Onderstaande ingezonden brief ontving de beheerder op 29-01-2010:

Dorplein: let op uw zaak!

Op 19 januari 2010  nodigden de gemeente Cranendonck en Nyrstar Budel B.V. dorpelingen uit voor een informatie avond in gemeenschapshuis de Schakel, om hen te informeren over de stand van zaken met betrekking tot het DIC (Duurzaam Industriepark Cranendonck). Aanleiding hiertoe was de start van de inspraakprocedure van het MER (Milieu Effect Rapport).  De uitnodiging was in de vorm van een flyer verspreidt, waarin de verschillende procedures en afspraken werden aangeduid. Zo is er een voorontwerp bestemmingsplan gereed, dat door het College van Burgemeester en Wethouders binnenkort besproken zal worden. Een stedenbouwkundige schets is gemaakt, die geeft meer duidelijkheid over de mogelijke inrichting van het DIC. De uiteenzettingen waren informatief en duidelijk.

Een zestigtal dorpsbewoners vormden een aandachtigi gehoor. Aan de andere kant jammer dat zoveel anderen niet van de gelegenheid gebruik maakten: het gaat hen toch ook aan? Immers het is de gemeente en speciaal Nyrstar veel aangelegen, de leefbaarheid in Dorplein zo goed mogelijk te verzekeren.

Er was gelegenheid tot vragen stellen en daar is ruim gebruik van gemaakt. Vragen betroffen de procedure, vroeger gemaakte opmerkingen van dorpsbewoners. En er werden duidelijk geluiden van onbehagen geuit, over de resultaten van allerlei opstapelende effecten; vliegverkeer van Kempen Airpark, gevolgen van bouw en gebruik van het DIC,geluid, verkeer, eventuele ontwikkeling van de haven en zo meer. Deze werden goeddeels beantwoordt door de vertegenwoordigers van Nyrstar, de gemeente, de (nieuwe) voorzitter van de Stuurgroep DIC en van een vertegenwoordiger van de provincie.

De inspraakprocedure van zes weken liep af op 28 januari en ofschoon Buurtplatform Dorplein Uniek in een brief aan de gemeente had gesteld dat door de Kerst en Nieuwjaarperiode deze periode wat kort was kon daar niet van afgeweken worden.

Buiten Dorplein Uniek (buurtbeheer) om, staken een paar verontruste dorpsbewoners de koppen bij elkaar en stelden een tweetal brieven op, uitsprekende hun verontrusting over enerzijds sommige van de stedenbouwkundige plannen, anderzijds  over hun zorgen betreffende de leefbaarheidfactoren voor Dorplein.

Om het vele werk, dat de werkgroep DIC van platform “Dorplein Uniek”  al in dit onderwerp had gestoken, te delen met deze verontruste dorpelingen is er een extra vergadering van het platform belegd. Daarin werd op heel duidelijke wijze de zienswijze van de werkgroep belicht. Een waardevolle uitwisseling van informatie, ideeën en opladingen was het gevolg. Unaniem was de mening het DIC te ontwikkelen – onder voorwaarden. Platform “Dorplein Uniek” heeft vervolgens (nipt op tijd) gebruik gemaakt van de inspraaktijd, door de gemeente een brief met deze zienswijzen te zenden.

Ook de groep van verontruste dorpelingen diende hun zienswijzen in. Hun brieven waren inmiddels voorzien van de handtekeningen van bijna 100 Dorpleiners die hun zorgen delen.

Dorplein: niet alleen uniek maar ook actief!

Ik denk dat alle bewoners met aandacht deze zaak zouden moeten volgen, was het niet uit interesse, dan toch om het unieke van hun dorp bewaakt te zien worden door alle betrokken partijen: de “zink”, de gemeente en de betrokken vrijwilligers.

Een opmerking, die ik onlangs opving: het platform is niet democratisch! O nee: wat let u om u bij de huidige platformers te voegen? Niets, helemaal niets. Op elke vergadering bent u welkom uw bijdrage te leveren, uw stem te laten horen. U wordt echt niet meteen ingelijfd, dat beslist u natuurlijk zelf, u kunt ook gewoon een keer uw mening komen geven!

Dorpleiners: let op uw zaak, uw dorp staat onder druk!

Dorplein 28 januari 2010, FvD & RH

Voor meer informatie over het DIC: www.dic-cranendonck.nl en over buurtbeheer: www.dorpleinuniek.nl.

Categorieën: DiscussieIDOP

0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.