af te wachten. Plankaar, Regels, Toelichting en Bijlagen. Ondertussen gaan we er nader juridische ondersteuning bij halen. Zodat we straks met onze kennis en ervaring van het DIC dossier in de bezwaarprocedure beslagen ten ijs komen op de punten waar het bestemmingsplan Dorplein te kort doet. Als er daarna aanleiding toe is, zal een hogere instantie (Raad van State) uiteindelijk moeten oordelen of het bestemmingsplan DIC goed genoeg in elkaar steekt.
Ons hoogste doe: er stroomt momenteel nieuwe energie door Dorplein. Er gebeuren allerlei leuke, zinvolle, mooie en gezellige dingen, waar een hele positieve aantrekkingskracht vanuit gaat. We willen niet dat die verbondenheid en nieuwe energie straks wordt afgedempt door een zwak bestemmingsplan waar een te groot risico in steekt dat Dorplein er het kind van de rekening door gaat worden.

 

Overleggroep Dorplein (kerngroep Dorplein, Platform Dorplein Uniek en anderen)
23-06-2015

 

Categorieën: Nieuws

0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.