De Stichting Industrieel & Cultureel Erfgoed Le Projet de Dorplein heeft op 20 december van het ministerie van LNV een afschrift gekregen van de bevestiging aan de heer Adriaans van Innovestment en de heer Denis van Buzisur BV (Nyrstar) betreffende de melding  tot voorgenomen kap van 6,22 ha aan bospercelen. 

De ligging van deze percelen is door de heer Adriaans van Innovestment reeds aan de Dorpleiners aangegeven, echter toen was sprake van ca. 5 ha..
Omdat hier verwarrende berichten over zijn, wil de Stichting graag aan iedereen duidelijk maken wat de wettelijke en juridische gevolgen van deze melding zijn.
Het betreft hier geen aanvraag voor een kapvergunning. Deze is niet nodig voor bospercelen welke niet in de bebouwde kom
liggen, voorzover thans kan worden overzien liggen de percelen in het zogenaamde buitengebied, maar dit wordt thans nader uitgezocht.
Tegen een melding kan ook geen bezwaar worden gemaakt. De boswet kent die mogelijkheid niet.Op 18 januari 2008 kan Buzisur B.V. (Nyrstar) overgaan tot het (laten) kappen van de bomen.
Innovestment (Adriaans) is weliswaar diegene die de mededeling van voorgenomen velling van de houtopstand bij het ministerie van LNV heeft gedaan, maar de eigenaar Buzisur B.V. (Nyrstar) is uiteindelijk verantwoordelijk.
Of er dan meteen wordt gekapt is aan Innovestment, resp. Buzisur B.V. (Nyrstar). Ze hebben een jaar de tijd om de velling uit te voeren. Daarna is er een herplantplicht. Innovestment, resprectievelijk Buzisur B.V (Nyrstar) hebben tevens bij het ministerie van LNV (volgens het LNV) uitstel van de herplantverplichting aangevraagd (drie jaar) en aangekondigd de herplant te willen compenseren elders (dus niet op 6.22ha).Het is niet juist dat er sprake is van een vergunning en het is dus ook niet juist dat deze in de Staatscourant moet worden gepubliceerd.
Het enige wat gebeurd is dat het Ministerie van LNV de melding doorstuurt naar de afdeling Handhaving van de Provincie, welke de minister – als er overtuigende bezwaren zijn – kan adviseren een verbod uit te vaardigen.
Zo’n verbod wordt niet vaak uitgevaardigd, alleen als er grote landschappelijke waarden in geding zjin of het erkende monumentale bomen betreft. De handhaver van de Provincie kan inzake de voorgenomen velling advies vragen bij de Gemeente Cranendonk.
Of men nu voor of tegen het kappen van de bomen is, feit blijft dat het kappen onomkeerbaar is.
Onherroepelijk is dan een langdurige periode vak kaalslag. Bij verplichte herplanting van de dezelfde percelen duurt het ca. 50 jaar tot de huidige situatie weer bereikt is.
De Dorpleiners die tegen het plan zijn of die vinden dat het kappen voorbarig is vragen zich af wat hun mogelijkheden zijn om bezwaar te maken. Even een toelichting: er kan geen bezwaar gemaakt worden tenzij de wet wordt overtreden of er sprake is van onjuiste en misleidende mededelingen aan LNV. Daar gaan we niet van uit.

In eerste instantie zijn de enige mogelijkheden die ter beschikking staan om de voorgenomen velling te voorkomen
– het overtuigen van de Gemeente Cranendonck om bij de Handhaver van de Provincie die argumenten aan te voeren die de Handhaver van de Provincie zouden kunnen overtuigen om de Minister te adviseren een kapverbod of voorlopig kapverbod op te leggen.
– het overtuigen van de Handhaver der Provincie dat er goede argumenten zijn om de minister te adviseren een kapverbod of voorlopig kapverbod op te leggen.

