Sinds 09 oktober 2007 is Stichting Industrieel & Cultureel Erfgoed Le Projet de Dorplein opgericht.

De Stichting Le Projet de Dorplein stelt zich ten doel om het oorspronkelijke door de familie Dor ontwikkelde plan voor het fabrieksdorp Dorplein en wat daarvan in de loop der tijd gerealiseerd is, te behouden met in acht neming van de industriële, ecologische, planologische, cultuur-historische, sociaal-historische en natuur aspecten in hun onderlinge samenhang.

De Stichting stelt zich tevens als doel om Le Project de Dorplein aan de hand van documentatie, overleveringen en historisch inzicht nader te omschrijven en dit vast te leggen in openbaar toegankelijke media.

De Stichting stelt zich tevens als doel om waar dat mogelijk en wenselijk is te bevorderen dat structuren welke verstoort zijn, hersteld worden en waar aanvullingen of uitbreidingen op de bestaande situatie noodzakelijk zijn, te bevorderen dat deze in de geest van Le Projet de Dorplein en passend bij Le Projet de Dorplein worden uitgevoerd.

De Stichting stelt zich tevens als doel te bevorderen dat regionaal, nationaal en over de grenzen heen bekendheid wordt gegeven aan Le Projet de Dorplein, alsmede om bezoekers aan Le Projet de Dorplein faciliteiten te bieden.

De Stichting stelt zich tevens als doel om fondsen te verwerven welke het realiseren van voorafgaande doelstellingen mogelijk maken.

De Stichting stelt zich tevens als doel om bij het realiseren van bovenstaande doelstellingen waar gewenst en waar mogelijk samen te werken met de inwoners van Dorplein, particulieren, particuliere en (semi) overheids organisaties en instaties, alsmede de zinkfabriek te Dorplein.

In Nederland zijn reeds een aantal stichtingen actief die industrieel en/of cultureel erfgoed willen behouden. Dorplein is een van de weinige echte fabrieksdorpen in Nederland die uit het niets verrezen is en nog steeds veel waardevolle industriële, culturele, architectonische, planologische, ecologische en sociale kenmerken bezit. Niet alleen in Dorplein en in Cranendonck, maar ook buiten Dorplein is men zich van de historische waarde zeer goed bewust en zelfs op Europees niveau is Dorplein bij ingewijden bekend. Om de waarden van anno 1900 voor toekomstige generaties te bewaren wil de Stichting desintegratie van ruim honderd jaar unieke geschiedenis voorkomen en op zinvolle wijze streven naar behoud.

De Stichting is een particulier initiatief. Het bestuur zal zich laten bijstaan door een adviesraad van (ervarings) deskundigen. Zowel inwoners van Dorplein, als personen daarbuiten alsmede instituten, organisaties en bedrijven worden uitgenodigd zich aan te sluiten en sympathisant te worden. De fondsen die door donnaties en sponsoring verkregen worden, zullen aangewend worden om de doelen van de Stichting te verwezenlijken. Verder zal aan enkele personen die nauw met de historie van Dorplein zijn verweven gevraagd worden om erelid te worden.

Voordat hier misverstanden over ontstaan: deze Stichting staat los van Buurtbeheer Dorplein Uniek. Beide hebben hun eigen specifieke taken, Buurtbeheer als buurtplatform, spreekbuis en behartiger van de dorpsbelangen. De autonome Stichting staat voor het behoud van Industrieel en Cultureel erfgoed. Waar de werkgebieden elkaar raken wordt door de Stichting een vruchtbare samenwerking nagestreefd. Dat geldt ook voor de samenwerking en overleg met de Gemeente Craenendonck, Provincie, Zinkfabriek, Heemkunde Monumentenzorg en anderen.

Het contactadres is info@conflictsolution.eu.


7 reacties

Hans en Renske · 15 oktober 2007 op 17:51000000

Prima initiatief,we hopen dat op deze manier Dorplein bewaard kan blijven in deze oorspronkelijke vorm.

Philomène Timmermans · 17 oktober 2007 op 18:31000000

in een woord:GEWELDIG!!!!

Philomène Timmermans

Bernard Fransen · 18 oktober 2007 op 8:04000000

Dorplein hoort Dorplein te blijven.
Goed initiatief. mijn steun heb je.

Bernard Fransen · 18 oktober 2007 op 8:07000000

Goed initiatief. Als ik ergens mee kan helpen graag

Olaf van Duin; Ryan Frints · 12 november 2007 op 20:50000000

We zijn blij met dit initiatief. Goed dat we ons samen inzetten om dit unieke stuk cultureel erfgoed te behouden.

Harrie Lamers · 23 november 2007 op 13:56000000

Prima ga zo door hou Dorplein uniek.
Geen woningen in dorplein,laat onze bomen staan.

W.Wanten · 23 november 2007 op 15:27000000

Heel goed initiatief, er zijn al zo vaak veranderingen doorgevoerd onder het mom van vooruitgang, waarvan men later spijt had. Hopelijk is dit initiatief voor Dorplein nog bijtijds om te voorkomen dat het door “zakkenvullers” wordt verkwanseld.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.