Buurtbeheer Dorplein Uniek wil even bijpraten met de bewoners omdat:

B&W op bezoek is geweest.
Buurtbeheer Dorplein Uniek gaat werken met een nieuwe structuur.
Buurtbeheer de bewoners op de hoogte wil houden.
Buurtbeheer graag jouw mening hoort.

De gemeente op bezoek
Buurtbeheer Dorplein Uniek heeft 17 maart jl. vergaderd. Het bezoek van het College van B&W werd besproken. Tijdens dat bezoek, dat door beide partijen als positief ervaren werd, werden tips en tops besproken. Zo werd als top gezien de constructieve samenwerking met de coördinator buurtbeheer. Ook werd de positieve medewerking van de gemeente aan een geplande zonnewijzer in Budel-Dorplein en de tijdige info over het asielzoekerscentrum genoemd.

De tips kwamen ook aan de orde. Er werd door buurtbeheer aandacht gevraagd voor de brief ‘’het Ongenoegen’’ die zij aan de gemeente heeft gestuurd. Hierin komen onderwerpen aan de orde die de bewoners van Dorplein bezig houden en waar zij graag antwoord op willen. Voorbeelden hiervan zijn de IJzeren Rijn, Haven, DIC, Vliegtuiglawaai, Kantine. Maar ook antwoord op de vraag of, en zo ja wanneer, Budel-Dorplein beschermd Dorpsgezicht wordt, heeft men nog niet of nauwelijks gekregen.

Gemeente Cranendonck heeft een nieuwe beleidsmedewerker buurtbeheer aangetrokken. Zij zal zich in ieder geval mede gaan bezighouden met het aanbrengen van een duidelijke structuur zodat communicatie tussen buurtbeheer en gemeente verbetert.

Wethouder Beerten, die buurtbeheer in zijn portefeuille heeft, heeft toegezegd de platforms te gaan bezoeken op een van de vergaderingen.

Over structuur gesproken
Buurtbeheer Dorplein Uniek is nu vijf jaar onderweg. Bij diverse projecten is men betrokken geweest, van kleine zaken (b.v. plaatsen van bankjes) naar iets grotere (o.a. realisatie wandelroute door het dorp) tot grote zaken (opstarten IDOP). Na het opstarten van IDOP (Integraal Dorps Ontwikkelings Plan) is men toe aan een nieuwe structuur.

Vergadering
Maandag 6 april a.s. vergadert buurtbeheer Dorplein Uniek weer. De vergadering begint om 20.00 uur in gemeenschapscentrum de Schakel. De vergaderingen zijn openbaar, dus toehoorders zijn welkom. Kun je 6 april niet? Kijk dan naar vergaderdata voor een andere datum.

Meer weten?
Interesse in buurtbeheer Dorplein Uniek? Voor informatie, voor het aandragen van een onderwerp, idee of misschien voor het actief mee willen werken cq denken bel je Wim Cremers telefoon 0495-492598. Mailen kan ook: prdorpleinuniek@chello.nl


0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.