HET VERVOLG

Wat gaat er gebeuren met de bevindingen van de eerste dorpsavond?


Tijdens de eerste IDOP-bijeenkomst – met een bijzonder goede opkomst – zijn een dertigtal onderwerpen besproken die wij (Dorpleiners) belangrijk vinden. Met behulp van stickers hebben de aanwezigen aangegeven wat hun prioriteiten zijn. Zonder dat andere zaken daarom minder belangrijk zijn.

In die lijst met prioriteiten staan zaken die al volop de aandacht van Buurtbeheer Dorplein Uniek hebben. En van diegenen die ook nauw bij dat onderwerp betrokken zijn. Soms gaat het over zaken die direct beïnvloedbaar zijn, maar het slaat ook op plannen en voornemens die in belangrijke mate elders bepaald worden.

Wij als Dorpleiners willen onze mening en vragen duidelijk laten horen. In het IDOP-rapport komen alle aspecten uit de twee bijeenkomsten aan de orde!

In de tweede bijeenkomst van 17 januari aanstaande gaan we op een groot aantal aspecten dieper in. Wat moet er gebeuren, wie doet wat, welke bijdrage kunnen we als Dorpleiners daaraan leveren, hoe krijgen we concrete antwoorden en wannneer… etc.

Stand van zaken
We splitsen de prioriteiten uit de eerste bijeenkomst in twee delen. Ten eerste: de zaken die al lopen. Daarover wordt de stand van zaken toegelicht en kijken we gezamenlijk welke (aanvullende) concrete vragen, ideeën en standpunten er zijn die in het IDOP-rapport verwerkt dienen te worden. Gedeeltelijk zijn de vragen en suggesties voorstelbaar omdat ze al eerder aan de orde zijn geweest, maar uit de komende 17 januari bijeenkomst komen misschien nieuwe interessante invalshoeken naar voren. Het is dus onze zaak om Arcadis
– die onze visie ‘vertaalt’ in het IDOP-rapport – voldoende stof te geven… zorg dat u er bent en uw mondje roert!

Prioriteiten
Daarnaast zijn er uit de prioriteiten zes projecten naar voren gekomen waarbij volop behoefte is aan uw actuele inbreng. De zaal wordt in werkgroepen verdeeld die ieder een project voor hun rekening nemen. Vanuit Buurtbeheer Dorplein Uniek wordt de bij haar reeds aanwezige kennis per groep beschikbaar gesteld en per werkgroep gaan we ieder project handen en voeten geven: concreet aangegeven wat we willen, hoe we dat willen aanpakken, de manier waarop dat uitgevoerd zou kunnen worden, wie er bij betrokken moeten worden, welke vragen er zijn en wie er antwoord op moet geven…etc. Iedere projectgroep rapporteert en het resultaat wordt door Arcadis in het IDOP-rapport verwerkt. Dè kans om tal van wensen en gedachten direct onder de aandacht van de Burgemeester & Wethouders en de Gemeenteraad te brengen (en – uiteraard – als actiepunt voor Buurtbeheer Dorplein Uniek).

17 januari 2007: 19.30 De Schakel
De onderwerpen voor de stand van zaken en de projecten staan in deze uitnodiging vermeld, maar ook tijdens de avond zelf kunnen spontaan onderwerpen naar voren komen. We rekenen op uw komst, uit hèèl Dorplein, jongeren, starters, gezinnen, senioren… laat zien dat we Uniek zijn door een geweldige opkomst! Wie weet zijn er nieuwtjes.

Verslag
Het verslag van de IDOP-bijeenkomst van 18 november 2006 ligt bij de ingang van de zaal en is te vinden op www.dorpleinuniek.nl. Ook de kernpunten van de bijeenkomst op de 17de januari 2007 worden op de website van Buurtbeheer Dorplein Uniek gepubliceerd. Hoe het IDOP-rapport zelf wordt verspreid zal op de bijeenkomst bekend worden gemaakt. Tot slot… iedereen een heel voorspoedig 2007 toegewenst!

Oost-West Dorplein Best!
Het gaat om Dorplein…het ‘nieuwe’ gedeelte ten westen van De Schakel en het ‘oude’ gedeelte ten oosten ervan. Samen zijn we Dorplein! We roepen dan ook West en Oost op om in grote getale te komen, het gaat om uw leefgemeenschap… wees erbij!

Hé Jongeren, laat merken dat je wat te melden hebt!
Jullie hebben goede ideeën. Spui ze. Zorg dat ze later jullie nooit kunnen verwijten dat je je mond niet hebt opengedaan! Kom samen met buurgenoten!

Heb het er met uw buren over…
De vorige bijeenkomst was zeer goed bezocht… meer dan 80 Dorpleiners en een groep gasten! De 17de verwachten we er nog meer! Want het gaat om parktische zaken: wie zou wat kunnen en moeten doen?! Praat er met u buren over, samen ontwikkel je ideeën die later prima haalbaar blijken te zijn!

Buurtbeheer Dorplein Uniek: p/a St. Servaasstraat 30, 6024BV Budel Dorplein; brievenbus: De Schakel; email: dorpleinuniek@chello.nl

Gemeente Cranendonck, Arcadis, Wocom

IDOP = Integraal Dorps Ontwikkelings Plan

Categorieën: IDOPNieuws

2 reacties

wimke houthuijzen · 10 januari 2007 op 11:28000000

Prima dat de uitnodiging nu al op de website staat

Martien Bekelaar · 11 januari 2007 op 22:51000000

DORPLEIN TE WAPEN OP 17 JANUARI
IK HEB ER ZIN IN,WAAR WE DE GEMEENTE BIJ NODIG HEBBEN DIRECT AANSPREKEN ONDER HET MOTTO;
ÉEN EURO UIT DORPLEIN? EEN EURO VOOR DORPLEIN!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.