De Stichting is bezig dit voor te bereiden en de argumentatie zo gedegen mogelijk vanuit verschillende invalshoeken te onderbouwen.
Ook individuele burgers kunnen dit doen. Zij moeten zich tot Burgemeester en Wethouders wenden van de Gemeente Cranendonck, tot  Gedeputeerde Staten der Provincie Noord Brabant en tot de Handhaver uitvoering Boswet.
De gegevens van de Gemeente en de Provincie zijn op internet te vinden.

Een tweede mogelijkheid – na de eerste – is een kort geding voor de voorzienigenrechter ten einde een verbod of opschorting te verkrijgen. Dit zullen grotendeels dezelfde argumenten zijn maar verder juridisch onderbouwd en met concrete eisen tot verbod of opschorting.
Ook dit wil de Stichting doen, echter hier zijn kosten aan verbonden, waarover de Stichting zich momenteel beraad, de centjes moeten ergens vandaan komen. Het is bijzonder jammer dat we min-of-meer gedwongen worden om op die manier geld uit te moeten geven.

Ook individuele burgers kunnen een kortgeding starten. Ze doen er goed aan hiervoor een advocaat in te schakelen.
Het is niet gezegd dat deze activiteiten resultaat hebben.
Dat hangt af van de kracht van de argumenten binnen de regelgeving en wetgeving, alsmede de beoordeling door de handhaver, c.q. rechter. Aan kansberekening doen we niet, we willen er wel voor gaan.

Bij dat alles speelt ook de termijn. Begin januari moeten de zienswijzen bij de Gemeente en Provincie liggen. Ook een kort geding moet zo snel mogelijk worden aangevraagd, de rechter beoordeeld de dringendheid.

Wie vragen heeft kan deze stellen aan: leprojetdedorplein@conflictsolution.eu
Een hele mond vol, maar het werkt.
Het is ook mogelijk om de Stichting in haar activiteiten te ondersteunen
1. door adhesie te betuigen (hoemeer support des te meer gewicht we in de schaalleggen).
2. door een financiëlebijdrage te leveren voor de kosten (deze worden officieel verantwoord)

1. Stuur onderstaande adhesie tekst naar: leprojetdedorplein@conflictsolution.eu
Ik ondersteun de Stichting Cultureel & Industrieel Erfgoed Le Projet de Dorplein in haar acties tegen de (vroegtijdige) velling van bomen op de 6,22 ha in Dorplein (plan Innovestment).
Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
E-mail adres :
Telefoonnummer :

2. Stort het bedrag van uw hart dat u kunt missen….
dat kan nu nog niet… het bankrekeingnummer komt er aan.
Geef even aan dat u dat wilt doen en we mailen het zodra de bank dat vrijgeeft.
Tot zover onze mededelingen. Suggesties, informatie en andere zaken die we kunnen gebruiken zijn altijd welkom.

Stichting Industrieel & Cultureel Erfgoed Le Projet de Dorplein


5 reacties

W.Wanten · 30 december 2007 op 12:27000000

Heel goed initiatief. Hopelijk doen veel Dorpleiners, en mensen die de waarde van dit unieke gebied weten te waarderen, mee.
Het is voor mij onbegrijpelijk dat “Nyrstar”dat er zo prat op gaat door “in goed overleg met de bewoner” hun activiteiten te willen uitvoeren dit plan nog verder doorzet.
Op de bijeenkomst in de schakel in oktober is het toch wel duidelijk zijn geworden dat er vanuit de dorpsgemeenschap enorm veel tegenstand tegen dit project is.
Dat de directie van Nyrstar niet (officieel) aanwezig was omdat ze geen partij in deze waren heb ik toen ook niet begrepen.
Tenslotte zijn zij toch eigenaar van de grond waarover de commotie is ontstaan. Bovendien lijkt het mij onwaarschijnlijk dat ze er niets over zouden hebben gehoord.
Blijbaar maakt geldelijk gewin ook doof, of zouden het maar loze woorden zijn over het “overleg met de bewoners” die zo mooi in een verslag staan. Vandaar mijn oproep aan Nyrstar, MAAK JULLIE WOORDEN NU EENS WAAR.

