Verslag informatiebijeenkomst “Glasvezel in Cranendonck

De gemeente Cranendonck heeft aangekondigd dat ook zij bezig is met plannen om Cranendonck te voorzien van glasvezel.

In de pers zijn hierover diverse mededelingen gedaan. Toch bestond er, met name bij de bewoners van de kleinere kernen en de buitengebieden, nog veel onduidelijkheid over de aanpak. De vrees is dat zij, zoals vaker, niet of veel later tegen veel hogere kosten in dit project worden meegenomen. De late en deels incomplete  berichtgeving van de kant van de gemeente is hier deels debet aan.

Vandaar dat allerlei opvattingen/ meningen/ geruchten de ronde doen.

Om deze reden werd op donderdag, 21 juni in de Schakel een voorlichtingsavond georganiseerd voor de leden van Buurtplatform “Dorplein Uniek” waar dhr. Stephan Roijers van Simpact BV  tekst en uitleg gaf over hoe het project eigenlijk wordt aangepakt. Een kort verslag van wat er die avond is besproken:

Het voornaamste probleem ligt in de uitgestrektheid van de gemeente Cranendonck. Buiten de 2 grote kernen Budel en Maarheeze zijn er nog 4 kleiner kernen en een heel uitgestrekt buitengebied. Voor de aanleg van glasvezel zijn met name de kleinere kernen en het buitengebied zeer kostenintensief en dus minder lucratief.

Het project is in 2011 gestart door de gemeente  en in december 2011 meldde REGGEFIBER zich als belangstellende om eea aan te leggen. Aangezien dit een commercieel bedrijf is, sterk gelieerd aan KPN, rezen er twijfels aan het aansluiten van de kleinere kernen en de buitengebieden. De vrees is dat alleen de 2 grote kernen worden aangesloten en dat daarna het project stopt.

Van begin af aan is echter gesteld dat HEEL Cranendonck op de glasvezel moet worden aangesloten. Helaas is dit niet duidelijk naar de inwoners gecommuniceerd. Ook het bericht in de Grenskoerier van woensdag 20 juni is hieromtrent niet duidelijk.

Aangezien REGGEFIBER een commercieel bedrijf is, kan de gemeente geen harde eisen stellen omtrent de realisatie. Wel kan de gemeente natuurlijk zorgen dat eea gefaciliteerd wordt. Intentie is om 2017 de boel gerealiseerd te hebben. Daarom zijn er ook andere partijen gecontacteerd om zo samen ook de minder rendabele aansluitingen te realiseren. Deze partijen zijn:

–          SchoolNet Brabant die met name scholen en zorginstellingen wil aansluiten

–          GlasMaatschap Brabant, momenteel ook actief in Heeze-Leende.

De gemeente is er veel aan gelegen om nu mee te gaan in de aanleg van glasvezel want:

–          De glasvezel biedt veel meer mogelijkheden (denk aan “zorg op afstand” en dergelijke) die de kabel niet kan/wil leveren.

–          De verwachting, ook van de kabelexploitanten, is dat de capaciteit van de (UPC) kabel ontoereikend zal zijn voor de dan gewenste mogelijkheden.

–          Het hele traject loopt ca 5 jaar van idee tot volledige uitrol. Nu niet meegaan betekent dat we minimaal pas over 5 jaar de eerste aansluitingen zullen hebben. De kleine kernen en buitengebieden zelfs wellicht pas over 10 jaar. Nu  kunnen we de hele gemeente binnen 5 jaar aangesloten hebben.

Hoe gaat een en ander in zijn werk?

Als eerste moet er een hoofdverbinding (“backbone”) gerealiseerd worden door alle kernen. Deze (momenteel door KPN geleverde) backbone begint bij de snelweg A2 en heeft momenteel 2  aansluitingen: in Budel en Maarheeze. Van daaruit moeten de andere kernen en het buitengebied aangesloten worden. De totale kosten hiervoor worden geraamd op € 800.000, te investeren door bv Reggefiber. Daarna moeten de wijken en individuele aansluitingen gerealiseerd worden.

Door ook de 2 andere partijen hierin te betrekken, hoopt de gemeente het gestelde doel van 100% te realiseren omdat op deze manier kosten kunnen worden gedeeld. De gemeente gaat NIET het project direct financieren. Wel wordt geprobeerd de kosten van de aanleg voor de partijen (denk aan leges, inspectie, coördinatie) te minimaliseren.

De gemeente verwacht daarnaast dat door de aanleg van glasvezel besparingen gerealiseerd kunnen worden. Deze besparingen worden gebruikt om de kleinere kernen en het buitengebied aan te sluiten. Een (optimistische?) verwachting is dat de kernen in 2014 aangesloten zijn. Daarna volgt het buitengebied.

Momenteel wordt door Reggefiber in Budel en Maarheeze de belangstelling  geïnventariseerd. Als op 16 september 30% of meer van de inwoners aangeven een abonnement bij een van de door Reggefiber aangeboden providers te nemen, gaat de aanleg door.

Men verwacht echter dat er ook vanuit de kleinere kernen en de buitengebieden belangstelling is. Daarom heeft de gemeente  “Close The Gap” ingeschakeld. Deze firma is indertijd ook betrokken geweest bij de aanleg van het glasvezelnetwerk in Nuenen. Binnenkort start daarom een inventarisatie naar de belangstelling in de kleinere kernen en de buitengebieden. Hoe meer belangstelling er is, hoe groter de kans dat Reggefiber of een andere partij de uitdaging zal aannemen.

Wat hierbij wel goed in de gaten moet worden gehouden is dat de informatie naar de burgers over glasvezel open, duidelijk en objectief moet zijn. Voornaamste vraag van de meeste burgers zal zijn: “welke voordelen biedt de glasvezel tegenover de kabel?” Vooral dit zal helder moeten worden gemaakt.

Om de bewoners van Dorplein te informeren zal er op woensdag 15 augustus 2012 een informatiebijeenkomst worden georganiseerd in de Schakel.

Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur.

Deze avond wordt georganiseerd door de Gemeente Cranendonck en Buurtplatform Dorplein Uniek.

De Gemeente maar ook Dorplein Uniek willen weten of er belangstelling is voor de aansluiting in Budel Dorplein, maar wat de mogelijkheden èn beperkingen zijn.

Via de media is er al zoveel over gesproken, wij willen het nu zelf horen van de mensen, maar ook de vragen stellen die voor ons van belang zijn.

Iedereen is van harte uitgenodigd!0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.