Cranendonck, 27 november 2010

“Dorplein zal geen last van DIC hebben”

Volgens het gemeente bestuur krijgt Budel-Dorplein niet te maken met extra geluids- of verkeershinder door de aanleg van Duurzaam Industrieterrein Cranendonck (DIC). De kerngroep in Dorplein reageert positief maar heeft nog wensen.

Budel-Dorplein blijft verkeersluw als het DIC (Duurzaam Industrieterrein Cranendonck) er komt. De geluidhinder en de CO2-uitstoot zullen bovendien niet boven de wettelijke normen uitkomen.
Dat hebben B en W gemeld aan de Kerngroep DIC in het dorp, die de belangen behartigt van een drietal groeperingen uit Budel-Dorplein en individuele inwoners.
De kerngroep DIC had drie eisen gesteld in verband met de plannen voor het DIC. Een ervan was een doorgaande weg over het DIC-terrein in plaats van eromheen. Dit wordt ingewilligd, aldus B en W. De weg zal aansluiten op de weg naar bedrijventerrein Airpark (Randweg Oost). De hoofdstraat van Dorplein blijft zo verkeersluw. Naar mogelijke extra geluidoverlast en uitstoot van CO2. die de Kerngroep vreest, wordt nog onderzoek gedaan (op 7 december worden de resultaten hiervan bekendgemaakt tijdens een informatieavond). Maar B en W beloven dat in alle gevallen aan de wettelijke eisen zal worden voldaan. Hier en daar kan het geluid van het DIC wel wat toenemen als daar volgens de regels nog ruimte voor is.
De gemeente Cranendonck wil gaan meewerken aan het selecteren van bedrijven die zich op het DIC willen vestigen en ze zal toezien op het naleven en handhaven van regels en vergunningen.
De eis van de Kerngroep dat er een driehonderd meter brede groenstrook komt langs de Hoofdstraat is volgens de gemeente door dit alles overbodig. Zo’n strook zou bovendien de financiele haalbaarheid van het hele project in gevaar brengen, aldus B en W. Volstaan kan worden met een strook van honderd meter áls visueel element’, vindt het college. Chester Stibbe van de Kerngroep vindt dat laatste wel erg kort door de bocht. “We zijn nog niet gelukkig met de omvang van het onbebouwde gebied. We willen dat de zuidelijke punt van het DIC onbebouwd blijft om ruimte open te houden tot de grens van het beschermd dorpsgezicht”.
Die veertien hectare van het DIC zou elders gecompenseerd kunnen worden, aldus Sibbe: ten koste van de kikkerpoel die aan de noordkant van het DIC aan de fabriekstraat en de Ijzeren Rijn grenst. “We moeten samen de provincie overtuigen dat die poel heel verantwoord te verplaatsen is.”
De Kerngroep is volgens Stibbe wel blij met het antwoord over het wegtrace op het DIC en over de gezondheisaspecten, al moeten volgens hem wat dat laatste aangaat’ in goed overleg met de gemeente’nog wel de puntjes op de i worden gezet.
Begin 2011 komen MER (milieueffectrapportage) en bestemmingsplan bij de gemeente ter inzage te liggen voor inspraak.

Bron: Henri Verwijmeren (ED).


0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.