Nieuwe Welstandsnota

Dinsdag 4 december is in de controle commissie van de gemeente Cranendonck de nieuwe welstands nota besproken. Omdat deze nieuwe nota ook van groot belang is voor de inwoners van Budel-Dorplein (wel of niet vergunningsvrij bouwen) heeft een van de leden van de commissie wonen zich over deze materie gebogen en aan de verantwoordelijk ambtenaar dhr. Edward Wezenberg een aantal vragen voorgelegd.  De antwoorden op de vragen zijn hieronder weergegeven.

Vraag 1
Kunt u aangeven wat precies bedoelt wordt met historische stedenbouw zeer hoog ?

 Antwoord
De term historische stedenbouw zeer hoog komt van de provincie en is als zodanig opgenomen in de cultuur historische waardekaart. De provincie omschrijft dit als volgt: “De combinatie van de historisch gegroeide ruimtelijke structuur en de historische bebouwing: een gehucht, dorp, stad, woonwijk of industrieel complex”. Budel Dorplein is zo’n gebied. De provincie kwalificeert betreffend gebied op een hoog niveau gezien de huidige staat, het maatschappelijk belang en de historische waarde hiervan. Feitelijk houdt dit in dat bij planvorming met de waarde van dit gebied extra veel rekening moet worden gehouden.

Vraag 2
Waarom loopt de contour van historische stedenbouw door een later bijgebouwde woning op Boszicht. Wat is de historische waarde van deze woning. Waarom heeft bij wijze van spreken de voorkant van de woning wel historische waarde en de achterkant niet?
 

Antwoord
Betreffende contour is letterlijk overgenomen van de provinciale cultuurhistorische waardekaart. Het kan niet de bedoeling zijn dat de grens dwars door een woning loopt. Om welk adres gaat het precies?
Het pand waardoor de contour van historische stedenbouw loopt, is Boszicht 216 postcode 6024 AP. Een bungalow die pas veel later bijgebouwd is.De kaart wordt aangepast. Het gebied komt nu geheel binnen de contouren te vallen.Vraag 3
Wat betekent de welstandsnota nu precies in relatie met diverse gebiedsafbakeningen in Dorplein? Binnen kort is een deel van Dorplein mogelijk een rijks beschermd dorpsgezicht ( roze lijn), maar ook een historisch zeer hoog stedenbouwkundig gebied ( rode lijn). Wat is nu de relatie met het nieuwe welstandsbeleid. Als je kijkt naar de kaart dan zijn de meeste huize in Dorplein welstand vrij, …… of is de beperking van “welstand” binnen een beschermd dorpsgezicht groter als dat het nieuwe welstandsbeleid suggereert. Met andere woorden als een beschermd dorpsgezicht de nieuwe nota overruled, had het beschermd dorpsgezicht dan niet een andere kleur moeten krijgen ? Ik begrijp niet wat de stapeling van diverse nota’s nu voor consequenties hebben, kunt u dit uitleggen?
Antwoord
Budel Dorplein heeft inderdaad straks verschillende kwalificaties. Ik kan me voorstellen dat sommige elementen elkaar overlappen. In het nieuwe welstandsbeleid wordt alleen aangegeven dat Budel Dorplein (gelegen binnen de contour van historische stedenbouw zeer hoog ) onder welstandstoezicht blijft vallen en wel onder categorie 1. Het betreft in dit geval het oude “fabrieksdorp”. Van overrulen van de status historische stedenbouw zeer hoog door de status beschermd dorpsgezicht is geen sprake, het betreft meer een aanvulling. Het laatste betekent vooral dat vergunningaanvragen (bouw, sloop .e.d.) extra getoetst zullen worden aan de vraag wat voor gevolgen de plannen hebben voor het dorpsaanzicht.

Omdat er in de commissie vergadering vele opmerkingen waren heeft de wethouder aangegeven de opmerkingen, aanvullingen en suggesties mee te nemen. Verder zal hij zich gaan beraden hoe verder met de inspraak om te gaan en er de gemeenschap zo veel mogelijk bij te betrekken.

U kunt de nieuwe nota vinden in het raadsinformatie systeem van de gemeente Cranendonck. Heeft u ook nog opmerkingen, drop ze bij de gemeente of de commissie wonen van buurtbeheer.

dewelstand.jpg

Categorieën: IDOPMededelingen

0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.