20 april 2011

De een zat er al jaren op te wachten de ander vond het een slecht plan.

Feit is dat beschermd dorpsgezicht een feit is. Tenminste als eventuele bezwaren worden afgewezen.

Kijk verder voor de bekendmaking van de staatssecretaris.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Infrastructuur en Milieu delen mede dat zij, gelet op de artikelen 35 en 36 van de Monumentenwet 1988, per besluit van 21 april 2011 het volgende gebied hebben aangewezen als beschermd dorpsgezicht in de zin van artikel 1, onder g, van de Monumentenwet 1988:

Dorpsgezicht Budel-Dorplein gelegen in de gemeenten Cranendonck (NB) en Weert (L).

Dat de vigerende bestemmingsplannen:
“Kom Budel Dorplein” (vastgesteld 23-2-2010);
“Buitengebied” (vastgesteld 18-12-2009);
in de gemeente Cranendonck (NB) en het bestemmingsplan
“Bedrijventerrein Oost en West” (vastgesteld 18-9-2002)
in de gemeente Weert (L) voldoen aan het beschermingsvereiste;

Het bestemmingsplan:
“Industrieterrein Dorplein” (vastgesteld 11-4-1991) in de gemeente Cranendonck
voldoet niet aan het beschermingsvereiste.
Voor dit plan dient binnen de termijn van 2 jaar een bestemmingsplan te zijn vastgesteld dat voldoet aan de beschermingsvereiste

De bekendmaking van dit besluit is geschied voor publicatie in de Staatscourant van 21 april 2011.

Een belanghebbende kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt in de Staatscourant schriftelijk bezwaar maken. De belanghebbende dient daartoe een bezwaarschrift in bij de minister van OCW, onder vermelding van “bezwaar”, ter attentie van CFI, Postbus 606, 2700 ML in Zoetermeer. Meer informatie over het maken van bezwaar vindt u op
www.bezwaarschriftenocw.nl

Het besluit, waarin begrepen de begrenzingskaart en de toelichting liggen ter inzage bij de gemeente Cranendonck Capucijnerplein 1, 6021 CA Budel en bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, Amersfoort. Deze stukken zijn ook telefonisch op te vragen via tel. 033-4217388, of per e-mail :
info@cultureelerfgoed.nl

Categorieën: NieuwsPolitiek

0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.