Twitter Logo Dorplein Uniek mei 2007

Op maandag 15 september 2014 om 20.00 uur is er in De Schakel weer een vergadering van Buurtplatform Dorplein Uniek.

Aan de orde komen de gebruikelijke punten zoals mededelingen, in- en uitgaande stukken en verslag van de commissies (Openbare Ruimte, Recreatie & Natuur; Sociaal Maatschappelijk en Wonen en Ontwikkeling).

Verder wordt de op 8 september gehouden anti inbraak avond geëvalueerd en komt het happen en trappen van 4 oktober a.s. aan bod.

In Maarheeze is vorig jaar een Virtueel plein opgestart.
In Budel-Dorplein had men dit idee al eerder maar door capaciteitsproblemen is dit er nog niet van gekomen. De mensen van Virtueel plein Maarheeze hebben hun hulp toegezegd als er in Dorplein behoefte aan is.

Ook zal de commissie WMO verslag doen, er wordt gekeken naar de stand van zaken inzake de Schakel en de ontwikkelingen rondom DIC.

Hoewel het aantal toehoorders op de vergaderingen toeneemt is het goed nog eens te vermelden dat de vergaderingen van Dorplein Uniek vrij toegankelijk zijn.

Zou jij je op een of andere manier willen inzetten voor Budel-Dorplein? Kom eens een vergadering bijwonen en laat je informeren.
Op dit moment is men op zoek naar redacteuren voor de website. Mensen (jong of oud) die weten wat er in Budel-Dorplein gebeurt en hier een leuk artikeltje over willen schrijven en/of foto’s van willen maken.

 

Categorieën: Nieuws