Johan · 30 december 2007 op 15:15000000

– zoek hulp bij het groen front,http://www.groenfront.nl/
hebben meer met dit “bijltje” gehakt en processen gewonnen.
– zoek landelijke publiciteit
– Vergeet de naam Inovest, is slechts een stroman
– Het gaat om NYRSTAR. Moeten veel meer negative publiciteit hebben vinden ze niet leuk.
– Benader de politiek in Cranendonck, vraag ze om een officieel standpunt per partij, weten we ook waar we op moeten stemmen
– Niet alle bossen staan in buitenbebied , gedeelte langs Parkdreef is bebouwde kom, gaat de gemeente over en niet de provincie.
– tegen de kap van monumentale bomen kun de wel bezwaar maken, ook bij de provintie.
-Vliegtuiglawaai en “Zinklawaai” gaan toenemen, geen geluidsapsorpsie door het bos meer!!
-Waar moeten de herten heen?
Dorpsgenoten, wij worden al jarenlang BEDOT door NYSTAR en gechanteerd (werkgelegenheid) het wordt tijd dat het stopt!!!

J. Berndsen · 17 januari 2008 op 17:07000000

Zonde van dit unieke Dorplein. Er blijft geen stukje groen meer over van dit Dorp. Wie wil er nu nog naar zo’n dorp komen kijken? wandelen, fietsen. Dan fiets je toch hard door. (geen aanrader! laat staan wonen? (gaat een beetje op Zeeland lijken hier). Zou hier over dit alles geen vergadering in de Schakel gehouden worden of hebben wij iets gemist. (zou kunnen hoor . Vreemd dat we hier met zijn allen niets aan kunnen doen. Wil je één boom om laten kappen dan volgt er een hele procedure, met publicatie in de grenskoerier enz. en hier wordt gewoon 6,22 hectare bos gekapt. Moeten we voortaan toch de auto maar pakken om in een andere omgeving hard te lopen en te wandelen. Kunnen we de boel daar niet afzetten? Nee uit bovenstaand verhaal te lezen staan we met zijn allen weer machteloos zoals altijd en de gemeente heeft die hier dan helemaal geen inspraak?!

Heather van Duijvenboode · 31 januari 2008 op 16:16000000

Idereen heeft veel te zegen over het millieu en het beschermen van de nature; als iemand anders het maar doet!! Wordt als je blieft wakker, VOOR DAT HET TE LAAT IS!!! Wij moeten en (met vereendeen kracht) kunnen er iets aan doen.
Laten wij niet door onze onverschiligheid; geld het enige zijn met een dwingende stem.
Natuurlijk is Nyrstar niet een onpartijdige partij. Zij hebben standaard in hun verkoop contracten staan, een winstverdelings clausule als de koper van hun grond doorverkoopt. Reken even uit wat dat betekend als de grond veranderd van bosgrond naar bouwgrond. Om maar te zwijgen over de gemeente. Zij zijn als haviken zo agressief om te zorgen dat U geendserre/ schuur /Dakvenster mag plaatsen zelfs als geen boom er voor sneuvelt en neimand last ervan heeft maar nu staan zij aan de zijkant en nemen (nog steeds) geen actie om het dorpsgezicht te beschermen????
LATEN WIJ ERVOOR ZORGEN DAT DE BOMEN BLIJVEN STAAN zodat de reeeen en andere beesten er vrij kunnen rondlopen. Laten wij vragen aan de eigenaar van het bos, dat het het bos verzorgd wordt. Laten wij met zijn allen ons steeds schaarser wordende natuuur beschermen, want anders is het niet ondenkbaar dat onzer klein kinderen nooit een beest in het wild zullen zien! Wilt u dat? Ik niet! Ik wil de wereld zoveel mogelijk nalaten aan mijn kleinkinderen, zoals ik van die wereld heb kunnen genieten. ,

wolf · 16 februari 2008 op 13:43000000

wat kunnnen we doen om het kappen tegen te houden?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.