Start Dorpsontwikkelingsplan Budel-Dorplein met belangrijk nieuws voor Dorplein
De opkomst van Dorpleiners bij de eerste IDOP- bijeenkomst was groot. Naast wethouder Rudi Snel die B&W van Cranendonck vertegenwoordigde, waren ook SRE, Regio Bovendommel, Wocom en Prisma aanwezig, alsmede Chris Vaes als coördinatrice van de buurtbeheer activiteiten voor de gemeente Cranendonck en bestuursleden en commissieleden van Buurtbeheer Dorplein Uniek.

Door adviesbureau Arcadis, welke het tot stand komen van het Integraal DorpsOntwikkeling Plan (IDOP) begeleidt, werd uitgelegd wat dit plan inhoudt: de wensen van Dorplein inventariseren wat betreft de ruimtelijke, economische en sociale aspecten van deze gemeenschap.

24.jpg

Dit plan maakt deel uit van de nieuwe open bestuurs-cultuur en wordt aan B&W aangeboden, waarna deze het rapport met gemeenteraad, ambtelijke medewerkers en andere betrokken partijen doorneemt om zoveel mogelijk van de daarin genoemde actiepunten te realiseren. Daarbij rekening houdend met haalbaarheid, invloedssferen en tijd die nodig is om zaken voor elkaar te krijgen.

Tijdens de bijeenkomst bleek duidelijk dat Buurtbeheer Dorplein Uniek al vele acties heeft aangezet die ook in het IDOP aan de orde zullen komen.

13.jpg

In twee groepen hebben de aanwezigen gekeken welke sterke punten het dorp heeft en waar zwakke punten zijn welke verbetering behoeven.

12.jpg

Als zeer positief werd ervaren het karakter van het dorp waarin zowel rust als natuur- als leefruimte een belangrijke rol spelen, dit in combinatie met de unieke ligging op de grens van Brabant, Limburg en België met het achterland Duitsland op relatief korte afstand. Ook de geschiedenis van het dorp en de cultuur-historische waarde is een groot goed dat zeker behouden moet blijven. Het gebrek aan starterswoningen en seniorenwoningen blijkt hoog op de agenda van de

Dorpleiners te staan evenals het ontbreken van een passend voorzieningenniveau, met name t.a.v. senioren en jonge gezinnen. De woonproblematiek is in 2005 reeds in een woningmarkt onderzoek vastgelegd en het zou wenselijk zijn als dat ook in het IDOP betrokken zou worden. Uiteraard konden alle ideeën en opmerkingen

over wonen in Dorplein niet uitgebreid aan de orde komen, dat gebeurt in de volgende bijeenkomst. Dus iedereen die over wonen en daarmee gekoppeld voorzieningen wil meepraten en praktische, haalbare oplossingen heeft, kom naar de volgende IDOP bijeenkomst (wanneer die exact is wordt nog bekend gemaakt).

We weten zeker dat ook Wocom daarin geïnteresseerd is en wellicht is dan ook iets meer over de concrete plannen met De Cantine bekend (beloven kunnen we dat niet). Buurtbeheer Dorplein Uniek heeft in November ook nog een gesprek met wethouder Kuiper over dit onderwerp. Het was iedereen duidelijk dat de aanwas van nieuwe dorpsgenoten en het behouden van Dorpleiners die op zichzelf willen gaan wonen bij vele aanwezigen vrijwel boven aan de lijst stond. Daaraan gekoppeld is natuurlijk het aantal kinderen op de Sint Andreasschool, de haalbaarheid van kleinschalige voorzieningen zoals een eerstelijns winkel, postkantoor, pinautomaten (wel veilig), (para) medische dependances voor contact, onderzoek en behandeling, etc.

Ook dit thema wordt in de volgende bijeenkomst verder uitgewerkt… wees erbij!

12.jpg

Steeds als over woningen en voorzieningen werd gesproken dook de naam Cantine op. De plannen daarvoor zijn mede bepalend voor het gehele dorpsgebeuren. Worden in dit gigantische historische monumentale gebouw ook appartementen gerealiseerd. Samen met een zorgfunctie en voorzieningen? Worden de mogelijkheden van de theaterzaal, al dan niet in combinatie met een hotelaccomodatie, benut ? Een concreet antwoord op deze vragen kon niet gegeven worden. Wel werd met grote instemming van de aanwezigen medegedeeld dat uit bron van de huidige eigenaren is verteld dat de verkoop van de Cantine in januari gepland is en dat de nieuwe eigenaren positief zouden staan tegenover belangrijke delen van het plan dat Buurtbeheer Dorplein Uniek heeft voorgesteld. Daar moest het helaas even bij blijven, maar duidelijk is dat iedereen reuze benieuwd is en de realisatie een positieve impuls is voor Dorplein.

herschaalde-kopie-van-noordzijde-dichtb-rechts.jpg

Door één van de groepen werd voorgesteld dat er een fiets- en wandelbrug over het kanaal zou moeten komen, aansluitend op de fiets en wandelroute’s in en rond Dorplein en passend in de regionale en bovenregionale toeristische infrastructuur. Er blijken zelfs vanuit Europees perspectief misschien financiële mogelijkheden te zijn, zaak om dit actief te onderzoeken. Fietsvakantie vanuit de Cantine…?
De IJzeren Rijn was ook nadrukkelijk in de discussies aanwezig. Met name de gevolgen daarvan voor verkeer, veiligheid, bereikbaarheid van Budel, Budel-Schoot en A2, de gevolgen van afgraving, geluidsoverlast en de budgettaire gevolgen voor de gemeente werden genoemd.

Andere belangrijke zaken waren o.a.:

– het vliegtuiglawaai (frequentie en tijdstippen),

– zwerfafval (zowel op De Hoort, als in de Fabrieksstraat, Boszicht als elders, waarbij het zowel over recreatieve afval als het bewust dumpen van huisafval of erger gaat)

– behoud van goed openbaar vervoer en inzet/benutting Buurtbus

– ook de consistente infrastructuur van stoepen, paden en wegen is een onderwerp dat aandacht verdiend en op de volgende vergadering graag zoveel mogelijk voorbeelden van verbeteringswensen

Zo zijn er veel zaken de revue gepasseerd, zowel tijdens de bijeenkomst als tijdens de pauze en het genoeglijk samenzijn achteraf.

2.jpg

IDOP leeft in Budel-Dorplein.

foto’s Jurriaan Balke

Categorieën: IDOPNieuws

0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.